Fundusz Dróg Samorządowych. Komentarz

-15%

Fundusz Dróg Samorządowych. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

94,35  111,00

Format: pdf

94,35111,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz zawiera systematyczną i kompleksową analizę przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zastąpił dotychczas realizowane wieloletnie programy rządowe w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Od 2019 r. na mocy ustawy z 23.10.2018 r. (Dz.U. poz. 2161) Fundusz Dróg Samorządowych stał się dla jednostek samorządu terytorialnego głównym źródłem dofinansowania drogowych zadań gminnych i powiatowych oraz zadań mostowych, a także pełnego finansowania inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym.


W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:


status prawny funduszu i jego powiązania z budżetem państwa, a także z jednostkami publicznymi,
źródła przychodów tego funduszu oraz zasady dokonywania wydatków,
procedury dotyczące aplikowania o dofinansowanie samorządowych inwestycji drogowych,
sposoby przekazywania środków,
rozliczanie środków przekazanych beneficjentom,
zakres kontroli dotyczącej sposobów wykorzystania udzielonego dofinansowania.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych. Może także zainteresować pracowników samorządowych, radnych oraz pracowników regionalnych izb obrachunkowych.


Liczba stron336
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-352-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    11
  
  USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych | str.    21
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    23
  Art. 1. [Zakres przedmiotowy] | str.    23
  Art. 2. [Określenie znaczenia podstawowych pojęć] | str.    25
  
  Rozdział 2. Fundusz Dróg Samorządowych | str.    48
  Art. 3. [Prawny status funduszu] | str.    48
  Art. 4. [Katalog zadań finansowanych z funduszu] | str.    54
  Art. 5. [Źródła przychodów Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    69
  Art. 6. [Przekazanie skarbowych papierów wartościowych dla Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    96
  Art. 7. [Przeznaczanie środków Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    104
  Art. 8. [Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego] | str.    107
  Art. 9. [Plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    110
  Art. 10. [Przekazywanie wojewodom środków Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    113
  Art. 11. [Przekazywanie środków jednostkom samorządu terytorialnego] | str.    117
  Art. 12. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu] | str.    120
  Art. 13. [Prowadzenie bankowej obsługi funduszu] | str.    122
  
  Rozdział 3. Zasady udzielania dofinansowania i finansowania ze środków Funduszu | str.    133
  Art. 14. [Limit dofinansowania zadania drogowego z Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    133
  Art. 15. [Limit dofinansowania wieloletniego zadania drogowego] | str.    142
  Art. 16. [Limit dofinansowania zadania mostowego] | str.    145
  Art. 17. [Wkład własny jednostek samorządu terytorialnego] | str.    146
  Art. 18. [Finansowanie zadania obronnego] | str.    149
  Art. 19. [Status prawny wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    150
  Art. 20. [Przekazywanie informacji wojewodom] | str.    152
  Art. 21. [Ogłoszenie i nabór wniosków o dofinansowanie] | str.    157
  Art. 22. [Komisja do naboru wniosków] | str.    163
  Art. 23. [Wniosek o dofinansowanie zadania drogowego] | str.    166
  Art. 24. [Przeprowadzanie oceny wniosków przez komisję] | str.    170
  Art. 25. [Procedura zatwierdzenia listy zadań rekomendowanych do dofinansowania] | str.    180
  Art. 26. [Dokonywanie zmian w listach i ostateczne ich zatwierdzenie] | str.    185
  Art. 27. [Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] | str.    193
  Art. 28. [Umowa o udzielenie dofinansowania] | str.    194
  Art. 29. [Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze] | str.    206
  Art. 30. [Uchwała o zaliczeniu drogi do kategorii dróg publicznych] | str.    211
  Art. 31. [Uprawnienia kontrolne wojewody] | str.    214
  Art. 32. [Zakres dofinansowania zadań mostowych] | str.    230
  Art. 33. [Wniosek o dofinansowanie zadania mostowego] | str.    234
  Art. 34. [Lista zadań mostowych przewidzianych do dofinansowania] | str.    237
  Art. 35. [Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego] | str.    240
  Art. 36. [Umowa o udzielenie dofinansowania zadania mostowego] | str.    241
  Art. 37. [Koordynacja sposobu realizacji zadań ustawowych] | str.    253
  Art. 38. [Obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej] | str.    256
  Art. 39. [Finansowanie zadań obronnych z Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    259
  
  Rozdział 4. Przepisy zmieniające, dostosowujące, przejściowe i końcowe | str.    277
  Art. 40. [Zmiana ustawy o lasach] | str.    277
  Art. 41. [Zmiana ustawy – Prawo ochrony środowiska] | str.    279
  Art. 42. [Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego] | str.    280
  Art. 43. [Utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    281
  Art. 44. [Zasady rozliczania dotacji z budżetu państwa] | str.    282
  Art. 45. [Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w okresie przejściowym] | str.    284
  Art. 46. [Pierwszy plan finansowy Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    287
  Art. 47. [Formalne obowiązki dysponenta Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    291
  Art. 48. [Ocena funkcjonowania ustawy] | str.    292
  Art. 49. [Ostateczny termin wypłat z Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    293
  Art. 50. [Zwrot środków w okresach przejściowych] | str.    295
  Art. 51. [Limity wydatków z budżetu państwa na dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych] | str.    297
  Art. 52. [Roczne limity wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań dysponenta funduszu] | str.    302
  Art. 53. [Roczne limity wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań wojewodów] | str.    304
  Art. 54. [Wejście w życie ustawy i okres jej obowiązywania] | str.    306
  
  Akty prawne | str.    311
  
  Orzecznictwo | str.    319
  
  Bibliografia | str.    323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia