Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

56,96  64,00

Format: pdf

56,9664,00

cena zawiera podatek VAT

„Książka jest bardzo interesująca zarówno pod względem poznawczym, jak i aplikacyjnym; przynosi wiele ważnych informacji przydatnych do określenia strategii rozwoju instytucji bankowych i ubezpieczeniowych [...]. Ma charakter interdyscyplinarny, aspekty ekonomiczne splatają się z aspektami marketingowymi [...].Ciekawym elementem jest wplecenie do segmentacji kontekstu behawioralnego (poziom optymizmu głowy gospodarstwa domowego). Ekonomia behawioralna jest wyraźnie obecna w myślowym paradygmacie autorów.


W pełni zgadzam się [...], iż: [...] mimo znacznego rozwoju nauki o rynkowych zachowaniach konsumentów i to zarówno w warstwie teoretyczno-metodycznej, jak i empirycznej mało jest, jak dotychczas w polskiej literaturze opracowań poruszających specyfikę zachowań gospodarstw domowych na rynkach usług finansowych. Ten relatywny niedobór poznawczy w pełni wypełnia niniejsza książka, przy czym nie tylko wypełnia, ale i w sposób istotny wręcz wzbogaca. Bowiem autorzy przedstawiają i opisują postawy i zachowania uczestników rynku usług finansowych w różnych stanach koniunktury gospodarczej, a więc w fazie wzrostowej gospodarki i w fazie spadkowej. To dynamiczne ujęcie badanej problematyki czyni recenzowaną pracę wyjątkowo wartościową, a wręcz na polskim rynku piśmienniczym - pionierską.


Książka „Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury" jest atrakcyjną pozycją wydawniczą i adresowana jest zarówno do pracowników naukowych, jak i praktyków życia gospodarczego, a zwłaszcza menedżerów sektora finansowego."
Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski


Rok wydania2014
Liczba stron298
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-587-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wstęp 7

Rozdział 1
Konsument na rynku usług finansowych - determinanty zachowań, segmentacja, modele 13
1.1. Zachowania konsumentów na rynku usług finansowych i ich determinanty 13
1.2. Nastroje ekonomiczne ludności a zmiany zachowań konsumentów na rynku 18
1.3. Kryzys i jego oddziaływanie na zachowania gospodarstw domowych 20
1.4. Typologia i segmentacja konsumentów na rynku usług finansowych 22
1.5. Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych 25

Rozdział 2
Długookresowe tendencje rozwoju sektora finansowego w Polsce w latach 1995-2012 31
2.1. Polska gospodarka a wydarzenia światowe 31
2.2. Sektor finansowy 41
2.3. Sektor bankowy 51
2.4. Sektor ubezpieczeniowy 64

Rozdział 3
Wahania koniunktury w sektorze finansowym w Polsce w latach 1995-2012 79
3.1. Metodyka badań 79
3.2. Wahania aktywności gospodarczej w Polsce 82
3.3. Wahania koniunktury w sektorze finansowym w Polsce 86
3.3.1. Sektor bankowy 86
3.3.2. Sektor ubezpieczeniowy 90
3.4. Cykliczność wahań koniunktury w gospodarce polskiej i w sektorze finansowym 94
3.4.1. Sektor bankowy 94
3.4.2. Sektor ubezpieczeniowy 99

Rozdział 4
Aktywność gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w latach 1995-2012 105
4.1. Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług bankowych 105
4.2. Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych 115
4.3. Gospodarstwa domowe na rynku usług finansowych w obliczu zmian sytuacji politycznej 125

Rozdział 5
Zmiany nastrojów ekonomicznych i koniunktury finansowej na tle jednorazowych wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych w latach 1995-2012 133
5.1. Metodyka badań 134
5.2. Nastroje ekonomiczne ludności a wydarzenia jednorazowe 138
5.3. Koniunktura w sektorze bankowym a wydarzenia jednorazowe 152
5.4. Koniunktura w sektorze ubezpieczeniowym a wydarzenia jednorazowe 170

Rozdział 6
Segmentacja gospodarstw domowych na rynku usług bankowych w różnych stanach koniunktury gospodarczej w latach 1996-2011 187
6.1. Metoda badawcza oraz źródła 187
6.2. Segmenty gospodarstw domowych w okresie ożywienia gospodarczego (A - 1996 rok) 189
6.3. Segmenty gospodarstw domowych w okresie złej koniunktury (B - 2001 rok) 193
6.4. Segmenty gospodarstw domowych w okresie dobrej koniunktury (C - 2006 rok) 196
6.5. Segmenty gospodarstw domowych w okresie wychodzenia ze złej koniunktury (D - 2011 rok) 200
6.6. Zmiany cech segmentu gospodarstw domowych najmniej aktywnych na rynku usług bankowych w latach 1996-2011 204
6.7. Zmiany cech segmentu gospodarstw domowych najbardziej aktywnych na rynku usług bankowych w latach 1996-2011 210
6.8. Porównanie segmentów gospodarstw najbardziej i najmniej aktywnych w zakresie korzystania z usług bankowych w latach 1996-2011 217

Rozdział 7
Segmentacja gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych w różnych stanach koniunktury gospodarczej w latach 1996-2011 223
7.1. Metoda badawcza oraz źródła 223
7.2. Segmenty gospodarstw domowych w okresie ożywienia gospodarczego (A - 1996 rok) 224
7.3. Segmenty gospodarstw domowych w okresie złej koniunktury (B - 2001 rok) 228
7.4. Segmenty gospodarstw domowych w okresie dobrej koniunktury (C - 2006 rok) 232
7.5. Segmenty gospodarstw domowych w okresie wychodzenia ze złej koniunktury (D - 2011 rok) 235
7.6. Zmiany cech segmentu gospodarstw domowych najmniej aktywnych na rynku usług ubezpieczeniowych w latach 1996-2011 239
7.7. Zmiany cech segmentu gospodarstw domowych najbardziej aktywnych na rynku usług ubezpieczeniowych w latach 1996-2011 245
7.8. Porównanie segmentów gospodarstw najbardziej i najmniej aktywnych w zakresie korzystania z usług ubezpieczeniowych w latach 1996-2011 251

Rozdział 8
Modele zachowań gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmian koniunktury - próba syntezy 257
8.1. Modele zmian zachowań gospodarstw domowych na rynku depozytowym, kredytowym oraz ubezpieczeniowym w różnych stanach koniunktury gospodarczej 257
8.1.1. Rynek usług bankowych 258
8.1.2. Rynek usług ubezpieczeniowych 264
8.2. Modele zależności między koniunkturą gospodarczą a aktywnością gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w ujęciu dynamicznym 272
8.2.1. Rynek usług bankowych 272

Bibliografia 281
Literatura 281
Materiały źródłowe 285
Spis tablic 287
Spis rysunków i wykresów 291

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia