Zarządzanie strategiczne i zmiana w organizacji szkolnej

-20%

Zarządzanie strategiczne i zmiana w organizacji szkolnej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Książka koncentruje się na zagadnieniach zarządzania strategicznego oraz zarządzania zmianą w odniesieniu do praktyki oświatowej.


Omówiono w niej m.in. takie kwestie jak:


zarządzanie przez wartości, tj.: podstawy wdrażania procesu zarządzania przez wartości, budowanie kultury organizacyjnej na poziomie szkoły i systemu oświaty, wartości decydujące o efektach kształcenia i wychowania, efekty i ewaluacja procesu zarządzania przez wartości;
planowanie rozwoju szkoły, tj.: podstawy zarządzania strategicznego dla potrzeb rozwoju organizacji szkolnej, znaczenie otoczenia dla rozwoju organizacji szkolnej, wizja, misja szkoły w oparciu o wartości, analiza strategiczna – przesłanki stosowania i studia przypadku, strategia rozwoju szkoły;
zarządzanie zmianą w skali mikro i makro, tj.: planowanie zmian oraz etapy ich wprowadzania, zagrożenia w procesie wdrażania zmian, działania instytucjonalne w zarządzaniu zmianą systemu oświaty;
zarządzanie zmianą a jakość pracy szkoły, tj.: propozycje zmiany organizacji szkolnej z zewnątrz i wewnątrz, pracownicy szkoły w obliczu zmian, opór wobec proponowanych zmian w szkole, ciągłość procesu zmian w dążeniu do najwyższej jakości pracy szkoły.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, uczelni kształcących nauczycieli oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej. Może zainteresować również pracowników działów kadr w związku z planowaniem budżetu i wykorzystaniem środków na płace.


Liczba stron180
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-219-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW | str.    9
  
  WSTĘP | str.    11
  
  I
  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SZKOLE – POJĘCIE, ZASADY, UWARUNKOWANIA | str.    15
  1. Zarządzanie strategiczne – rys historyczny | str.    18
  1.1. Podejście planistyczne | str.    19
  1.2. Podejście ewolucyjne | str.    22
  1.3. Podejście pozycyjne | str.    24
  1.4. Podejście zasobowe | str.    26
  1.5. Użyteczność różnych szkół zarządzania strategicznego w praktyce oświatowej | str.    30
  1.6. Planowanie strategiczne – ogólne założenia | str.    31
  1.7. Proces planowania strategicznego w organizacji szkolnej | str.    35
  
  II
  WYBRANE ELEMENTY PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W ORGANIZACJI SZKOLNEJ | str.    45
  1. Zarządzanie oparte na wartościach – pojęcie, składowe | str.    47
  1.1. Misja organizacji szkolnej | str.    49
  1.2. Wartości w organizacji szkolnej | str.    54
  1.3. Wizja organizacji szkolnej | str.    68
  1.4. Program rozwoju organizacji szkolnej | str.    74
  1.5. Kultura organizacyjna szkoły | str.    82
  
  III
  ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W SKALI MAKRO | str.    91
  1. Definicje zarządzania zmianą | str.    92
  2. Zmiana jako zjawisko | str.    94
  2.1. Podstawowe koncepcje i filozofia zmian | str.    94
  2.2. Czynniki wywołujące konieczność zmian | str.    98
  2.3. Typologia zmian organizacyjnych | str.    104
  2.4. Podstawowe bariery w procesie wprowadzania zmian w organizacji | str.    107
  3. Wprowadzanie zmian | str.    110
  3.1. Warunki wprowadzenia zmian | str.    112
  3.2. Umiejętne kierowanie ludźmi | str.    114
  4. Organizacja przyszłości | str.    116
  5. Menedżer przyszłości | str.    118
  6. Przebieg procesu zmian w organizacji | str.    122
  7. Strategia wprowadzania zmian | str.    125
  
  IV
  ZARZĄDZANIE ZMIANAMI W SKALI MIKRO | str.    130
  1. Zmiany zewnętrzne a zmiany w placówce oświatowej | str.    130
  2. Kadra w obliczu zmian | str.    133
  3. Zmiany a jakość | str.    135
  4. Zarządzanie zmianą | str.    136
  4.1. Zmiana w edukacji | str.    137
  4.2. Wprowadzanie zmian to proces | str.    138
  4.3. Zagrożenia w procesie wdrażania zmiany | str.    142
  
  V
  PRAKTYKA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIAMI W ORGANIZACJI SZKOLNEJ | str.    145
  1. Studium przypadku | str.    146
  2. Potencjał potrzeb rozwojowych szkoły – w drodze ku wspólnej wizji | str.    147
  3. Od wartości osobistych do wartości organizacji szkolnej | str.    149
  4. Przez motto do wizji | str.    153
  5. Wizja i misja szkoły | str.    154
  6. Identyfikacja sił i słabości, szans i zagrożeń | str.    156
  7. Analiza SWOT i TOWS | str.    158
  8. Strategia globalna organizacji szkolnej | str.    161
  9. Opcje rozwojowe (kierunki działań) organizacji szkolnej | str.    164
  
  ZAKOŃCZENIE | str.    169
  
  BIBLIOGRAFIA | str.    171
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia