BIM dla managerów

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,25  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

74,2599,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka stanowi próbę pokazania wartości, jaką niesie ze sobą BIM dla uczestników sektora budowlanego, szczególnie na stanowiskach związanych z zarządzaniem i organizacją procesu. Mowa tu o osobach średniego i wyższego szczebla decyzyjnego, pracujących przy planowaniu, projektowaniu, realizacji i obsłudze inwestycji budowalnych. Drugą grupą mogą być osoby zaangażowane w doradztwo, consulting i analitykę projektów na każdym etapie cyklu życia obiektu. Decyzje podejmowane na tym etapie rzutują na cały cykl życia obiektu. Celem tej książki jest także popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wykorzystania BIM wśród osób spoza ścisłego grona ekspertów i praktyków.
Pamiętajmy - BIM to nie oprogramowanie! BIM to metodyka ukierunkowana na wymianę informacji w pełnym cyklu życia obiektu budowalnego, dzięki zastosowaniu właściwych procesów, technologii i wykwalifikowanej kadry. Niezależne raporty pokazują, że dzięki wdrożeniu BIM można zredukować koszty całkowite realizacji obiektu na poziomie od 5% do 25%. Co jeszcze ważniejsze, zakłada się, że kompleksowa, poprawnie zaimplementowana strategia cyfryzacji sektora, obejmująca BIM, pozwoli oszczędzić do 33% kosztów cyklu życia obiektu.
BIM jest odpowiedzią na cyfrową rewolucję. Dlatego też każda firma budowlana rozważającą cyfrową transformację, musi brać pod uwagę metodykę BIM, jako główny element strategii.


Liczba stron480
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21722-8
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     13
  Wprowadzenie     15
  1. Czym jest BIM i skąd to całe zamieszanie?     19
    1.1. Tradycyjny proces inwestycyjny – co nie działa?     20
      1.1.1. Proces inwestycyjny, czyli: „Będzie pan zadowolony…”    20
      1.1.2. To w końcu projekt czy proces?     23
      1.1.3. Co nie działa?     26
      1.1.4. Sukces projektu czy zbieg okoliczności?    28
    1.2. Zarządzanie informacją     30
      1.2.1. Społeczeństwo informacyjne     30
      1.2.2. Informacja a technologia     30
      1.2.3. Digitalizacja a efektywność w branży budowlanej     33
    1.3. Czym jest BIM i jak to się zaczęło?     36
      1.3.1. Rewolucja informacyjna    36
      1.3.2. Lata 60. XX w     37
      1.3.3. Lata 70. XX w    39
      1.3.4. Lata 80. XX w    41
      1.3.5. Lata 90. XX w    43
      1.3.6. BIM/VDC/Virtual Twin    44
      1.3.7. Problemy z szerokim wdrożeniem     45
    1.4. BIM współcześnie – Polska kontra reszta świata     46
      1.4.1. Wielka Brytania     46
      1.4.2. Finlandia     46
      1.4.3. Norwegia     47
      1.4.4. Szwecja     47
      1.4.5. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej    47
      1.4.6. Niemcy    48
      1.4.7. Francja    49
      1.4.8. Singapur     49
      1.4.9. Indie    49
      1.4.10. Czechy    50
      1.4.11. Polska    50
    1.5. Czym BIM nie jest – pseudo-BIM?     51
      1.5.1. Model 3D     51
      1.5.2. Model BIM tworzony niezależnie od dokumentacji 2D    52
      1.5.3. Model o błędnej strukturze bazodanowej    53
      1.5.4. Model bez kluczowych informacji     55
    1.6. Słownik podstawowych pojęć – skąd tyle skrótów?     55
      1.6.1. Model BIM (Building Information Model)     56
      1.6.2. AIM (Asset Information Model)     56
      1.6.3. OIR (Organisation Information Requirements)     56
      1.6.4. AIR (Asset Information Requirements)    56
      1.6.5. EIR (Employer’s Information Requirements)     57
      1.6.6. LOIN (Level Of Information Need)     57
      1.6.7. CDE (Common Data Environment)     57
      1.6.8. BEP (BIM Execution Plan)     57
      1.6.9. MPDT (Model Production and Delivery Table)     58
      1.6.10. MIDP (Master Information Delivery Plan)     58
      1.6.11. TIDP (Task Information Delivery Plan)    58
      1.6.12. COBie (Construction Operation Building information exchange)     58
      1.6.13. BIM 3D     59
      1.6.14. BIM 4D     59
      1.6.15. BIM 5D     59
      1.6.16. BIM 6D     59
      1.6.17. BIM 7D     59
      1.6.18. IFC (Industry Foundation Classes)     60
      1.6.19. BCF (BIM Collaboration Format)     60
  2. Zrozum swoje przedsiębiorstwo    61
    2.1. Zróżnicowane pomysły na sukces w budownictwie     62
      2.1.1. Podmioty w branży budowlanej     62
      2.1.2. Na początku był inwestor…     63
      2.1.3. Projektanci, konsultanci – czas to pieniądz     66
      2.1.4. Wykonawca: jednak będzie pan zadowolony     67
      2.1.5. Reasumując: planuj i monitoruj     67
    2.2. BIM a zarządzanie projektami inwestycyjnymi    69
      2.2.1. O zarządzaniu słów kilka     69
      2.2.2. Rola managera w procesie inwestycyjnym     70
      2.2.3. Sposoby kontraktowania robót budowlanych     74
      2.2.4. Kontrakt tradycyjny na roboty budowlane (Design–Bid–Build)     74
      2.2.5. Zaprojektuj i zbuduj    78
      2.2.6. Pakietowanie, czyli Construction Management     81
    2.3. Lean     84
      2.3.1. Historia    85
      2.3.2. Lean Construction     88
      2.3.3. Narzędzia i techniki Lean     90
      2.3.4. Wykorzystanie Lean w projekcie     93
      2.3.5. Podsumowanie     100
    2.4. Zwinne systemy zarządzania projektami (Agile)     101
      2.4.1. Historia    101
      2.4.2. Model kaskadowy a Agile     102
      2.4.3. Agile na przykładzie Scrum – artefakty, role i wydarzenia    105
      2.4.4. Kontrola efektów pracy    115
      2.4.5. Skalowanie Agile     118
      2.4.6. Podsumowanie     120
    2.5. Święty Graal, czyli proces zintegrowany (IPD)    122
      2.5.1. Redefinicja strategii organizacji     126
        2.5.1.1. Identyfikowanie potrzeby zmian     129
        2.5.1.2. Zdefiniowanie własnych wymagań     130
        2.5.1.3. Zauważenie typowych problemów     130
        2.5.1.4. Analiza korzyści ze stosowania BIM w kontekście nowych kompetencji zespołu     131
        2.5.1.5. Zaczęcie od tego, po co się do tej pory jest w organizacji     132
        2.5.1.6. Angażowanie wszystkich w BIM     133
        2.5.1.7. Wykazanie niematerialnych korzyści     133
      2.5.2. Jak pokonać opór – czyli zarządzanie zmianą     134
      2.5.3. Jak zbudować świadomość – budowa wsparcia dla zmiany wśród zespołu i przełożonych     139
        2.5.3.1. Kadra zarządzająca     139
        2.5.3.2. Zespół     141
        2.5.3.3. Klienci     142
        2.5.3.4. Łańcuch dostaw     142
    2.6. BIM – od wymagań i od celu    142
      2.6.1. Określenie poziomu dojrzałości     143
      2.6.2. OIR    146
      2.6.3. PIM i AIM     149
  3. Cele, korzyści i aktywatory – po co to robimy?    152
    3.1. Cele metodyki BIM     153
    3.2. Gdzie BIM się zaczyna, a gdzie się kończy?    156
    3.3. BIM na etapie planowania inwestycji     159
      3.3.1. Główne cele wdrożenia    159
      3.3.2. Audyt dostępnych informacji     160
      3.3.3. Pomiary i inwentaryzacje     161
      3.3.4. BIM a GIS     167
      3.3.5. Studia wykonalności    170
    3.4. BIM na etapie projektowania    172
      3.4.1. Główne cele wdrożenia    172
      3.4.2. Modelowanie stanu istniejącego     174
      3.4.3. Analizy wariantów lokalizacji inwestycji     175
      3.4.4. Tworzenie i weryfikacja modeli     175
      3.4.5. Narady koordynacyjne oceniające modele BIM     176
      3.4.6. Analizy inżynierskie: konstrukcyjna, energetyczna, mechaniczna oraz inne    177
      3.4.7. Przedmiary oraz szacowanie kosztów    178
      3.4.8. Wizualizacja    178
      3.4.9. Parametryzacja modeli    180
    3.5. BIM na budowie     182
      3.5.1. Główne cele wdrożenia    182
      3.5.2. Przetarg na wykonawcę robót – budowa czy jeszcze nie?    183
      3.5.3. Harmonogramowanie i monitoring postępu robót     184
      3.5.4. Kontrola jakości robót – będzie pan zadowolony 2     185
      3.5.5. Dokumentacja powykonawcza – to, co nam wyszło     187
      3.5.6. BHP – gdy mowa o bezpieczeństwie, to nie ma żartów    189
      3.5.7. Logistyka placu budowy i tyczenie robót    190
      3.5.8. Odbiory     190
    3.6. BIM w zarządzaniu majątkiem trwałym     191
      3.6.1. Główne cele wdrożenia    191
      3.6.2. Kontrola zmian w obiekcie     193
      3.6.3. Ułatwiona eksploatacja obiektu     193
      3.6.4. Ułatwione zarządzanie majątkiem ruchomym     195
    3.7. Aktywatory    196
  4. Narzędzia BIM – ekosystem oprogramowania    198
    4.1. CDE     199
      4.1.1. Podstawowe cechy     200
      4.1.2. Transparentność     201
      4.1.3. Dokumentacja     201
      4.1.4. Komunikacja     204
      4.1.5. Automatyzacja     204
      4.1.6. Podsumowanie typowych funkcjonalności i platform    205
      4.1.7. CDE jako ekosystem oprogramowania    208
    4.2. Obróbka danych z analiz, pomiarów i inwentaryzacji     210
      4.2.1. Oprogramowanie do obróbki danych z pomiarów     210
      4.2.2. Dane GIS     212
    4.3. BIM 3D – modelowanie i kontrola informacji    213
      4.3.1. Koncepcja     214
      4.3.2. Opracowanie dokumentacji projektowej    216
      4.3.3. Dokumentacja warsztatowa     218
      4.3.4. Koordynacja i weryfikacja modeli     219
      4.3.5. Wizualizacja     220
      4.3.6. Nakładki parametryczne     222
    4.4. BIM 4D – harmonogram     223
    4.5. BIM 5D – kosztorys     225
    4.6. BIM 6D – analizy     227
    4.7. BIM 7D – zarządzanie i eksploatacja     229
    4.8. Produkty końcowe oraz formaty danych, czyli co z tego mam    232
      4.8.1. Formaty wymiany danych     232
      4.8.2. Formaty natywne     232
      4.8.3. IFC    233
      4.8.4. COBie    236
      4.8.5. BCF    240
      4.8.6. XML    241
      4.8.7. Inne    242
    4.9. Sprzęt     243
    4.10. Podsumowanie     244
  5. Procesy i standardy – dlaczego warto?     246
    5.1. Poziomy dojrzałości BIM     248
      5.1.1. Klin Bewa-Richardsa    248
      5.1.2. Alternatywne metody badania dojrzałości BIM     250
      5.1.3. BIM samotny kontra BIM dojrzały     251
    5.2. Standardy i podręczniki – Finlandia, Wielka Brytania czy może Singapur?     253
      5.2.1. ISO     256
      5.2.2. BS 1192     257
      5.2.3. COBIM    261
      5.2.4. NBIMS    263
      5.2.5. GSA    265
      5.2.6. STATSBYGG     267
      5.2.7. NATSPEC     268
      5.2.8. Singapore BIM Guide    269
    5.3. Podstawowe dokumenty związane z metodyką BIM i ich rola w procesie     270
      5.3.1. Odpowiedzialność za informacje     272
      5.3.2. Obowiązki w zakresie dostarczania informacji     275
      5.3.3. EIR    280
      5.3.4. BEP    283
      5.3.5. Przedkontraktowy BEP    284
      5.3.6. Kontraktowy BEP     286
      5.3.7. Protokół informacyjny BIM (wcześniej BIM Protocol)    290
      5.3.8. MPDT    291
      5.3.9. MIDP/TIDP     293
      5.3.10. Tabela LOD     294
    5.4. BIM uses (jak to działa?)     296
      5.4.1. Tworzenie i opis aktywatorów     296
      5.4.2. Praca z aktywatorami BIM     297
      5.4.3. Przykład opisu aktywatora BIM     298
      5.4.4. Korzyści z opracowania jasnej definicji aktywatorów    300
    5.5. Kamienie milowe i punkty dostarczania danych (czy za tydzień będzie gotowe?)     301
      5.5.1. Harmonogram ogólny kontra kamienie milowe     302
      5.5.2. Tworzenie kamieni milowych     303
    5.6. Role i odpowiedzialność (kto to ma zrobić?)    305
      5.6.1. BIM Manager     305
      5.6.2. Manager informacji BIM     309
      5.6.3. BIM Koordynator     310
      5.6.4. Bibliotekarz     312
      5.6.5. Inżynier BIM     313
      5.6.6. Lider branżowy BIM    313
      5.6.7. Technik BIM     314
    5.7. Współpraca i komunikacja (proszę przesunąć tę czerwoną ścianę)     315
      5.7.1. Współpraca a proces    316
      5.7.2. Praca w zespole     317
      5.7.3. Współpraca między zespołami realizującymi inwestycje    320
      5.7.4. Komunikacja w pełnym cyklu inwestycyjnym     323
      5.7.5. Spotkania zespołów roboczych     325
      5.7.6. Narady koordynacyjne    326
      5.7.7. Praca zdalna     327
      5.7.8. Wymiana danych i interoperacyjność    329
    5.8. Szczegółowość i zakres modeli (tego nie da się wymodelować!)    333
      5.8.1. Rozwój modeli – LOx    333
      5.8.2. LOgD    334
      5.8.3. LOa    335
      5.8.4. LOmI    336
      5.8.5. LOc    339
      5.8.6. LOP    339
      5.8.7. Zakres modelowania    339
      5.8.8. Biblioteki komponentów    341
      5.8.9. Wyzwania     342
    5.9. Procedury oraz zapewnienie i kontrola jakości    343
      5.9.1. Zapewnienie jakości kontra kontrola jakości     344
      5.9.2. Rola procesów zapewnienia jakości w metodyce BIM    345
      5.9.3. Zapewnienie jakości na poziomie zespołu roboczego    346
      5.9.4. Zapewnienie jakości na poziomie koordynatora modelu federowanego     347
      5.9.5. Zapewnienie jakości na poziomie zamawiającego     350
      5.9.6. Kontrola modeli     351
      5.9.7. Analizy    353
      5.9.8. Podstawowe wymogi związane z ochroną i bezpieczeństwem danych     355
  6. Pierwsze wdrożenie – czyli twój pierwszy raz    359
    6.1. Wybór pierwszego projektu    361
    6.2. Budowa zespołu BIM     362
      6.2.1. Lider wdrożenia     363
      6.2.2. Zamawiający     364
      6.2.3. Wykonawca     365
      6.2.4. Rekrutacja     367
    6.3. Procesy     368
      6.3.1. Zamawiający     369
      6.3.2. Wykonawca     376
    6.4. Wybór narzędzi i metod do realizacji strategii informacyjnej    381
      6.4.1. Zamawiający     383
      6.4.2. Wykonawca     388
    6.5. Określenie KPI – mierzenie rezultatów     391
      6.5.1. Specyfika KPI     391
      6.5.2. Zwrot z inwestycji we wdrożenie     392
      6.5.3. OKR    395
    6.6. BIM-owy marketing – jak rozpoznać profesjonalistę     397
    6.7. Identyfikacja podstawowych zagrożeń     400
      6.7.1. Ocena ryzyka procesu informacyjnego: ISO 19650, ISO 31500, PAS 1192-6     400
      6.7.2. Wdrożenie BIM – ryzyko i zagrożenia    402
      6.7.3. Bezpieczeństwo danych    404
      6.7.4. Zagrożenia związane z niewłaściwą implementacją metodyki BIM     407
    6.8. Optymalizacja     409
      6.8.1. Optymalizacja procesów     409
      6.8.2. Teoria ograniczeń     410
      6.8.3. Praca z zespołami     414
      6.8.4. Optymalizacja oprogramowania     414
  7. BIM w Polsce 416
    7.1. Gdzie jesteśmy?     419
    7.2. Prawo budowlane     423
    7.3. Prawo zamówień publicznych    424
      7.3.1. SIWZ i OPZ a BIM i EIR     425
      7.3.2. Dopuszczalne wymogi BIM (personel i organizacja)     429
      7.3.3. Formaty plików i rozwiązania IT     429
      7.3.4. Nadmiarowość wymagań technologicznych w stosunku do celów BIM     429
      7.3.5. Cele i aktywatory jako pozacenowe kryteria oceny ofert    429
      7.3.6. Krajowa Izba Odwoławcza     440
    7.4. Uwzględnienie metodyki BIM w treści umów dotyczących procesu inwestycyjnego    441
      7.4.1. Wprowadzenie     441
      7.4.2. Uwzględnienie metodyki BIM w treści umów dotyczących procesu inwestycyjnego     441
        7.4.2.1. Platforma elektroniczna jako podstawa komunikacji stron umowy/ uczestników procesu inwestycyjnego     442
        7.4.2.2. Odpowiedzialność wykonawcy za dokumentację projektową w formie modeli 3D    443
        7.4.2.3. Precyzyjne i wyczerpujące określenie celów i wymogów przez inwestora     443
        7.2.4.5. BIM Managerowie     444
      7.4.3. Metodyka BIM – zagadnienia dotyczące własności intelektualnej     445
        7.4.3.1. Specyfika ochrony projektów architektonicznych oraz programów komputerowych na gruncie prawa autorskiego     445
        7.4.3.2. Kluczowe aspekty prawnoautorskie w umowach dotyczących zastosowania metodyki BIM     446
      7.4.4. Podsumowanie     448
    7.5. FIDIC     448
    7.6. Edukacja w Polsce     450
  8. Quo vadis BIM?    452
    8.1. VR/AR     453
    8.2. Prefabrykacja    454
    8.3. Automatyzacja procesu administracyjnego    456
    8.4. Budownictwo zrównoważone    457
    8.5. Robotyzacja – pojazdy autonomiczne     458
    8.6. IoT/Proptech/Digital Twin    459
    8.7. Smart City     460
    8.8. Big Data    462
    8.9. AI – sztuczna inteligencja     463
    8.10. Blockchain, Smart Contracts    464
      8.10.1. Blockchain     464
      8.10.2. Blockchain i BIM     465
      8.10.3. Smart Contracts i sektor budowlany    466
  Podsumowanie     468
  Bibliografia     473
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia