Wykładnia przepisów prawa cywilnego

-20%

Wykładnia przepisów prawa cywilnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi pierwsze od ponad 80 lat opracowanie w języku polskim dotyczące wykładni przepisów prawa cywilnego zarówno materialnego, jak i procesowego. Przedstawione w przystępny sposób rozważania teoretyczne zostały zilustrowane praktycznymi kazusami.


Autor omawia m.in. następujące zagadnienia:


reguły wykładni przepisów prawa cywilnego,
podstawowe rodzaje wykładni i kolejność ich zastosowania w przypadku zachodzących sprzeczności,
metody badania prawa,
rola Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w wykładni prawa,
specyfika wykładni przepisów materialnoprawnych oraz procesowych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – od adwokatów i radców prawnych dokonujących wykładni przepisów w celu dochodzenia roszczeń, poprzez sędziów przygotowujących uzasadnienia orzeczeń, których obligatoryjnym elementem jest wyjaśnienie podstawy prawnej rozstrzygnięcia, aż po studentów dokonujących wykładni podczas zajęć dydaktycznych.


Liczba stron262
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-473-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Rozdział I
  Zagadnienia podstawowe dotyczące wykładni przepisów prawa cywilnego materialnego i procesowego | str.    17
  1.1. Prawo cywilne materialne i formalne | str.    17
  1.2. Systematyka prawa cywilnego | str.    22
  1.3. Pojęcie wykładni przepisów | str.    23
  1.4. Przepis a norma prawna | str.    25
  1.5. Podmioty dokonujące wykładni | str.    28
  1.6. Norma prawna a prawo podmiotowe | str.    34
  1.7. Rodzaje przepisów | str.    35
  1.8. Klauzule generalne | str.    41
  1.9. Charakterystyka norm i przepisów prawa cywilnego materialnego | str.    42
  1.10. Charakterystyka norm i przepisów prawa cywilnego formalnego | str.    43
  1.12. Sposoby rozstrzygnięcia sporów cywilnoprawnych | str.    45
  
  Rozdział II
  Reguły wykładni przepisów prawa cywilnego materialnego i formalnego | str.    50
  2.1. Metody badawcze a wykładnia | str.    50
  2.2. Rodzaje wykładni | str.    52
  2.3. Wykładnia językowo-logiczna | str.    55
  2.4. Język prawniczy i język prawny. Reguły dotyczące wykładni językowej | str.    68
  2.5. Kolejność zastosowania reguł językowych | str.    74
  2.6. Krytyka umieszczenia w ramach wykładni językowej reguł odwołujących się do języka prawniczego | str.    76
  2.7. Wykładnia doktrynalno-sądowa | str.    78
  2.8. Wykładnia systemowa | str.    80
  2.9. Wykładnia funkcjonalna | str.    82
  2.10. Kolejność zastosowania wykładni | str.    89
  2.11. Fazy wykładni | str.    93
  2.12. Wykładnia literalna, rozszerzająca i zwężająca | str.    95
  2.13. Ocena prawidłowej wykładni | str.    96
  2.14. Kolizja wykładni | str.    99
  2.15. Analogia legis | str.    105
  2.16. Analogia iuris | str.    114
  
  Rozdział III
  Reguły wykładni wywodzące się z prawa rzymskiego | str.    116
  
  Rozdział IV
  Zagadnienia szczegółowe dotyczące wykładni prawa cywilnego | str.    127
  4.1. Wykładnia przepisów a wykładnia oświadczeń woli | str.    127
  4.2. Wykładnia prawa cywilnego a jego tworzenie | str.    131
  4.3. Wykładnia prawa a zbieg norm | str.    134
  4.4. Wykładnia a odpowiednie stosowanie przepisów | str.    136
  4.5. Wykładnia prawa cywilnego a moralność | str.    139
  4.6. Wykładnia prawa obcego | str.    142
  4.7. Wykładnia prawa a uzasadnienie wyroku | str.    144
  4.8. Wykładnia przepisów a wykładnia wyroku | str.    149
  4.9. Wykładnia prawa a materiały interpretacyjne | str.    150
  4.10. Wykładnia autentyczna | str.    152
  4.11. Wykładnia statyczna oraz dynamiczna | str.    153
  4.12. Teoria wykładni obiektywnej i subiektywnej | str.    154
  4.13. Zakaz wykładni prawotwórczej | str.    157
  4.14. Wykładnia przepisów, na podstawie których może być wydany wyrok ex nunc lub ex tunc | str.    159
  4.15. Wykładnia przepisów a wskazówki dotyczące ich stosowania | str.    160
  4.16. Konieczność uwzględnienia prawa unijnego | str.    161
  4.17. Wykładnia prawa polskiego a prawo międzynarodowe | str.    162
  4.18. Wykładnia operatywna a wykładnia uniwersalna (derywacyjna) | str.    163
  4.19. Brak dowolności i swobody w dokonywaniu wykładni | str.    174
  4.20. Problem zgodności z prawem sprzecznych orzeczeń | str.    177
  4.21. Wykładnia prawa a obowiązujące prawo | str.    185
  4.22. Wykładnia przepisu a jego stosowanie | str.    188
  
  Rozdział V
  Rola Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w wykładni prawa | str.    190
  5.1. Podstawy konstytucyjne i ustawowe kognicji Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego | str.    190
  5.2. Pytania prawne kierowane do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego | str.    194
  5.3. Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego | str.    196
  
  Rozdział VI
  Metody badania prawa | str.    200
  6.1. Metoda prawnodogmatyczna | str.    200
  6.2. Metoda prawnohistoryczna | str.    201
  6.3. Metoda prawnoporównawcza | str.    205
  6.4. Metoda empiryczno-aktowa | str.    206
  6.5. Metoda socjologiczna | str.    207
  
  Rozdział VII
  Wykładnia przepisów prawa cywilnego materialnego | str.    209
  7.1. Konieczność uwzględnienia zasad prawa cywilnego materialnego | str.    209
  7.2. Przepisy, których wykładnia zakłada priorytet wykładni gramatycznej oraz konieczność uwzględnienia wykładni systemowej | str.    212
  7.3. Wykładnia przepisów obejmujących poszczególne instytucje prawa cywilnego | str.    216
  
  Rozdział VIII
  Wykładnia przepisów prawa cywilnego formalnego | str.    227
  8.1. Normy prawa procesowego | str.    227
  8.2. Konieczność rozróżnienia norm prawa materialnego oraz procesowego | str.    230
  8.3. Wykładnia cywilnego prawa procesowego | str.    235
  8.4. Zasady postępowania cywilnego | str.    240
  8.5. Uwagi dotyczące wykładni przepisów regulujących poszczególne postępowania | str.    242
  
  Wnioski | str.    246
  
  Bibliografia | str.    253
  
  Orzecznictwo | str.    259
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia