Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne

-20%

Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Książka omawia wpływ nowych technologii na przebieg postępowania przed sądami administracyjnymi oraz wynikające z tego konsekwencje dla podmiotów je inicjujących, organów administracyjnych oraz sądów administracyjnych.


W opracowaniu przedstawiono wzajemne relacje pomiędzy informatyzacją postępowania przed sądami administracyjnymi a zasadami ogólnymi tej procedury.


Ponadto omówiono:


czynniki wpływające na potrzebę informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi, które występują zarówno w sferze prawnej, jak i pozaprawnej,
uwarunkowania o charakterze prawnym informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi oraz etapy informatyzacji, a także instytucje, które powinny być nią objęte,
rozwiązania prawne w zakresie informatyzacji postępowań przed sądami administracyjnymi w Polsce oraz w innych państwach.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych oraz pracowników organów administracji publicznej. Zainteresuje także pracowników naukowych oraz studentów.


Liczba stron640
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-756-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    15
  
  Rozdział I
  Czynniki wpływające na potrzebę informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi | str.    23
  1. Uwagi ogólne | str.    23
  2. Informatyzacja jako zjawisko społeczne i prawne | str.    24
  3. Wyzwania współczesności a sądownictwo administracyjne | str.    35
  4. Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a informatyzacja sądów administracyjnych | str.    50
  4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o informatyzacji | str.    50
  4.2. Informatyzacja sądów administracyjnych | str.    60
  4.3. Informatyzacja sądów administracyjnych a informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi | str.    69
  5. Prawne determinanty informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego | str.    85
  5.1. Prawo do sądu | str.    85
  5.2. Zasada zapewnienia działaniu instytucji publicznych rzetelności i sprawności | str.    108
  5.3. Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego | str.    116
  6. Wnioski | str.    121
  
  Rozdział II
  Sądowoadministracyjne uwarunkowania informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi | str.    125
  1. Uwagi ogólne | str.    125
  2. Istota wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sądy administracyjne | str.    127
  3. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego | str.    140
  4. Strony postępowania sądowoadministracyjnego | str.    142
  5. Właściwość rzeczowa sądów administracyjnych | str.    148
  6. Funkcje prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym | str.    157
  7. Charakterystyka stosowania prawa przez sąd administracyjny | str.    161
  8. Charakterystyka czynności procesowych podejmowanych przez podmioty postępowania sądowoadministracyjnego | str.    173
  8.1. Czynności procesowe podejmowane przez podmioty postępowania sądowoadministracyjnego | str.    173
  8.2. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane przez podmioty postępowania sądowoadministracyjnego | str.    182
  9. Związki postępowania sądowoadministracyjnego z procedurami administracyjnymi a informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego | str.    183
  10. Normy techniczne a informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego | str.    188
  11. Wnioski | str.    198
  
  Rozdział III
  Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego w wybranych państwach | str.    205
  1. Uwagi ogólne | str.    205
  2. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego w Niemczech | str.    207
  3. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego we Francji | str.    218
  4. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego w Czechach | str.    231
  5. Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego na Litwie | str.    238
  6. Wnioski | str.    257
  
  Rozdział IV
  Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego – przeszłość oraz stan obecny | str.    263
  1. Uwagi ogólne | str.    263
  2. Terminologia informatyczna w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str.    269
  3. Wnoszenie dokumentów elektronicznych | str.    278
  4. Akta sprawy | str.    316
  5. System elektronicznego zarządzania dokumentacją | str.    337
  6. Domniemanie formy pisemnej | str.    349
  7. Przekształcanie postaci pism w celu doręczenia | str.    355
  8. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących zastosowania środków komunikacji elektronicznej przez organy administracji publicznej | str.    358
  9. Pełnomocnictwo elektroniczne | str.    359
  10. Uwierzytelnianie elektroniczne odpisów pełnomocnictw i odpisów pism | str.    361
  11. Zwolnienie z obowiązku dołączenia odpisu pisma i odpisów załączników | str.    365
  12. Upoważnienie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do określenia wzorów dokumentów elektronicznych | str.    369
  13. Przekazanie sądowi skargi, odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych | str.    371
  14. Doręczanie pism za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej | str.    388
  15. Pojęcie adresu elektronicznego | str.    425
  16. Terminy | str.    428
  17. Postępowanie dowodowe | str.    433
  18. Elektroniczne czynności procesowe sądu – wybrane zagadnienia | str.    452
  19. Opłata kancelaryjna za wydruki pism i załączników | str.    460
  20. Postępowanie międzynarodowe | str.    465
  21. Zasady wejścia w życie regulacji dotyczących informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego oraz przepisy przejściowe | str.    467
  22. Wnioski | str.    474
  
  Rozdział V
  Relacje pomiędzy informatyzacją postępowania sądowoadministracyjnego a zasadami ogólnymi tego postępowania | str.    495
  1. Uwagi ogólne | str.    495
  2. Zasada dostępu do sądu | str.    497
  3. Zasada dwuinstancyjności | str.    507
  4. Zasada legalności | str.    513
  5. Zasada udzielania pomocy prawnej stronom | str.    517
  6. Zasada ekonomiki procesowej (szybkości) | str.    523
  7. Zasada jawności postępowania | str.    532
  8. Zasada kontradyktoryjności i oficjalności | str.    537
  9. Zasada równości stron | str.    539
  10. Zasada dyspozycyjności | str.    549
  11. Zasada prymatu załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym | str.    551
  12. Zasada prawdy materialnej | str.    554
  13. Zasada niezwiązania granicami skargi | str.    560
  14. Zasada orzekania według stanu obowiązującego w dacie podjęcia zaskarżonego aktu lub czynności | str.    563
  15. Zasada związania oceną prawną wyrażoną w prawomocnym orzeczeniu sądu | str.    565
  16. Zasada ustności i pisemności | str.    571
  17. Zasada bezpośredniości | str.    575
  18. Zasada ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie | str.    578
  19. Zasada formalizmu | str.    582
  20. Zasada sprawiedliwości proceduralnej | str.    586
  21. Wnioski | str.    602
  
  Podsumowanie | str.    605
  
  Literatura | str.    619
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia