Zasady rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej w funduszach inwestycyjnych

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

45,05  53,00

Format: pdf

45,0553,00

cena zawiera podatek VAT

Rynek instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. W funduszach inwestycyjnych zgromadzono obecnie prawie 200 mld zł. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni mają szeroki dostęp do wielu rodzajów i form funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych i sposobach lokowania środków pieniężnych. Niezależnie od przyjętej strategii inwestycyjnej działalność funduszu inwestycyjnego powinna charakteryzować się profesjonalnym zarządzaniem i bezpieczeństwem środków pieniężnych powierzonych przez inwestorów. W książce zaprezentowano kluczowe zagadnienia z zakresu organizacji systemu rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Omówiono zarówno ogólne zasady rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości, jak i szczególne wynikające z pozostałych przepisów, które dotyczą prowadzenia tego typu instytucji. Opisano zasady organizacji sprawozdawczości finansowej i okresowej oraz zaprezentowano poszczególne elementy sprawozdania finansowego funduszy. Omówiono także podstawowe wskaźniki finansowe, które wykorzystuje się do przeprowadzenia analizy wyników finansowych funduszu. Opisano również zasady weryfikacji sprawozdań funduszu przez biegłego rewidenta.


Publikacja jest kierowana do praktyków i teoretyków zainteresowanych finansowymi aspektami zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Polecana jest m.in.:
• kadrze kierowniczej różnych szczebli zarządzania, w szczególności pracownikom z działów finansowo-księgowych, komórek nadzoru, komórek zarządzania ryzykiem i audytorom wewnętrznym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
• pracownikom biur i domów maklerskich, depozytariuszy oraz innych instytucji współpracujących z funduszami inwestycyjnymi,
• inwestorom instytucjonalnym, w szczególności pracownikom powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, banków, a także inwestorom indywidualnym,
• kontrolerom z organów kontrolnych i instytucji nadzorczych,
• biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w specjalistycznych firmach audytorskich.


Liczba stron150
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-618-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce 9
1.1. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1997-2012 9
1.2. Prawne podstawy funkcjonowania funduszy inwestycyjnych 17
1.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych i strategie inwestowania 24

Rozdział 2
Ogólne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych 53
2.1. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg i dokumentacji funduszy inwestycyjnych 53
2.1.1. Księgi rachunkowe funduszu inwestycyjnego 53
2.1.2. Plan kont funduszu inwestycyjnego 62
2.1.3. Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów funduszu inwestycyjnego 70
2.1.4. Wspomaganie informatyczne zarządzania funduszami inwestycyjnymi 72
2.2. Ogólne zasady ujmowania operacji w księgach rachunkowych funduszu inwestycyjnego 80

Rozdział 3
Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych 83
3.1. Zasady ujmowania oraz wyceny aktywów, kapitałów i zobowiązań funduszu inwestycyjnego 83
3.1.1. Aktywa funduszu inwestycyjnego oraz ich prezentacja w bilansie 83
3.1.2. Kapitały i zobowiązania funduszu inwestycyjnego oraz ich prezentacja w bilansie 93
3.2. Zasady ujmowania operacji wynikowych oraz ustalanie wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego 96
3.2.1. Przychody funduszu inwestycyjnego i ich prezentacja w rachunku wyniku z operacji 96
3.2.2. Koszty funduszu inwestycyjnego i ich prezentacja w rachunku wyniku z operacji 98
3.2.3. Ustalanie wyniku z operacji funduszu inwestycyjnego 100

Rozdział 4
Sprawozdawczość i analiza finansowa w funduszach inwestycyjnych 105
4.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 105
4.2. Elementy okresowego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 106
4.3. Elementy rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 107
4.4. Wskaźniki finansowe w ocenie wyników funduszu inwestycyjnego 123

Rozdział 5
Rewizja finansowa w funduszach inwestycyjnych 125
5.1. Rewizja rocznego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego 125
5.2. Przegląd okresowych sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego 130

Zakończenie 133
Bibliografia 137
Załącznik nr 1 142
Spis tabel 144
Spis rysunków 147

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia