Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii

-20%

Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Książka porusza ważne problemy z zakresu kryminologii, prawa karnego i patologii społecznych. Autorzy, młodzi naukowcy z Polski i zagranicy, omówili m.in. następujące zjawiska przestępcze i patologiczne:


współczesne przejawy terroryzmu oraz handlu ludźmi,
organizowanie adopcji wbrew prawu,
przestępstwa popełniane na szkodę dzieci, przeciwko dziedzictwu kulturalnemu czy w internecie,
stalking,
patologie w pomocy humanitarnej.


Znaleźć tu można również artykuły na temat współczesnych metod profilowania kryminalnego.


Adresaci:
Opracowanie zainteresuje adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.


Artykuły zawarte w książce powstały na bazie referatów wygłoszonych przez autorów podczas drugiej edycji Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, zorganizowanym na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.


Liczba stron556
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-459-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Część I
  Szanse i wyzwania dla polskiej kryminologii
  
  Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski, Diana Dajnowicz-Piesiecka, Emilia Jurgielewicz-Delegacz
  Druga edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jako przykład działalności Białostockiej Szkoły Kryminologii | str.    15
  
  Tomasz Berdzik
  Postęp technologiczny jako jeden z determinantów współczesnego terroryzmu | str.    27
  
  Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska
  Wybrane kryminologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Przestępstwo handlu ludźmi oraz organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy | str.    40
  
  Diana Dajnowicz-Piesiecka
  Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości popełnianej na szkodę dzieci w Polsce | str.    57
  
  Agnieszka Daniszewska, Michał Dąbrowski
  Aplikacja badań typu foresight w kryminologii – zastosowanie, status quo i szanse na przyszłość | str.    78
  
  Joanna Domin, Katarzyna Hebda
  Zjawisko eutanazji jako wyzwanie dla współczesnej kryminologii | str.    90
  
  Maciej Duda
  Przemyt dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – wyzwanie dla kryminologii w XXI wieku | str.    105
  
  Michał Dziedzic
  Kradzież informacji przedsiębiorstwa – zagadnienia prawne i kryminologiczne | str.    120
  
  Mariusz Gąsiorowski
  Rola kynologii policyjnej w procesie wykrywczym przestępstw | str.    134
  
  Mateusz Gąsowski
  Cyberprzemoc wśród młodzieży szkolnej – analiza kryminologiczna na podstawie badań ankietowych | str.    149
  
  Patrycja Głodzińska
  Cybersamobójstwo jako zagrożenie XXI wieku | str.    166
  
  Magdalena Grzyb
  Jeśli biją to tylko kwiatkiem? O niskich wskaźnikach przemocy wobec kobiet w Polsce | str.    177
  
  Katarzyna Gurak
  Postęp techniczny i wynikająca z niego cyberprzestępczość jako wyzwanie współczesnej kryminologii | str.    194
  
  Maria Hapunik, Anna Świerczewska -Gąsiorowska
  Formułowanie profilu nieznanego przestępcy na potrzeby Policji | str.    207
  
  Karolina Kamińska
  Zjawisko „kradzieży tożsamości’’ – aspekty prawne i kryminologiczne | str.    220
  
  Agnieszka Kilińska-Pękacz
  Przestępstwa narkotykowe popełniane przez nieletnich oraz środki wychowawcze orzekane wobec nich | str.    232
  
  Joanna Klimczak
  Kradzież – wyzwanie czy przeżytek w kryminologii XXI w.? | str.    246
  
  Aleksandra Joanna Lewandowska, Łukasz Presnarowicz
  Neurodowody w sądzie – nowe wyzwanie prawa i kryminologii | str.    260
  
  Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska
  Wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne handlu ludźmi | str.    274
  
  Piotr Mroczko
  Znieważanie celebrytów w Internecie | str.    296
  
  Aleksandra Nowak
  Kryptowaluty a pranie pieniędzy. Pranie pieniędzy jako przestępstwo XXI wieku | str.    311
  
  Paweł Ostaszewski
  W kręgu kryminologii publicznej i metodologii badań | str.    326
  
  Teofil Pietroń
  Patologie w pomocy humanitarnej | str.    334
  
  Emilia Płońska
  Upowszechnienie danych biometrycznych – udogodnienie czy zagrożenie? Rozważania w kontekście bezpieczeństwa obywateli | str.    346
  
  Emil W. Pływaczewski, Sławomir Redo, Agnieszka Langowska, Przemysław Alkowski
  Ocena kształcenia metodą sokratyczną dla przeciwdziałania przestępczości w środowisku wielokulturowym | str.    364
  
  Joanna Sowisło-Wawrzyniak
  Granice odpowiedzialności lekarza – gwaranta – studium przypadku | str.    378
  
  Aleksandra Stachelska
  Obraz przestępstwa stalkingu w latach 2011–2016 w Polsce – wybrane aspekty kryminologiczne | str.    390
  
  Justyna Włodarczyk -Madejska
  Wychowankowie zakładów poprawczych (wstępne wyniki badań) | str.    407
  
  Dominik Wzorek
  Diagnoza stanu bezpieczeństwa w oparciu o badania nad strachem przed przestępczością | str.    419
  
  Milena Zajowska
  Ustalanie osobowości sprawców przestępstw na podstawie profilowania kryminalnego | str.    433
  
  Sebastian Zieliński
  Nowoczesne technologie przetwarzania informacji w służbie prywatnego zwalczania przestępczości | str.    451
  
  Część II
  Przestępczość XXI wieku w świetle zagranicznych badań kryminologicznych
  
  Evgenia Demidova
  The concept of forensic activity (ontological aspect) | str.    467
  
  Darya Ivinskaya
  The system of means for convicts correction, applied with due regard for the identity of the off ender in accordance with the legislation of the Republic of Belarus | str.    477
  
  Joanna Melz
  Z lotu ptaka, czyli drony a prawo karne | str.    488
  
  Simonas Nikartas
  Community sanctions: a real alternative to imprisonment or expansion of punishment? The case of Lithuania | str.    501
  
  Ixone Ondarre Fuente, Nicolás García, Pilar Tarancón
  Human trafficking in Spanish context from a gender perspective | str.    515
  
  Michaela Roubalová (Štefunková), Zuzana Kostelníková, Jakub Holas, Martina Novopacká (Pešková)
  A victimization survey focused on the experience of the Czech population with selected types of off ences within a set reference period | str.    526
  
  Claudia Zielińska
  „Cybercrime” – wyzwanie dla kryminologii | str.    540
  
  O redaktorach | str.    553
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia