Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Zadania skarbnika i głównego księgowego

-20%

Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Zadania skarbnika i głównego księgowego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

67,20  84,00

Format: pdf

67,2084,00

cena zawiera podatek VAT

Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w tym m.in.:
• procedury kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego,
• pozycję skarbnika – jego kwalifikacje, kompetencje oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania,
• zakres i obowiązki głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego,
• wieloletnią prognozę finansową w systemie kontroli zarządczej jako instrument planowania rocznego i wieloletniego,
• budżet i plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji samorządowej w tym: skarbników, głównych księgowych, ale może również zainteresować kierowników jednostek finansów publicznych. Ze względu na poruszaną tematykę może być przydatna także pracownikom działów zasobów ludzkich oraz pozostałym pracownikom administracji.


Liczba stron184
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8246-017-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  Wstęp | str.    11
  Rozdział I
  Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Zagadnienia podstawowe | str.    15
  1. Regulacje prawne w zakresie kontroli finansów publicznych | str.    15
  2. Finanse publiczne | str.    18
  3. Jednostki sektora finansów publicznych | str.    20
  Rozdział II
  Pojęcie kontroli – sektor publiczny | str.    29
  1. Ewolucja kontroli w sektorze publicznym | str.    29
  2. Pojęcie i istota kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    34
  3. Dokumentacja organizacji kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    41
  4. Samokontrola procesu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych | str.    43
  4.1. Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych | str.    44
  4.2. Ogólne informacje dotyczące samooceny kontroli zarządczej | str.    45
  4.3. Samoocena kontroli zarządczej przeprowadzana w jednostkach za pomocą ankiet (kwestionariuszy) | str.    49
  5. Plan działalności, sprawozdanie z wykonania planu działalności… oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej | str.    54
  Rozdział III
  Skarbnik w strukturze służb finansowo-księgowych | str.    57
  1. Pozycja skarbnika w jednostce samorządu terytorialnego, kwalifikacje, charakterystyka kompetencji | str.    59
  2. Instytucja skarbnika jednostki samorządu terytorialnego | str.    60
  3. Kompetencje skarbnika JST jako głównego księgowego budżetu w zakresie kontroli finansowej i gospodarki finansowej | str.    64
  4. Przykładowa procedura kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych | str.    68
  5. Środki kontroli finansowej | str.    75
  6. Odpowiedzialność skarbnika jako głównego księgowego budżetu za kontrolę zgodności operacji gospodarczej i finansowej | str.    82
  7. Sprawozdawczość – skarbnik JST | str.    86
  8. Kompetencje skarbnika JST w zakresie procedury planistycznej, planowanie budżetowe/operacyjne | str.    90
  8.1. Zadania skarbnika JST w tworzeniu planu operacyjnego w kontekście kontroli zarządczej | str.    90
  8.2. Kontrasygnata skarbnika JST wobec oświadczenia woli | str.    94
  Podsumowanie | str.    97
  Rozdział IV
  Zakres i obowiązki głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego | str.    99
  1. Obowiązki głównego księgowego w świetle ustawy o rachunkowości | str.    101
  2. Prawa i obowiązki głównego księgowego w świetle ustawy o finansach publicznych | str.    105
  2.1. Waga podpisu kierownika jednostki na dokumentach powodujących zaciągnięcie zobowiązania | str.    105
  2.2. Waga podpisu głównego księgowego na dokumentach powodujących zaciągnięcie zobowiązania | str.    107
  2.3. Odpowiedzialność głównego księgowego | str.    110
  Podsumowanie | str.    111
  Rozdział V
  Wieloletnia prognoza finansowa w systemie kontroli zarządczej jako instrument planowania rocznego i wieloletniego | str.    113
  1. Wieloletnia prognoza finansowa – wprowadzenie | str.    113
  2. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy finansowej | str.    124
  3. Wybrane elementy wieloletniej prognozy finansowej | str.    125
  4. Zakres wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego | str.    129
  5. Okres wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego | str.    131
  6. Uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego | str.    134
  Podsumowanie | str.    137
  Rozdział VI
  Budżet/plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego w systemie kontroli zarządczej. Elementy kontroli zarządczej | str.    139
  1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego | str.    139
  2. Metoda kasowa i memoriałowa w rachunkowości sektora publicznego | str.    145
  3. Inicjatywa sporządzenia projektu uchwały | str.    147
  4. Plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego | str.    149
  4.1. Założenia do opracowania planów finansowych na rok następny | str.    154
  4.2. Plan finansowy – zasady jego opracowania oraz jego zatwierdzenie | str.    157
  4.2.1. Zasady opracowania planu finansowego | str.    157
  4.2.2. Zatwierdzenie planu finansowego | str.    158
  4.2.3. Ustalanie zapotrzebowania na środki – harmonogram dochodów i wydatków | str.    159
  4.2.4. Monitorowanie planu finansowego, analiza wpływów w zakresie dochodów, zaangażowanie wydatków | str.    160
  4.2.5. Zmiana planu finansowego | str.    161
  4.2.6. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przekroczenia uprawnień wynikających z planów finansowych | str.    162
  4.2.7. Planowanie – gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w planie finansowym | str.    164
  Podsumowanie | str.    168
  Rozdział VII
  Budżet zadaniowy w systemie kontroli zarządczej… jako narzędzie zarządzania | str.    169
  1. Definicja formalnoprawna budżetu zadaniowego | str.    169
  2. Budżet zadaniowy instrumentem racjonalizacji celów i zadań | str.    172
  3. Sprawozdawczość budżetowa w układzie zadaniowym | str.    174
  4. Kontrola zarządcza a budżet zadaniowy | str.    175
  Podsumowanie | str.    177
  Bibliografia | str.    179
  Wykaz aktów prawnych | str.    181
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia