Zasady rachunkowości, kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

46,75  55,00

Format: pdf

46,7555,00

cena zawiera podatek VAT

Rynek instytucji finansowych w ostatnich kilkunastu latach w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Do instytucji finansowych zalicza się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają prawie 600 funduszami inwestycyjnymi. Kwota aktywów zgromadzonych w funduszach sięga obecnie prawie 200 mld zł. Towarzystwom, jako instytucjom zaufania publicznego, stawiane są wysokie wymagania prawne w zakresie prowadzenia przez nie działalności, jak i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. W książce opisano zasady organizacji rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i raportowania okresowego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Omówiono również zagadnienia dotyczące zapewnienia efektywności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, w tym zarządzania ryzykiem i realizowania funkcji audytu wewnętrznego. Wskazano rolę jaką może pełnić audytor wewnętrzny, komitet audytu i biegły rewident w podnoszeniu efektywności nadzoru korporacyjnego.


Publikacja jest kierowana do praktyków i teoretyków interesujących się finansowymi aspektami zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz funkcjonowaniem rynku instytucji finansowych w Polsce. Polecana jest m.in.:
• kadrze kierowniczej różnych szczebli zarządzania, w szczególności pracownikom z działów finansowo-księgowych, komórek nadzoru, komórek zarządzania ryzykiem i audytorom wewnętrznym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
• pracownikom biur i domów maklerskich, depozytariuszy oraz innych instytucji współpracujących z funduszami inwestycyjnymi,
• inwestorom instytucjonalnym, w szczególności pracownikom powszechnych towarzystw emerytalnych, zakładów ubezpieczeń, banków, a także inwestorom indywidualnym,
• kontrolerom z organów kontrolnych i instytucji nadzorczych,
• biegłym rewidentom i audytorom wewnętrznym w specjalistycznych firmach audytorskich.


Liczba stron161
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-617-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Specyfika działalności instytucji zbiorowego inwestowania na polskim rynku finansowym 9
1.1. Zmiany na rynku instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce w latach 1997-2013 9
1.2. Prawne podstawy funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych 25

Rozdział 2
Podstawowe zasady rachunkowości w towarzystwie funduszy inwestycyjnych 31
2.1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych towarzystwa funduszy inwestycyjnych 31
2.2. Plan kont towarzystwa funduszu inwestycyjnego 38
2.3. Zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów towarzystwa funduszy inwestycyjnych 46

Rozdział 3
Sprawozdawczość finansowa i analiza sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych 51
3.1. Sprawozdanie finansowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych 51
3.2. Wskaźniki finansowe w ocenie wyników działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych 65

Rozdział 4
Organizacja kontroli wewnętrznej w towarzystwach funduszy inwestycyjnych 69
4.1. Kontrola wewnętrzna a kontrola zewnętrzna w towarzystwach funduszy inwestycyjnych 69
4.2. Ewolucja celów, zadań i organizacji kontroli wewnętrznej w towarzystwach funduszy inwestycyjnych w latach 2009-2013 71
4.3. System kontroli wewnętrznej w towarzystwach funduszy inwestycyjnych od sierpnia 2013 roku 80
4.3.1. System nadzoru zgodności działalności z prawem 82
4.3.2. System zarządzania ryzykiem 87
4.3.3. System audytu wewnętrznego 92
4.4. Rola i zadania komitetu audytu w towarzystwach funduszy inwestycyjnych 104

Rozdział 5
Audyt finansowy zewnętrzny sprawozdań finansowych towarzystwa funduszy inwestycyjnych 113
5.1. Audyt finansowy rocznego sprawozdania finansowego towarzystwa funduszy inwestycyjnych 113
5.2. Przegląd okresowych sprawozdań finansowych towarzystwa funduszy inwestycyjnych 119

Zakończenie 123
Bibliografia 125
Spis rysunków 131
Spis tabel 133
Załączniki 135

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia