Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej

-20%

Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

67,20  84,00

Format: pdf

67,2084,00

cena zawiera podatek VAT

Książka omawia problematykę tajemnicy lekarskiej i jej wpływ na prawa i obowiązki procesowe lekarza w trakcie procesu karnego. Zagadnienie to zostało przedstawione z perspektywy depozytariusza tej tajemnicy (lekarza, lekarza dentysty) w zależności od roli, w której występuje on w procesie karnym: jako oskarżony, podejrzany, osoba podejrzana, świadek, w tym świadek anonimowy, biegły, pokrzywdzony, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, podmiot zobowiązany, lekarz wezwany do uczestnictwa w oględzinach i otwarciu zwłok oraz lekarz sądowy.


Szczegółowo przedstawiono takie zagadnienia jak:
• pojęcie i zakres tajemnicy lekarskiej oraz przesłanki zwolnienia z jej obowiązywania;
• tajemnica psychiatryczna na tle tajemnicy lekarskiej;
• status i ochrona dokumentacji medycznej w postępowaniu karnym;
• obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej przez studentów medycyny;
• nowe uprawnienia osób bliskich zmarłego pacjenta do dysponowania tajemnicą lekarską.


Autor przedstawił obecne w doktrynie stanowiska dotyczące kwestii spornych i podjął próbę rozstrzygnięcia dylematów, związanych m.in. ze wzajemną relacją tajemnicy lekarskiej i psychiatrycznej, obowiązkiem zachowania tajemnicy przez studentów medycyny, wpływem obowiązku poufności na możliwość sporządzania opinii prywatnych w procesie czy skutecznością uchylenia tajemnicy lekarskiej przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione.


Liczba stron278
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-983-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów |    13
  Wstęp | 15
  Rozdział I
  Tajemnice prawnie chronione w polskim porządku prawnym oraz ich uzasadnienie | 21
  1. Pojęcie tajemnicy | 21
  2. Rodzaje tajemnic prawnie chronionych |    25
  2.1. Tajemnica państwowa | 25
  2.2. Tajemnica prywatna | 27
  2.3. Tajemnica służbowa | 30
  2.4. Tajemnica zawodowa | 33
  2.5. Tajemnica funkcyjna | 37
  2.6. Inne klasyfikacje tajemnic prawnie chronionych | 38
  3. Tajemnice objęte zakazami dowodzenia w procesie karnym | 39
  3.1. Zasada prawdy a zakazy dowodowe | 39
  3.2. Zakazy dowodowe – zagadnienia terminologiczne | 46
  3.3. Tajemnice objęte bezwzględnym zakazem dowodzenia w procesie karnym | 55
  3.4. Tajemnice objęte względnym zakazem dowodzenia w procesie karnym | 60
  Rozdział II
  Tajemnica lekarska jako instytucja prawna | 77
  1. Źródła tajemnicy lekarskiej | 77
  1.1. Normatywne źródła tajemnicy lekarskiej | 77
  1.2. Deontologiczne źródła tajemnicy lekarskiej | 80
  2. Pojęcie tajemnicy lekarskiej – elementy konstrukcyjne | 83
  2.1. Uwagi ogólne | 83
  2.2. Pacjent | 86
  2.3. Świadczenia zdrowotne | 93
  2.4. Charakter obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej | 94
  3. Zakres obowiązywania tajemnicy lekarskiej | 96
  3.1. Zakres przedmiotowy tajemnicy lekarskiej | 96
  3.2. Zakres podmiotowy tajemnicy lekarskiej | 101
  3.2.1. Podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy lekarskiej | 101
  3.2.2. Studenci medycyny a obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej | 103
  3.2.3. Podmioty uprawnione do dysponowania tajemnicą lekarską | 106
  3.2.4. Przywilej terapeutyczny a tajemnica lekarska | 111
  3.3. Zakres temporalny tajemnicy lekarskiej | 112
  4. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej | 113
  4.1. Przesłanki pozaprocesowe – uwagi ogólne | 114
  4.2. Prawna skuteczność zwolnienia z tajemnicy lekarskiej przez osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione | 116
  4.3. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej przez osobę bliską zmarłego pacjenta | 117
  4.4. Spór osób bliskich | 117
  4.5. Nowe kompetencje sądu cywilnego w kontekście samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego | 118
  4.6. Wady oświadczeń woli a skuteczność zwolnienia z tajemnicy lekarskiej | 120
  4.7. Otwarty charakter art. 40 ust. 2 u.z.l.l.d. | 122
  4.8. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w trybie procesowym | 125
  Rozdział III
  Tajemnica psychiatryczna jako szczególny rodzaj tajemnicy lekarskiej | 131
  1. Tajemnica psychiatryczna na tle tajemnicy lekarskiej | 131
  2. Zakres obowiązywania tajemnicy psychiatrycznej | 133
  2.1. Zakres przedmiotowy | 133
  2.2. Zakres podmiotowy | 134
  2.3. Zakres temporalny | 136
  3. Wyłączenia obowiązku zachowania tajemnicy psychiatrycznej na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego | 137
  4. Problematyka podwójnego katalogu wyłączeń. Relacja art. 50 ust. 2 u.o.z.p. i art. 40 ust. 2 u.z.l.l.d | 145
  5. Karnoprocesowa ochrona tajemnicy psychiatrycznej w świetle art. 52 u.o.z.p. | 149
  Rozdział IV
  Lekarz jako osobowe źródło dowodowe a obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej | 155
  1. Lekarz jako świadek w procesie karnym | 155
  1.1. Uwagi ogólne | 155
  1.2. Prawa i obowiązki procesowe świadka będącego depozytariuszem tajemnicy lekarskiej | 156
  1.3. Przesłuchanie w charakterze świadka lekarza, który udzielał pomocy medycznej oskarżonemu (art. 199 k.p.k.) | 162
  1.4. Zakaz dowodowy z art. 199 k.p.k. a studenci medycyny | 166
  1.5. Lekarz psychiatra jako świadek w procesie karnym | 167
  1.6. Zbieg zakazów z art. 52 u.o.z.p. oraz z art. 199 k.p.k. | 168
  2. Lekarz jako podmiot zobowiązany | 170
  3. Lekarz jako świadek anonimowy | 170
  4. Lekarz jako biegły w procesie karnym | 172
  4.1. Uwagi ogólne | 172
  4.2. Prawa i obowiązki biegłego będącego depozytariuszem tajemnicy lekarskiej | 174
  4.3. Opinia psychiatryczna | 182
  4.4. Okoliczności uniemożliwiające wydanie opinii | 185
  4.5. Tajemnica lekarska a opinia prywatna w procesie karnym | 187
  5. Lekarz wezwany do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok | 190
  6. Lekarz sądowy w procesie karnym | 193
  Rozdział V
  Tajemnica lekarska a prawa i obowiązki procesowe lekarza jako strony w procesie karnym | 205
  1. Lekarz jako oskarżony sensu largo. Prawo do obrony a tajemnica lekarska | 205
  2. Lekarz jako osoba podejrzana | 214
  3. Lekarz jako pokrzywdzony | 217
  3.1. Uwagi ogólne | 217
  3.2. Lekarz jako pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym | 219
  3.3. Lekarz jako pokrzywdzony w postępowaniu jurysdykcyjnym | 222
  4. Lekarz jako oskarżyciel w procesie karnym | 223
  4.1. Uwagi ogólne | 223
  4.2. Lekarz jako oskarżyciel posiłkowy | 226
  4.2.1. Lekarz jako oskarżyciel posiłkowy subsydiarny | 229
  4.2.2. Lekarz jako oskarżyciel posiłkowy uboczny | 231
  4.3. Lekarz jako oskarżyciel prywatny | 233
  5. Działanie przez pełnomocnika a tajemnica lekarska | 239
  Rozdział VI
  Dokumentacja medyczna w procesie karnym a informacje objęte tajemnicą lekarską | 241
  1. Zagadnienia wstępne | 241
  2. Pojęcie dokumentacji medycznej | 242
  3. Dokumentacja medyczna a dokument zawierający tajemnicę lekarską | 246
  4. Ochrona dokumentów zawierających tajemnicę lekarską w postępowaniu karnym | 247
  5. Dokumentacja psychiatryczna | 253
  Podsumowanie | 257
  Bibliografia | 265
  Orzecznictwo | 275
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia