USA wobec zakończenia zimnej wojny

Liberalny consensus ery końca historii (1989–2000)

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia obejmuje analizę polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1989–2000. Autor zaprezentował cele i funkcje propagowania demokratyzacji w okresie zakończenia zimnej wojny, co nastąpiło podczas prezydentury George’a H. W. Busha, a także skupił się na przybliżeniu założeń dotyczących budowania euroatlantyckiego systemu sojuszy i obszaru „demokratycznego pokoju” w trakcie prezydentury Williama Billa Clintona. Ostatnią część publikacji stanowią rozważania na temat faktycznej rangi propagowania demokratyzacji w polityce zagranicznej USA. Autor doszedł do wniosku, że paradoksalnie promowanie demokracji mogło być traktowane zarówno jako cel polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, jak i instrument, którego tak skutecznie wówczas używano, przynajmniej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.
Innowacyjność publikacji przejawia się w podjętym temacie. Jego omówienie prezentuje się dobrze na tle konkurencyjnych tytułów, w pewnym sensie uzupełnia lukę informacyjną w tym zakresie na rynku krajowym, a także przekonuje o zasadności przedstawionych badań. Autor oparł swą monografię na krytycznej analizie dostępnej literatury zagranicznej i polskiej, koncentrując się na publikacjach zwartych i źródłach netograficznych. Krąg odbiorców tej publikacji to studenci historii najnowszej, a także nauk o polityce, bezpieczeństwie i stosunkach międzynarodowych. Do lektury zachęca jasność przekazu i logiczna narracja.
Z recenzji Grzegorza Ciechanowskiego


Liczba stron266
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-054-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    11
  
  Wstęp    13
  
  Rozdział 1. PROMOCJA DEMOKRACJI – CEL CZY INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ USA?    15
  1.1. Demokracja, demokracja liberalna i demokratyzacja a rola USA na arenie międzynarodowej    16
  1.2. Wpływ czynników zewnętrznych na procesy demokratyzacji – stanowiska teoretyczne    18
  1.3. Amerykańska promocja demokracji – zarys zagadnienia     22
  1.4. Meandry amerykańskiej polityki krzewienia demokracji po zimnej wojnie    29
  
  Rozdział 2. WSPIERANIE PROCESÓW DEMOKRATYZACJI W POLITYCE ZAGRANICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH W LATACH PREZYDENTURY GEORGE’A H.W. BUSHA    35
  2.1. Uwagi wprowadzające    36
  2.2. Problemy demokratyzacji w ogólnych założeniach amerykańskiej polityki międzynarodowej w latach 1989–1993    39
  2.2.1. Administracja G.H.W. Busha wobec głównych problemów polityki zagranicznej u progu nowej ery    39
  2.2.2. Sprawy demokratyzacji w strategii bezpieczeństwa administracji G.H.W. Busha    43
  2.2.3. Wspieranie demokratycznych przemian w zarysach nowej amerykańskiej polityki bezpieczeństwa regionalnego    48
  2.3. Kwestia wspierania demokratyzacji w polityce USA wobec przemian w bloku wschodnim    51
  2.3.1. Schyłek ery containment i poszukiwanie nowej polityki wobec ZSRR i krajów bloku wschodniego    51
  2.3.2. USA wobec wydarzeń roku 1989 w Europie Wschodniej    55
  2.3.3. Reakcja USA na przemiany w ZSRR    59
  2.3.4. Nowe kierunki polityki USA wobec Europy Wschodniej. SEED Act    61
  2.3.5. USA wobec budowy nowego ładu europejskiego    67
  2.3.6. USA wobec przemian Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990–1991. Rola NATO i KBWE z perspektywy amerykańskiej    72
  2.3.7. Implementacja amerykańskich programów wspierania demokracji w Europie Wschodniej: rola USAID, NED i Kongresu     77
  2.4. Polityka USA wobec przemian ustrojowych w ZSRR i procesów demokratyzacji w dawnych republikach radzieckich    84
  2.4.1. Sprawy demokratyzacji w polityce USA wobec rozkładu ZSRR (1990–1991)    84
  2.4.2. Rola promowania demokracji w nowych założeniach polityki USA wobec ZSRR po sierpniu 1991 roku    91
  2.4.3. Promocja demokracji w polityce USA wobec Rosji i krajów byłego Związku Radzieckiego w 1992 roku: ustawa Freedom Support Act    95
  2.5. Stany Zjednoczone wobec problemów demokratyzacji w Ameryce Łacińskiej w latach 1989–1993    99
  2.5.1. Promocja demokracji jako forma ingerencji USA w przemiany polityczne krajów Ameryki Łacińskiej    99
  2.5.2. Metody polityki promowania demokracji na zachodniej półkuli    101
  2.5.3. Promocja demokracji na forum OPA w latach 1989–1993    103
  2.5.4. USA wobec przemian politycznych w Nikaragui po 1989 roku    105
  2.5.5. Sprawy demokratyzacji w amerykańskiej polityce wobec Panamy w latach 1989–1990    108
  2.5.6. Działania USA na rzecz demokratycznych przemian na Kubie w latach 1989–1992    111
  2.5.7. Poparcie USA dla demokratyzacji Haiti w latach 1990–1993    112
  2.6. Podsumowanie    115
  
  Rozdział 3. AMERYKAŃSKA POLITYKA PROMOWANIA DEMOKRACJI W LATACH PIERWSZEJ ADMINISTRACJI W.J. CLINTONA    119
  3.1. Uwagi wprowadzające    120
  3.2. Promocja demokracji w ogólnych założeniach polityki zagranicznej administracji Billa Clintona    122
  3.2.1. Clinton – piewca wartości liberalnych w polityce zagranicznej i wewnętrznej    122
  3.2.2. Administracja Clintona: retoryka i priorytety    125
  3.2.3. Sprawy wspierania demokratyzacji w polityce bezpieczeństwa pierwszej administracji Clintona    128
  3.2.4. Strategia „Zaangażowania i Poszerzania”     133
  3.2.5. Instytucjonalne aspekty polityki promowania demokracji    135
  3.3. Sprawy promowania demokracji w polityce USA wobec Rosji i obszaru poradzieckiego w latach 1993–1997    137
  3.3.1. Ogólne założenia polityki administracji Clintona wobec Moskwy a sprawy promowania demokracji    137
  3.3.2. Zaangażowanie Waszyngtonu na rzecz reform B. Jelcyna    141
  3.3.3. Ograniczenia polityki administracji Clintona wobec Rosji    143
  3.3.4. Problemy w stosunkach amerykańsko-rosyjskich a zagrożenia dla przemian w Rosji w latach 1995–1996    147
  3.3.5. Amerykańskie programy promowania demokracji w Rosji w latach 1990–1996    150
  3.4. „Partnerstwo dla Pokoju” i problem rozszerzenia NATO a sprawy wspierania demokratycznych przemian w państwach dawnego bloku wschodniego    154
  3.4.1. „Partnerstwo dla Pokoju” w strategii międzynarodowej Waszyngtonu    154
  3.4.2. Problem rozszerzenia NATO z perspektywy amerykańskiej    157
  3.4.3. Kryteria członkostwa w sojuszu. Decyzja o rozszerzeniu NATO    159
  3.5. Amerykańska polityka wspierania demokratycznej konsolidacji w Europie Środkowo-Wschodniej w latach pierwszej kadencji Billa Clintona    162
  3.5.1. Miejsce Europy Środkowo-Wschodniej w polityce międzynarodowej Waszyngtonu po 1992 roku. Rola „Partnerstwa dla Pokoju”    162
  3.5.2. Promocja demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach ustawy SEED    164
  3.5.3. USA wobec zagrożeń dla procesów demokratyzacji w krajach dawnego bloku wschodniego    167
  
  Rozdział 4. SPRAWY PROMOWANIA DEMOKRACJI W POLITYCE ZAGRANICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH W LATACH 1997–2001    171
  4.1. Uwagi wprowadzające    172
  4.2. Wspieranie demokratyzacji w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa USA w drugiej kadencji Billa Clintona     174
  4.2.1. Druga administracja Clintona    174
  4.2.2. Finalizacja procesu rozszerzenia NATO    177
  4.2.3. Promocja demokracji w założeniach Strategii bezpieczeństwa narodowego w latach drugiej kadencji B. Clintona    180
  4.2.4. Główne wyzwania amerykańskiej polityki promowania demokracji w ostatnich latach prezydentury Clintona    184
  4.3. Sprawy promowania demokracji w polityce USA wobec Rosji i krajów WNP w latach 1997–2001    186
  4.3.1. Podstawowe problemy stosunków amerykańsko-rosyjskich po 1996 roku    186
  4.3.2. Pomoc gospodarcza USA dla Rosji po 1996 roku    188
  4.3.3. Amerykańskie programy wspierania przemian wewnętrznych w Rosji w latach 1997–2001    192
  4.3.4. Problemy demokratyzacji w amerykańskiej polityce wobec Ukrainy w latach 1996–2000    195
  4.3.5. Sprawy demokratyzacji w polityce USA wobec regionu przykaspijskiego w ostatnich latach prezydentury B. Clintona    198
  4.4. Wspieranie demokratyzacji w polityce USA wobec Federalnej Republiki Jugosławii w latach 1997–2001    201
  4.4.1. Zmiany w polityce USA wobec konfliktów na obszarze byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii po 1994 roku    201
  4.4.2. Problem Kosowa w polityce USA wobec Jugosławii po 1996 roku    203
  4.4.3. Amerykańskie programy wspierania demokracji w Serbii i Czarnogórze w latach 1996–2000    208
  4.4.4. Działania USA na rzecz zmiany reżimu w Belgradzie w latach 1999–2000    210
  4.5. Promocja demokracji w polityce administracji Clintona wobec krajów Ameryki Łacińskiej i regionu karaibskiego. Przypadki Haiti i Kuby    214
  4.5.1. Ogólne kierunki polityki USA na zachodniej półkuli po 1992 roku. Nowa rola OPA    214
  4.5.2. Amerykańska polityka promowania demokracji na Haiti po 1992 roku    218
  4.5.3. Promocja demokracji a główne problemy stosunków amerykańsko-kubańskich po 1992 roku    222
  4.6. Ograniczenia amerykańskiej polityki promowania demokracji w latach prezydentury Billa Clintona    226
  4.6.1. Prymat amerykańskich interesów strategicznych nad promocją demokracji w polityce międzynarodowej Clintona    226
  4.6.2. Kwestia zmiany reżimu w amerykańskiej polityce wobec Iraku w latach 1993–2000    228
  4.6.3. Nadrzędność interesów gospodarczych nad polityką promowania praw człowieka – przypadek relacji USA–ChRL po zimnej wojnie    231
  4.6.4. Próby instytucjonalizacji międzynarodowej współpracy w dziedzinie wspierania przemian demokratycznych – Wspólnota Demokracji (Community of Democracies) oraz Światowy Ruch na rzecz Demokracji (World Movement for Democracy)    235
  4.7. Podsumowanie    240
  
  Zakończenie    243
  
  Bibliografia    247
  Monografie    247
  Artykuły naukowe    262
  Raporty ośrodków badawczych i artykuły prasowe    264
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia