Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

54,40  64,00

Format: pdf

54,4064,00

cena zawiera podatek VAT

We współczesnych naukach ekonomicznych modele formalne stanowią w zasadzie podstawowe narzędzia badań naukowych. Ich wykorzystanie nie pozwala oczywiście na rozwiązanie wszystkich problemów z jakimi borykają się zarówno mikropodmioty, jak i rządy państw w sferze gospodarki, nie­mniej daje możliwości lepszego zrozumienia zachodzących procesów. Ich zrozumienie umożliwia przewidywanie szans i zagrożeń, które stwarzają.


W monografii Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu przedstawiono w kolejnych opracowaniach zarówno propozycje nowych me­tod ilościowych, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie zjawisk gospodarczych, jak i sposoby wykorzystania znanych metod matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w badaniach z zakresu ekonomii i zarządzania. Dlatego lektura tych opracowań powinna być interesująca nie tylko dla osób prowadzących badania naukowe w obszarze metod ilościowych, ale także dla ekonomistów i specjalistów z zakresu zarządzania, którzy zaj­mują się badaniem zjawisk gospodarczych. Myślę, że także studenci nauk ekonomicznych i praktycy życia gospodarczego będą zainteresowani prezen­towanymi wynikami badań.


Liczba stron355
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-622-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Rozdział 1

  

Zrównoważony społeczno-gospodarczy wzrost – czy rozwój? Dylemat definicyjny – Stanisława Bartosiewicz 9

  

1.1. Repetitio mater studiorum est 10

  

1.2. Kiedy pojęcie wzrostu równa się pojęciu rozwoju? 11

  

  

Rozdział 2

  

Narzędzia doskonalenia jakości w budownictwie – Andrzej Bujak, Katarzyna Puszko 15

  

2.1. Podstawy teoretyczne poprawy jakości w świetle literatury przedmiotu 17

  

2.2. Przykłady stosowania metod matematycznych poprawy jakości w branży budowlanej 22

  

  

Rozdział 3

  

Licencjaci i magistrowie na rynkach pracy krajów OECD – Maria Cieślak 31

  

3.1. Aktywność na rynku pracy 33

  

3.1.1. Stopa zatrudnienia 33

  

3.1.2. Stopa bezrobocia 34

  

3.2. Wynagrodzenia 35

  

3.2.1. Przeciętne wynagrodzenia 35

  

3.2.2. Związki między stopami zatrudnienia i bezrobocia oraz przeciętnymi wynagrodzeniami relatywnymi 39

  

3.2.3. Odsetki najmniej i najwięcej zarabiających 39

  

3.3. Próby wyjaśnienia kształtowania się relatywnych wynagrodzeń 41

  

3.3.1. Związki ze zmiennymi społeczno-gospodarczymi 41

  

3.3.2. Związki z zasobami kadr 43

  

  

Rozdział 4

  

Wykorzystanie analizy korespondencji do badania internetowej aktywności informacyjnej przedsiębiorstw w biznesie internetowym – Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj 49

  

4.1. Określenie przyczyn zróżnicowania syntetycznych mierników internetowej aktywności informacyjnej 51

  

4.2. Wyniki analizy korespondencji internetowej aktywności informacyjnej 54

  

4.2.1. Współwystępowanie kategorii: wielkość przedsiębiorstwa – poczta elektroniczna 55

  

4.2.2. Współwystępowanie kategorii: wielkość – wyszukiwarki internetowe stron WWW 56

  

4.2.3. Współwystępowanie kategorii: wielkość – rozsyłanie oferty za pomocą e-maili 57

  

4.2.4. Współwystępowanie kategorii: model biznesowy – informacje o zakresie oferty 59

  

4.2.5. Współwystępowanie kategorii: model biznesowy – bezpieczna poczta elektroniczna 60

  

  

Rozdział 5

  

Kanały dystrybucji informacji w internecie – Agnieszka Dejnaka 65

  

5.1. Informacja a gospodarstwo domowe 65

  

5.2. Dystrybucja informacji a decyzje zakupowe gospodarstw domowych poprzez internet – wyniki badań ilościowych. 69

  

5.3. Dystrybucja informacji a decyzje zakupowe gospodarstw domowych poprzez internet – wyniki badań jakościowych. 74

  

  

Rozdział 6

  

Wieloetapowa identyfikacja najlepszych wariantów wykonania przedsięwzięcia budowlanego – Mirosław Dytczak, Grzegorz Ginda, Tomasz Wojtkiewicz 83

  

6.1. Zastosowany opis przebiegu przedsięwzięcia 84

  

6.2. Dopuszczalne postacie technologicznego grafu przedsięwzięcia 85

  

6.3. Procedura wyznaczania najbardziej korzystnego przebiegu przedsięwzięcia 88

  

6.4. Przykład zastosowania procedury 89

  

  

Rozdział 7

  

Porównanie własności indeksów siły Shapley’a-Shubika i Banzhafa-Colemana w szczególnym przypadku głosowania w ciele ustawodawczym podzielonym na partie – Maria Ekes 103

  

7.1. Gra prosta 104

  

7.2. Gra z prekoalicjami 105

  

7.3. Gra złożona 106

  

7.4. Opis badanego ciała decyzyjnego 107

  

7.5. Gra złożona – prezentacja wyników 111

  

7.6. Gra z prekoalicjami – prezentacja wyników 119

  

7.7. Wpływ użycia różnych modeli na zachowanie poszczególnych indeksów 125

  

  

Rozdział 8

  

Wielokryterialny model wspomagający planowanie wielkości zamówienia na materiał w kopalni węgla kamiennego – Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny 135

  

8.1. Konstrukcja wielokryterialnego modelu wielkości zamówienia 136

  

8.2. Wskaźniki oceny rozwiązań 140

  

8.3. Przykład zastosowania wielokryterialnego modelu dla ustalenia wielkości zamówienia drewna kopalnianego 141

  

  

Rozdział 9

  

Zastosowanie algorytmu genetycznego w wyznaczaniu harmonogramu dostaw materiałowych – Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny 147

  

9.1. Modele sterowania zapasami 147

  

9.2. Algorytm genetyczny 150

  

9.3. Kodowanie rozwiązania 150

  

9.4. Populacja początkowa 150

  

9.5. Ocena rozwiązania 151

  

9.6. Wybór rozwiązań do dalszej reprodukcji 151

  

9.7. Tworzenie nowych rozwiązań 151

  

9.8. Eksperyment 152

  

9.9. Dobór częstości stosowania procedury heurystycznej 153

  

9.10. Wyniki eksperymentu 153

  

  

Rozdział 10

  

Modeling Method of Stochastic Systems with Parameters Varying in Time – Arnold Korkhin 159

  

10.1. Problem statement 159

  

10.2. Calculation of regression with parameter estimates 161

  

10. 3. Calculation P-estimate 168

  

10.4. Choice the unique P-estimate 174

  

  

Rozdział 11

  

Zastosowanie mechanizmu aukcji amsterdamskiej w przypadku przetargów jednokryterialnych: analizy teoretyczne i wyniki badań eksperymentalnych – Paweł Kuśmierczyk 179

  

11.1. Aukcja amsterdamska 180

  

11.2. Zalety aukcji amsterdamskiej 185

  

11.3. Wykorzystanie eksperymentów do porównania własności mechanizmów aukcyjnych 186

  

11.4. Wyniki eksperymentów 190

  

  

Rozdział 12

  

Statystyki pozycyjne w prognozach ostrzegawczych – Łukasz Kuźmiński 199

  

12.1. Ekstrema jako statystyki pozycyjne i ich rozkłady 200

  

12.2. Asymptotyczne rozkłady ekstremów – elementy teorii 201

  

12.3. Zbieżność wyrażenia { (n) n} P X ? u 203

  

12.4. Rozkład Poissona dla przekroczeń i asymptotyczny rozkład k-tej największej wartości 204

  

12.5. Prognozy ostrzegawcze w hydrologii 206

  

12.6. Zastosowanie rozkładu Poissona przekroczeń do obliczania prawdopodobieństw dla charakterystyk hydrologicznych 208

  

  

Rozdział 13

  

Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw farmaceutycznych działających na polskim rynku – Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk 213

  

13.1. Dane i zmienne wykorzystywane w badaniu 214

  

13.2. Wyniki i dyskusja 217

  

  

Rozdział 14

  

Equality and proportionality of division – Janusz Łyko 227

  

14.1. Equality and proportionality of the division 227

  

14.2. Degressive proportionality 229

  

14.3. Measure of acceptable disproportionality 230

  

  

Rozdział 15

  

Diagnoza i perspektywy rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych – Łukasz Mach 233

  

15.1. Realizacja procesu badawczego – metodologia badawcza 234

  

15.2. Obszary badawcze oraz lista zmiennych diagnostycznych 235

  

15.3. Dyskusja wyników badań dotyczących parametryzacji rynku nieruchomości mieszkaniowych 236

  

  

Rozdział 16

  

Wybrane karty kontrolne indywidualnych pomiarów – Piotr Peternek 249

  

16.1. Klasyczne karty kontrolne indywidualnych pomiarów 250

  

16.2. Karta wykorzystująca uogólniony rozkład Lambda 251

  

16.3. Analiza przeprowadzonych symulacji 254

  

  

Rozdział 17

  

Wykorzystanie badań ankietowych do analizy jakości świadczeń zdrowotnych w podmiotach wykonujących działania lecznicze – Renata Rasińska, Maria Danuta Głowacka, Jan Nowomiejski 261

  

17.1. Pojęcie jakości świadczeń zdrowotnych 262

  

17.2. Metodologia badań oceny jakości usług medycznych 263

  

  

Rozdział 18

  

Wpływ wybranych linii ubóstwa relatywnego na ocenę sfery ubóstwa relatywnego – Zofia Rusnak 271

  

18.1. Metody oceny sfery ubóstwa relatywnego 272

  

18.2. Względne ryzyko i iloraz szans 276

  

18.3. Wyniki badań empirycznych 277

  

  

Rozdział 19

  

Zdolności prognostyczne wybranych polskich modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw – Angelika Sabuhoro 287

  

  

Rozdział 20

  

Analiza wpływu nierówności dochodowych na zadowolenie z życia w polskim społeczeństwie – Katarzyna Sokołowska 299

  

20.1. Metodyka badań, dobór zmiennych 300

  

20.2. Wyniki badania 302

  

  

Rozdział 21

  

Analiza związków przyczynowych między cenami produktów rolnych w skupie a cenami targowiskowymi – Agnieszka Tłuczak 313

  

21.1. Metodologia 314

  

21.2. Wyniki badań 315

  

  

Rozdział 22

  

??????????? ????????? ??????? ?? ???????????? ??????????? – ??????? ????????? ????, ???? ?????????? ??????? 323

  

  

Rozdział 23

  

Prognoza liczby studentów I roku na studiach I stopnia w Polsce na lata 2010-2028 – Piotr Zieliński, Paweł Zygarłowski 333

  

23.1. Prognoza liczby ludności jako podstawa prognoz edukacyjnych 334

  

23.2. Prognoza liczby studentów I roku studiów I stopnia jako alternatywa dla prognoz ogólnej liczby studentów 336

  

23.3. Założenia do prognozy 339

  

23.4. Prognoza liczby studentów I roku – ujęcie sektorowe 342

  

23.5. Prognoza liczby studentów I roku – ujęcie regionalne 349

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia