Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych w relacjach handlowych Unii Europejskiej

Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych w relacjach handlowych Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,63

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rosnące oczekiwania konsumentów oraz duża konkurencja na światowym rynku żywności prowadzą do wzrostu zainteresowania wyróżnianiem produktu za pomocą oznaczeń geograficznych, które nie tylko identyfikują towar jako pochodzący z danego terytorium, ale jednocześnie wskazują, że posiada on unikatowe cechy nieodłącznie związane ze środowiskiem, z którego się wywodzi. W monografii problematyka stosowania oznaczeń geograficznych została zaprezentowana z perspektywy handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej z krajami trzecimi. Głównym celem badań było zidentyfikowanie ekonomicznych funkcji oznaczeń geograficznych produktów żywnościowych i regulacyjnych aspektów ich stosowania w handlu międzynarodowym oraz ocena ich znaczenia dla rozwoju relacji handlowych Unii Europejskiej. Przedmiotem rozważań są w szczególności zasady i systemy ochrony oznaczeń geograficznych na świecie, a także kwestie sporne i uzgodnienia dotyczące oznaczeń geograficznych w porozumieniach wielostronnych oraz bilateralnych umowach handlowych zawartych przez Unię Europejską, jak również udział i rola produktów z oznaczeniami geograficznymi w unijnym eksporcie produktów rolno-spożywczych do krajów trzecich. Przedstawiono również wyniki badań empirycznych na temat szans i barier rozwoju eksportu polskich produktów z oznaczeniami geograficznymi.


Liczba stron252
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-827-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     9
  
  Wstęp     11
  
  Rozdział 1 21
  ISTOTA I PRZESŁANKI STOSOWANIA OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH     21
    1.1. Oznaczenia geograficzne jako własność intelektualna – kwestie terminologiczne     21
    1.2. Cechy i funkcje oznaczeń geograficznych w ujęciu marketingowym     25
      1.2.1. Uwagi wstępne     25
      1.2.2. Strategia wyróżniania produktu oznaczeniami geograficznymi     26
      1.2.3. Oznaczenie geograficzne jako element produktu i marki     28
    1.3. Ekonomiczno-społeczne korzyści i ograniczenia stosowania oznaczeń geograficznych     36
      1.3.1. Ekonomiczne uzasadnienie oznaczeń geograficznych     36
      1.3.2. Korzyści związane ze stosowaniem oznaczeń geograficznych     38
        1.3.2.1. Korzyści dla stron transakcji handlowej     38
        1.3.2.2. Pozytywne efekty zewnętrzne oznaczeń geograficznych     41
      1.3.3. Bariery i ograniczenia stosowania oznaczeń geograficznych     45
      1.3.4. Korzyści i koszty użytkowania oznaczeń geograficznych     48
    1.4. Determinanty sukcesu rynkowego oznaczeń geograficznych     50
    1.5. Podsumowanie     54
  
  Rozdział 2 56
  ZASADY I SYSTEMY OCHRONY OZNACZEŃ GEOGRAFICZNYCH NA ŚWIECIE     56
    2.1. Rodzaje systemów ochrony oznaczeń geograficznych     56
    2.2. Wielostronne porozumienia dotyczące oznaczeń geograficznych     58
      2.2.1. Uwagi wstępne     58
      2.2.2. Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej WTO     59
      2.2.3. Wielostronne umowy administrowane przez WIPO regulujące kwestię oznaczeń geograficznych     61
    2.3. Wybrane krajowe systemy ochrony oznaczeń geograficznych     64
      2.3.1. System ochrony oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej     64
        2.3.1.1. Podstawy prawne     64
        2.3.1.2. Rodzaje oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej     69
        2.3.1.3. Liczba rejestracji chronionych oznaczeń geograficznych i chronionych nazw pochodzenia w Unii Europejskiej     73
        2.3.1.4. Procedura rejestracji     78
      2.3.2. System ochrony oznaczeń geograficznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki     80
      2.3.3. Chiński system ochrony oznaczeń geograficznych     84
    2.4. Podsumowanie     90
  
  Rozdział 3    94
  OZNACZENIA GEOGRAFICZNE JAKO KWESTIA SPORNA W WIELOSTRONNYCH STOSUNKACH HANDLOWYCH     94
    3.1. Oznaczenia geograficzne jako pozataryfowe środki polityki handlowej     94
    3.2. Cele negocjacyjne Unii Europejskiej w zakresie oznaczeń geograficznych     96
    3.3. Kontrowersje wokół kwestii oznaczeń geograficznych w negocjacjach nowych porozumień wielostronnych     100
      3.3.1. Negocjacje rundy Doha WTO     100
      3.3.2. Uzgodnienia Aktu genewskiego porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych     105
    3.4. Podsumowanie     109
  
  Rozdział 4    111
  OZNACZENIA GEOGRAFICZNE W BILATERALNYCH UMOWACH HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ     111
    4.1. Zakres i priorytety ochrony unijnych oznaczeń geograficznych w umowach bilateralnych     111
    4.2. Oznaczenia geograficzne w negocjacjach Transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki     123
    4.3. Analiza rozwiązań służących ochronie oznaczeń geograficznych w wybranych umowach handlowych Unii Europejskiej     129
      4.3.1. Uwagi wstępne     129
      4.3.2. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między Unią Europejską a Kanadą     130
      4.3.3. Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei     140
      4.3.4. Umowa handlowa DCFTA między Unią Europejską a Ukrainą     144
      4.3.5. Porównanie i ocena zakresu ochrony oznaczeń geograficznych w ramach analizowanych umów bilateralnych Unii Europejskiej     146
    4.4. Podsumowanie     149
  
  Rozdział 5 151
  ROZWÓJ HANDLU PRODUKTAMI ROLNO‑SPOŻYWCZYMI Z UNIJNYMI OZNACZENIAMI GEOGRAFICZNYMI     151
    5.1. Znaczenie produktów objętych oznaczeniami geograficznymi w handlu artykułami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej z krajami trzecimi     151
      5.1.1. Wartość i struktura handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej z krajami trzecimi w latach 2008–2018     151
      5.1.2. Wielkość i struktura unijnego eksportu produktów rolno‑spożywczych z oznaczeniami geograficznymi do krajów trzecich     155
      5.1.3. Analiza powiązań między wielkością eksportu produktów rolno-spożywczych a zakresem ochrony unijnych oznaczeń geograficznych     163
    5.2. Międzynarodowe konflikty handlowe dotyczące oznaczeń geograficznych     180
    5.3. Szanse i zagrożenia rozwoju sprzedaży polskich produktów rolno‑spożywczych z oznaczeniami geograficznymi na rynku międzynarodowym – bezpośrednie badania empiryczne     188
    5.4. Podsumowanie     205
  
  Zakończenie     207
  
  Aneks     215
  Literatura     223
  Spis tabel     235
  Spis rysunków     237
  Streszczenie w języku angielskim     239
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie     241
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia