Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim

-20%

Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  68,00

Format: pdf

54,4068,00

cena zawiera podatek VAT

W publikacji omówiono przesłanki, tryby i skutki oddłużenia niewypłacalnych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym także byłych przedsiębiorców. Wyjaśniono jakie znaczenie z punktu widzenia przepisów prawa o niewypłacalności ma tzw. moralność płatnicza dłużnika. Książka jako pierwsza na rynku omawia nowelizację przepisów o upadłości z 30.08.2019 r., która wchodzi w życie w marcu 2020 r. Nowe regulacje stanowią krok w kierunku dalszego poszerzenia możliwości oddłużenia osób fizycznych. Autor za pomocą tabel w przystępny sposób przybliża zarówno różne rodzaje procedur oddłużeniowych jak i ich poszczególne etapy.


Czytelnik dowie się z książki:


w jakich przypadkach oddłużenie poprzedza likwidacja majątku dłużnika,
kiedy możliwe jest natychmiastowe oddłużenie bez wykonywania długoletniego planu spłaty,
jakie są warunki dla zawarcia układu konsumenckiego z wierzycielami bez utraty majątku.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców. Adwokatom i radcom prawnym pomoże w udzielaniu poradnictwa prawnego dłużnikom i wierzycielom, a sędziom w rozstrzyganiu tego typu spraw. Notariusze znajdą w niej pomoc przy sporządzaniu aktów notarialnych w związku z likwidacją majątku dłużnika poprzedzającą oddłużenie, a dla komorników stanowić będzie wsparcie przy sprawach z zakresu zawieszenia i umorzenia egzekucji. Książka będzie cennym źródłem wiedzy dla menedżerów, doradców restrukturyzacyjnych, pracowników organizacji na rzecz praw konsumentów, a także dla samych dłużników i wierzycieli.


Liczba stron208
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-726-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział    1
  Zagadnienia wstępne | str.    15
  1.1. Społeczne przyczyny niewypłacalności | str.    15
  1.2. Oddłużenie w kulturze europejskiej | str.    16
  1.3. Zagadnienia juryslingwistyczne | str.    18
  1.4. Upadłość konsumencka i postępowanie o zatwierdzenie układu jako postępowania odrębne | str.    21
  1.5. Oddłużenie w odniesieniu do zobowiązań prywatnoprawnych i publicznoprawnych | str.    23
  
  Rozdział    2
  Historia regulacji oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej w prawie polskim | str.    25
  2.1. Brak regulacji upadłości konsumenckiej w prawie polskim przed rokiem 2008 | str.    25
  2.2. Próby legislacyjne poprzedzające reformę z 2008 r. | str.    27
  2.3. Ustawa z 5.12.2008 r. | str.    28
  2.4. Ustawa z 29.08.2014 r. | str.    39
  2.5. Ustawa z 15.05.2015 r. | str.    46
  2.6. Ustawa z 30.08.2019 r. – aktualny stan prawny | str.    47
  2.7. Przepisy intertemporalne w ustawie z 30.08.2019 r. | str.    49
  
  Rozdział    3
  Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe postępowania, w którym może nastąpić oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Legitymacja do złożenia wniosku | str.    50
  3.1. Konsumencka zdolność upadłościowa jako przesłanka podmiotowa ogłoszenia upadłości i uwzględnienia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str.    50
  3.1.1. Podstawy normatywne konsumenckiej zdolności upadłościowej | str.    50
  3.1.2. Upadłość konsumencka post mortem | str.    53
  3.1.3. Konsumencka zdolność upadłościowa rolników indywidualnych | str.    55
  3.1.4. Konsumencka zdolność upadłościowa osób fizycznych – byłych przedsiębiorców | str.    55
  3.1.5. Brak konsumenckiej zdolności upadłościowej jednostek organizacyjnych non profit | str.    56
  3.2. Niewypłacalność jako przesłanka przedmiotowa ogłoszenia upadłości konsumenckiej i otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str.    57
  3.2.1. Bezwzględny brak przesłanki moralności płatniczej dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej i uwzględnienia wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str.    57
  3.2.2. Względny brak przesłanki cenzusu majątkowego dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej | str.    57
  3.2.3. Niewypłacalność dłużnika jako przesłanka przedmiotowa dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej albo otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str.    58
  3.2.3.1. Uwagi wstępne | str.    58
  3.2.3.2. Utrata zdolności do wykonywania choćby jednego wymagalnego zobowiązania pieniężnego | str.    59
  3.3. Przesłanki dla prowadzenia postępowania w określonym trybie | str.    62
  3.3.1. Przesłanka dla inwersji trybu postępowania upadłościowego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str.    62
  3.3.2. Zdolność do pokrycia kosztów postępowania jako dodatkowa przesłanka wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str.    64
  3.4. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej | str.    65
  3.5. Legitymacja do złożenia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli | str.    66
  
  Rozdział    4
  Tryby oddłużenia niewypłacalnej osoby fizycznej poprzez upadłość konsumencką i układ konsumencki | str.    67
  4.1. Uwagi wstępne | str.    67
  4.2. Cechy oddłużenia konsumenckiego | str.    89
  4.3. Moralność płatnicza jako przesłanka warunkująca niektóre tryby oddłużenia i jego przebieg | str.    93
  4.3.1. Uwagi wstępne | str.    93
  4.3.2. Moralność płatnicza dłużnika w postaci braku celowego doprowadzenia do niewypłacalności i braku recydywy upadłościowej jako przesłanka niektórych trybów oddłużenia | str.    96
  4.3.3. Krzyżowanie się zakresów przepisów o moralności płatniczej | str.    103
  4.3.4. Podział funduszy masy upadłości w ramach planu spłaty pomimo braku oddłużenia | str.    103
  4.4. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym po wykonaniu planu spłaty | str.    104
  4.4.1. Uwagi wstępne | str.    104
  4.4.2. Plan spłaty jako etap poprzedzający oddłużenie | str.    105
  4.4.2.1. Złożenie projektu planu spłaty przez syndyka | str.    105
  4.4.2.2. Treść planu spłaty sensu largo w upadłości konsumenckiej. Plan spłaty sensu stricto | str.    106
  4.4.2.3. Plan spłaty jako nośnik podziału funduszy masy upadłości i odrębnego planu podziału | str.    108
  4.4.2.4. Przesłanki długości wykonywania planu spłaty sensu stricto | str.    109
  4.4.2.4.1. Uwagi wstępne | str.    109
  4.4.2.4.2. Pojęcie moralności płatniczej jako czynnika mającego wpływ na długość okresu wykonywania planu spłaty sensu stricto | str.    110
  4.4.2.4.2.1. Pojęcie winy | str.    110
  4.4.2.4.2.2. Wina umyślna | str.    111
  4.4.2.4.2.3. Rażące niedbalstwo | str.    112
  4.4.3. Długość planu spłaty sensu stricto uzależniona od moralności płatniczej | str.    117
  4.4.4. Długość planu spłaty sensu stricto uzależniona od stopnia zaspokojenia wierzycieli | str.    118
  4.4.5. Ustalenie planu spłaty w upadłości konsumenckiej | str.    118
  4.4.6. Skutki ustalenia planu spłaty | str.    124
  4.4.7. Zmiana planu spłaty sensu stricto | str.    127
  4.4.8. Uchylenie planu spłaty sensu stricto skutkujące brakiem możliwości oddłużenia | str.    130
  4.4.9. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty sensu stricto i umorzeniu zobowiązań | str.    132
  4.5. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym po uchyleniu planu spłaty sensu stricto, którego upadły nie jest w stanie wykonać z przyczyn obiektywnych | str.    133
  4.6. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym bez ustalania planu spłaty sensu stricto | str.    133
  4.7. Oddłużenie postanowieniem sądu w postępowaniu odrębnym w drodze warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli sensu stricto | str.    136
  4.8. Oddłużenie w drodze układu zawartego w odrębnym postępowaniu upadłościowym | str.    139
  4.8.1. Zagadnienia wstępne | str.    139
  4.8.2. Przesłanki układu konsumenckiego w upadłości konsumenckiej | str.    140
  4.8.3. Wyłączenie niektórych wierzytelności z układu konsumenckiego skutkujące brakiem możliwości oddłużenia | str.    142
  4.8.4. Przebieg układu konsumenckiego | str.    143
  4.8.5. Skutki układu konsumenckiego | str.    147
  4.8.6. Wykonanie układu konsumenckiego | str.    150
  4.8.7. Zmiana układu konsumenckiego | str.    150
  4.8.8. Uchylenie układu konsumenckiego | str.    151
  4.8.9. Skutki uchylenia układu konsumenckiego | str.    152
  4.9. Oddłużenie w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str.    153
  4.9.1. Uwagi wstępne | str.    153
  4.9.2. Odesłanie | str.    154
  4.9.3. Przebieg postępowania o zawarcie układu konsumenckiego na zgromadzeniu wierzycieli | str.    154
  4.9.4. Dopuszczalność zawarcia układu częściowego z przymusowym objęciem układem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na składnikach majątku dłużnika | str.    157
  4.10. Oddłużenie poprzez umorzenie zobowiązań upadłego postanowieniem sądu w postępowaniu zwykłym | str.    160
  4.10.1. Wniosek upadłego o ustalenie planu spłaty i umorzenie zobowiązań. Oddłużenie po wykonaniu planu spłaty | str.    160
  4.10.2. Oddłużenie po uchyleniu planu spłaty z uwagi na obiektywny brak możliwości jego wykonania | str.    163
  4.10.3. Wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Oddłużenie bez ustalenia planu spłaty | str.    164
  4.10.4. Warunkowe umorzenie zobowiązań | str.    164
  4.10.5. Oddłużenie przez układ konsumencki w postępowaniu zwykłym | str.    167
  
  Rozdział    5
  Zakres przedmiotowy oddłużenia i skutki oddłużenia | str.    169
  5.1. Uwagi ogólne o umorzeniu zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str.    169
  5.2. Obligatoryjne umorzenie zobowiązań po wykonaniu planu spłaty | str.    170
  5.3. Zakres przedmiotowy oddłużenia w upadłości konsumenckiej | str.    170
  5.4. Materialnoprawne skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str.    173
  5.5. Proceduralne skutki umorzenia zobowiązań w upadłości konsumenckiej | str.    174
  5.6. Umorzenie zobowiązań upadłego a zabezpieczenie rzeczowe na mieniu osób trzecich | str.    174
  5.6.1. Zagadnienia wstępne | str.    174
  5.6.2. Umorzenie zobowiązań upadłego jako zaszłość, która nie narusza praw wynikających z zabezpieczenia rzeczowego na mieniu osoby trzeciej | str.    176
  5.7. Wpływ oddłużenia na małżonka upadłego | str.    183
  5.7.1. Rozdzielność majątkowa jako skutek ogłoszenia upadłości | str.    183
  5.7.2. Objęcie masą upadłości majątku wspólnego | str.    185
  
  Zakończenie | str.    191
  
  Bibliografia | str.    193
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia