Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik z wzorami

-20%

Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik z wzorami

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono najważniejsze instrumenty współpracy dotyczącej postępowania dowodowego, wypracowane w ramach Unii Europejskiej, Rady Europy, ONZ i współpracy z USA. Najszerzej omówiono europejski nakaz dochodzeniowy, który ma ułatwić gromadzenie i transfer dowodów na terenie Unii Europejskiej.


Szczegółowo zaprezentowano również zagadnienia dopuszczalności dowodów zgromadzonych za granicą w polskim procesie karnym. Osią rozważań jest art. 587 k.p.k., który pod klauzulą porządku prawnego dopuszcza wykorzystanie zagranicznych dowodów.


W opracowaniu zamieszczono liczne odniesienia do międzynarodowych aktów prawnych oraz orzecznictwa (zarówno krajowego, jak i strasburskiego), a także wzory pism procesowych.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa zaangażowanych w międzynarodowy obrót dowodami w sprawach karnych, zwłaszcza sędziów, prokuratorów oraz obrońców. Zainteresuje również studentów prawa oraz aplikantów poszukujących informacji na temat międzynarodowej współpracy w gromadzeniu dowodów.


Liczba stron164
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8160-371-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Od Autora | str.    13
  
  CZĘŚĆ I
  Podstawy współpracy międzynarodowej w gromadzeniu dowodów
  
  Wstęp | str.    17
  
  Rozdział    1
  Współpraca w ramach Unii Europejskiej | str.    21
  1.1. Europejski nakaz dochodzeniowy | str.    21
  1.1.1. Cele i przesłanki wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    22
  1.1.2. Inicjatywa wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    24
  1.1.3. Wydanie postanowienia o wydaniu europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    25
  1.1.4. Rodzaje postępowań i organy uprawnione do wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    26
  1.1.5. Wydanie i przekazanie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    29
  1.1.6. Zażalenie | str.    30
  1.1.7. Wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    31
  1.1.8. Spontaniczne przekazywanie informacji | str.    32
  1.1.9. Zmiana, uzupełnienie i cofnięcie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    32
  1.1.10. Koszty wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego | str.    34
  1.1.11. Szczególne warunki dotyczące niektórych czynności dowodowych | str.    34
  1.1.11.1. Przesłuchanie na odległość | str.    35
  1.1.11.2. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych | str.    37
  1.1.11.3. Czasowe wydanie osoby pozbawionej wolności w celu przeprowadzenia czynności dochodzeniowej | str.    40
  1.2. Zatrzymanie dowodów | str.    41
  1.3. Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej | str.    43
  1.4. Dowody elektroniczne – nowe inicjatywy Unii Europejskiej | str.    46
  
  Rozdział    2
  Współpraca w ramach Rady Europy | str.    50
  2.1. Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych | str.    50
  2.2. Konwencja o cyberprzestępczości | str.    52
  
  Rozdział    3
  Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi | str.    56
  
  Rozdział    4
  Współpraca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych – Konwencja przeciwko przestępczości zorganizowanej | str.    59
  
  Rozdział    5
  Kodeks postępowania karnego | str.    62
  
  Rozdział    6
  Krajowe wymogi związane z występowaniem do innego państwa o przeprowadzenie czynności dowodowej lub przekazanie dowodu | str.    63
  
  CZĘŚĆ II
  Dopuszczalność dowodów zgromadzonych za granicą
  
  Rozdział    1
  Reguły forum regit actum, locus regit actum oraz zasada specjalności | str.    67
  
  Rozdział    2
  Dopuszczalność dowodów zagranicznych w polskim procesie karnym | str.    72
  2.1. Zagadnienia wprowadzające | str.    72
  2.2. Treść i badanie klauzuli porządku prawnego | str.    73
  2.3. Zwiększony poziom zaufania do niektórych porządków prawnych | str.    78
  2.4. Procedura badania zgodności z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej | str.    82
  2.5. Źródła pochodzenia dowodu zagranicznego | str.    84
  2.6. Dowody zgromadzone na wniosek polskiego sądu lub prokuratora | str.    84
  2.7. Dowody przekazane na wniosek polskiego sądu lub prokuratora | str.    86
  2.8. Dowody przekazane spontanicznie | str.    96
  2.9. Dowody zgromadzone z naruszeniem prawa | str.    97
  
  Rozdział    3
  Kryteria oceny zgodności z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej | str.    103
  3.1. Zagadnienia wprowadzające | str.    103
  3.2. Dowody zgromadzone z udziałem oskarżonego | str.    105
  3.2.1. Brak informacji o stawianych zarzutach | str.    105
  3.2.2. Brak zagwarantowanego prawa do milczenia | str.    107
  3.2.3. Brak zagwarantowanego prawa do nieobciążania się | str.    108
  3.2.4. Stosowanie niedopuszczalnych metod przesłuchania | str.    110
  3.2.5. Brak dostępu do adwokata i uniemożliwienie wykonywania prawa do obrony | str.    111
  3.2.6. Brak dostępu do tłumacza | str.    116
  3.2.7. Osoba podejrzana | str.    116
  3.3. Świadek | str.    117
  3.3.1. Stosowanie niedopuszczalnych metod przesłuchania | str.    117
  3.3.2. Zakaz przesłuchania określonych kategorii świadków | str.    117
  3.3.3. Zeznania świadka incognito | str.    119
  3.3.4. Szczególne aspekty transgranicznego przesłuchania świadka | str.    120
  3.3.4.1. Odmowa złożenia zeznań | str.    120
  3.3.4.2. Zwolnienie z tajemnicy zawodowej i państwowej | str.    121
  3.4. Biegły | str.    125
  3.5. Wrażliwe czynności dowodowe | str.    129
  3.6. Podsumowanie | str.    131
  
  Rozdział    4
  Obrońca w transgranicznym gromadzeniu dowodów | str.    136
  
  Wzory pism procesowych | str.    141
  
  Bibliografia | str.    159
  
  Wykaz tabel | str.    163
  
  Wykaz schematów | str.    163
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia