Wynik całkowity – jakość i użyteczność w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,96  27,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,9627,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka pomiaru efektywności działania przedsiębiorstwa zawsze odgrywała zasadniczą rolę w ekonomii i finansach, szczególnie w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych przez inwestorów. Przez dekady kategoria zysku operacyjnego bądź zysku netto i wskaźniki szacowane na ich podstawie były uznawane za kluczowe mierniki oceny działania oraz rozwoju jednostek. Obowiązkowa implementacja sprawozdania z wyniku całkowitego do sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych przyczyniła się jednak do uwzględnienia wyniku całkowitego jako ważnej kategorii ekonomicznej, która może z jednej strony stanowić miernik analizy ekonomicznej jednostek o względnie wysokiej jakości informacyjnej, z drugiej zaś być użyteczna dla inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Zasadniczym celem książki jest ocena jakości informacyjnej i użyteczności decyzyjnej kategorii wyniku całkowitego w porównaniu z kategorią wyniku finansowego netto spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ze Wstępu


Publikacja dotyczy tematyki aktualnej, ważnej, nie do końca rozpoznanej i to nie tylko na gruncie polskim. Nie ma w polskiej literaturze ekonomicznej książki, w której tak kompleksowo byłaby omawiana problematyka wyniku całkowitego. Z tego względu monografia ta nie ma bezpośrednio konkurencyjnej publikacji na rynku polskim. Jej odbiorcami mogą być zarówno wykładowcy, jak i studenci uczelni ekonomicznych, studiujący rachunkowość, sprawozdawczość finansową, analizę finansową, ekonomikę i finanse przedsiębiorstw, a także praktycy księgowości, specjaliści z zakresu finansów i zarządzania czy kierownictwo przedsiębiorstw.
Z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej


Liczba stron458
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-178-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział 1. Koncepcje kapitału i zysku w świetle teorii ekonomii i finansów    17
  1.1. Teoretyczne ujęcia kapitału    18
  1.2. Teoretyczne ujęcia zysku    31
  1.3. Główne kategorie zysku    36
  1.4. Zysk a inne kategorie ekonomiczne i finansowe    40
  
  Rozdział 2. Wynik całkowity na tle ewolucji koncepcji zysku przedsiębiorstwa    49
  2.1. Koncepcje zysku przedsiębiorstwa    50
  2.2. Istota wyniku całkowitego    58
  2.3. Komponenty wyniku całkowitego    63
  2.4. Formy prezentacji wyniku całkowitego w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw    69
  
  Rozdział 3. Jakość informacyjna wyniku całkowitego na polskim rynku kapitałowym    77
  3.1. Rola i znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych    78
  3.2. Polityka informacyjna spółek giełdowych    83
  3.3. Cechy jakościowe wyników finansowych spółek giełdowych    90
  3.4. Podstawy prawne a praktyka stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Polsce    99
  3.5. Forma i struktura prezentacji sprawozdania z wyniku całkowitego spółek giełdowych w Polsce    106
  3.6. Heterogeniczność nomenklatury wyniku całkowitego i jego komponentów    113
  3.6.1. Wynik całkowity – problemy definicyjne    113
  3.6.2. Różnorodność w określaniu składników pozostałego wyniku całkowitego    124
  
  Rozdział 4. Analiza komparatywna wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto spółek giełdowych    139
  4.1. Zalety i wady wyniku całkowitego oraz wyniku finansowego netto jako mierników efektywności ekonomicznej    140
  4.2. Wynik całkowity i wynik finansowy netto jako determinanty wartości rynkowej    150
  4.3. Wartość predykcyjna wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto    157
  4.4. Ocena zróżnicowania wyniku całkowitego i wyniku finansowego netto spółek giełdowych w Polsce    162
  4.5. Analiza komponentów pozostałego wyniku całkowitego spółek giełdowych    171
  
  Rozdział 5. Użyteczność wyniku całkowitego dla beneficjentów sprawozdań finansowych    177
  5.1. Beneficjenci informacji o wynikach finansowych przedsiębiorstwa    178
  5.2. Cel i metodyka badania    185
  5.3. Charakterystyka wielkości i struktury próby badawczej    187
  5.4. Badanie profilu inwestycyjnego respondentów    195
  5.5. Preferencje respondentów w zakresie raportów finansowych    202
  5.6. Przydatność wyniku całkowitego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych    211
  5.7. Podsumowanie i wnioski    223
  
  Rozdział 6. Wynik całkowity jako miara efektywności ekonomicznej spółek giełdowych    229
  6.1. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa i metody jej pomiaru     230
  6.1.1. Istota efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa    231
  6.1.2. Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw    233
  6.1.3. Popularność nieparametrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej    236
  6.2. Rentowność jako kluczowy wymiar efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw    241
  6.3. Wpływ pozostałego wyniku całkowitego na efektywność ekonomiczną spółek giełdowych w Polsce    245
  6.4. Wynik całkowity na tle determinant efektywności ekonomicznej spółek giełdowych    265
  
  Rozdział 7. Wynik całkowity jako nośnik wartości rynkowej spółek giełdowych    281
  7.1. Istota i koncepcje wartości przedsiębiorstwa    282
  7.2. Nośniki wartości rynkowej przedsiębiorstwa    291
  7.3. Zysk księgowy jako determinanta wartości rynkowej przedsiębiorstwa    297
  7.4. Istotność decyzyjna wyniku całkowitego dla podmiotów rynku kapitałowego w Polsce    302
  7.4.1. Trwałość wyniku całkowitego    303
  7.4.2. Wartość rynkowa spółek giełdowych    312
  7.4.3. Wynik całkowity a wartość rynkowa spółek giełdowych    320
  7.4.4. Wartość predykcyjna wyniku całkowitego    336
  
  Zakończenie    353
  Literatura    361
  Spis tabel    397
  Spis rysunków    403
  Załączniki    407
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia