Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym i źródło wiedzy dla każdego zainteresowanego tytułową tematyką. Zawiera podstawy teoretyczne, przykłady i zadania dotyczące: zarządzania ryzykiem kredytowym, modelu podejmowania decyzji kredytowych, wykorzystania coachingu w oddziale banku detalicznego, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym, wartości pieniądza w czasie, rynku kapitałowego, roli obligacji w ograniczaniu ryzyka, analizy akcji, teorii portfela papierów wartościowych, instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, kosztu kapitału i dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie, oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz opcji rzeczowych. Zespół autorski tworzą badacze i dydaktycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy.


Liczba stron351
WydawcaUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ISBN-13978-83-8211-048-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – teoria i praktyka
  1.1. Wstęp
  1.2. Pieniądz i bankowość – rys historyczny
  1.3. Otoczenie prawne i regulacyjne sektora bankowego
  1.4. Struktura bilansu banku, charakterystyka segmentów rynku w kontekście oceny ryzyka kredytowego
  Rozdział 2. Model podejmowania decyzji kredytowych
  2.1. Wstęp
  2.2. Model decyzyjny przy podejmowaniu decyzji kredytowej
  2.3. Ocena firmy w kontekście podejmowania decyzji kredytowej
  2.4. Ocena struktury transakcji kredytowej
  2.5. Przykłady
  Rozdział 3. Coaching w biznesie – praktyczne wykorzystanie coachingu w wybranych obszarach funkcjonowania oddziału banku detalicznego
  3.1. Wstęp
  3.2. System motywacyjny dla doradców
  3.3. Badanie jakości rozmów handlowych doradców z klientami banku
  3.4. Skuteczne zapraszanie klientów do oddziału przez telefon
  3.5. Oceny roczne pracowników
  3.6. Zarządzanie zmianą na przykładzie fuzji banków
  3.7. Rekrutacja pracowników
  3.8. Projekt końcowy
  Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym
  4.1. Istota ryzyka
  4.2. Rodzaje ryzyka
  4.3. Etapy zarządzania ryzykiem
  4.4. Wybrane miary ryzyka
  Rozdział 5. Wartość pieniądza w czasie
  5.1. Wstęp
  5.2. Wartość pieniądza w czasie a inflacja
  5.3. Kapitalizacja a dyskonto
  5.4. Efektywna a nominalna stopa procentowa
  5.5. Podstawowe modele wartości pieniądza w czasie
  Rozdział 6. Funkcje, struktura i instrumenty rynku kapitałowego
  6.1. Funkcje rynku kapitałowego
  6.2. Struktura rynku kapitałowego
  6.3. Instrumenty rynku kapitałowego
  Rozdział 7. Obligacje i ich rola w ograniczaniu ryzyka
  7.1. Obligacje – podstawowe informacje
  7.2. Wycena obligacji
  7.3. Ryzyko związane z inwestowaniem w obligację. Immunizacja obligacji
  7.4. Wypukłość obligacji
  Rozdział 8. Analiza akcji
  8.1. Wstęp
  8.2. Analiza techniczna
  8.3. Analiza fundamentalna
  Rozdział 9. Teoria portfela papierów wartościowych
  9.1. Analiza ryzyka i stopy zwrotu z akcji spółek
  9.2. Klasyczna metoda H. Markowitza optymalizacji portfela papierów wartościowych
  9.3. Klasyczna metoda W. Sharpe’a optymalizacji portfela papierów wartościowych
  9.4. Fundamentalny portfel papierów wartościowych – oparty na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycyjnej (TMAI)
  Rozdział 10. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem
  10.1. Instrumenty pochodne – wprowadzenie
  10.2. Wykorzystanie kontraktów terminowych do zabezpieczenia kursu walutowego
  10.3. Zabezpieczenia na rynku kapitałowym z wykorzystaniem opcji
  10.4. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do sterowania ryzykiem cen akcji
  10.5. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do sterowania ryzykiem stopy procentowej
  Rozdział 11. Koszt kapitału i dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie
  11.1. Koszt kapitału przedsiębiorstwa
  11.2. Dźwignia finansowa
  Rozdział 12. Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych
  12.1. Wstęp
  12.2. Szacowanie przepływów na potrzeby oceny efektywności inwestycji
  12.3. Podstawowe mierniki szacowania opłacalności inwestycji
  12.4. Ryzyko w ocenie opłacalności inwestycji
  Rozdział 13. Opcje rzeczowe (rzeczywiste, realne)
  13.1. Ograniczenia metod wyceny opartych na oczekiwanych przepływach pieniężnych
  13.2. Ogólna charakterystyka opcyjnego podejścia do oceny efektywności inwestycji
  13.3. Podstawy wyceny opcji rzeczywistych
  13.4. Przykład wyceny opcji rzeczywistych
  Wykaz wybranych skrótów
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia