Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,96  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,9622,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor przedstawia instrumentarium prawne obrotu nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu. Za podstawę źródłową posłużyły księgi sądów obu miast – w istocie jedyne świadectwo tego obrotu. Temat okazał się trudny do naukowego opracowania, ponieważ w księgach brak tekstów umów. Z tego powodu dotychczas go nie poruszano. W miarę obfite informacje pośrednie pozwalają jednak na podjęcie wysiłku jego zbadania.
Nieruchomości, zwłaszcza budynki miejskie, bardzo często przechodziły z rąk do rąk, głównie poprzez umowy kupna-sprzedaży. Odnotowywano to w księgach w postaci wzdania, czyli zrzekania się przez zbywcę prawa własności na rzecz nabywcy. Nieruchomości miejskie często bywały też zabezpieczeniem wierzytelności. Pozostałe formy obrotu prawnego, takie jak zamiana, darowizna, dzierżawa czy najem, występowały znacznie rzadziej.
Miasto sprawowało kontrolę nad obrotem nieruchomościami miejskimi poprzez nakaz wpisu do ksiąg ławniczych i niechętny stosunek do nabywania ich przez osoby nieposiadające praw miejskich. Udział monarchy był niewielki. Na uwagę zasługuje aktywność kobiet jako stron kontraktu. W księgach rzadko opisywano spory związane z obrotem nieruchomościami, natomiast często odnotowywano przypadki ugodowego ich rozstrzygania. Prawa bliskich są w księgach obecne, jednak nie działały hamująco na obrót prawny nieruchomościami.
Publikacja została wyposażona w tabele, które służą źródłowej podbudowie tez autora.


Liczba stron352
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-273-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz źródeł z oznaczeniem skrótów stosowanych w pracy    13
  Inne skróty    14
  
  Wykaz literatury    15
  
  Wstęp    21
  1. Uzasadnienie tematu    21
  2. Podstawa źródłowa    22
  3. Ramy chronologiczne    23
  4. Zasób informacji    25
  5. Wiarygodność wpisów    30
  6. Stanowisko władz wobec transakcji nieruchomościami     32
  7. Skala zjawiska    35
  8. Forum    37
  9. Metoda badawcza     41
  10. Pamiętne    43
  11. Pisownia    45
  
  Rozdział 1. Strony kontraktu    47
  1. Luki w informacjach    47
  2. Monarcha    48
  3. Miasto    49
  4. Kościół i duchowni    51
  5. Szlachta    55
  6. Bractwa    57
  7. Cechy    58
  8. Spółki    59
  9. Inni kontrahenci zbiorowi    61
  10. Żydzi    66
  11. Obcy    67
  12. Sąsiedzi    71
  13. Bogaci w obrocie prawnym    72
  14. Zawód kontrahentów    77
  15. Kobiety    77
  16. Pełnomocnicy    87
  17. Nieletni    102
  18. Bliscy    104
  
  Rozdział 2. Przedmiot obrotu prawnego    105
  1. Generalia    105
  2. Przedmiot obrotu    106
  3. Dobra dziedziczne i dobra nabyte    131
  4. Część swobodna dóbr dziedzicznych    133
  
  Rozdział 3. Rodzaje operacji majątkowych    135
  1. KUPNO-SPRZEDAŻ    135
  2. Generalia    135
  3. Kupno-sprzedaż wieczysta    136
  4. Prawo odkupu    151
  5. Prawo pierwokupu    153
  6. Przyczyny/cele transakcji    154
  7. Odstąpienie od umowy    158
  II. ZASTAW    159
  1. Generalia    159
  2. Znaki rozpoznawcze    160
  3. Zasób informacji    161
  4. Strony kontraktu, ich prawa i obowiązki    162
  5. Przedmiot    165
  6. Miejsce i cel ustanowienia zastawu    166
  7. Rodzaje zastawu    167
  8. Częstotliwość występowania    171
  9. Podstawa prawna    172
  10. Kwota zobowiązania, zabezpieczona zastawem    173
  11. Terminy wykupu    174
  12. Gdy wykup nie następował    176
  III. DAROWIZNA    187
  1. Generalia    187
  2. Terminologia    188
  3. Kto komu darował    188
  4. Przedmiot    189
  5. Rodzaje    191
  6. Warunki    192
  7. Odwołanie darowizny    193
  IV. ZAMIANA    193
  V. DZIERŻAWA    197
  
  Rozdział 4. Działania towarzyszące    199
  I. WZDANIE     199
  1. Terminologia    199
  2. Przy jakich operacjach majątkowych wzdanie stosowano    201
  3. Wzdanie a operacja majątkowa    202
  4. Podstawa prawna wzdania    203
  5. Brak informacji o wzdaniu    203
  6. Formułka wzdania    204
  7. Symbolika    205
  8. Kto wzdawał    206
  9. Komu wzdawano    208
  10. Przedmiot wzdania    209
  11. Gdzie i kiedy wzdawano    209
  12. Wzdanie wielokrotne    211
  13. Wzdanie z warunkiem    212
  14. Co wzdanie dawało nabywcy    213
  15. Między umową a wzdaniem    214
  16. Środki zabezpieczające wykonanie wzdania    215
  17. Dowodzenie wzdania    216
  18. Wzdania nie dokonano    219
  19. Wzdanie dokonane pod przymusem    220
  20. Unieważnienie wzdania     221
  II. WWIĄZANIE    222
  1. Generalia    222
  2. Terminologia    223
  3. Częstotliwość występowania    223
  4. Rodzaje wwiązań    225
  5. Przedmiot wwiązania    227
  6. Kto wwiązywał    228
  7. Kogo wwiązywano    229
  8. Jak przebiegało wwiązanie    230
  9. Problem wielokrotności wwiązania    231
  10. W którym stadium transakcji następowało wwiązanie     233
  11. Cesja prawa do wwiązania    234
  12. Skutki wwiązania    234
  13. Brak wwiązania    236
  14. Reasumpcja    236
  III. RĘKOJEMSTWO     237
  IV. ZACHODŹSTWO    238
  1. Generalia    238
  2. Terminologia    238
  3. Częstotliwość występowania    240
  4. Kto brał na siebie obowiązek zachodźcy     241
  5. Przed kim ma bronić zachodźca    242
  6. Przed czym zachodźca ma bronić    243
  7. Przed którym sądem składano zobowiązanie do zastępu    244
  8. Kiedy składano oświadczenie o zobowiązaniu do zastępu    244
  9. Podstawa prawna owej promissio    245
  10. Czas trwania obowiązku zachodźstwa    245
  11. Zabezpieczenie zastępu    246
  V. DAWNOŚĆ    247
  VI. STANOWISKO BLISKICH    251
  1. Generalia    251
  2. Tytuł prawny, terminologia    252
  3. Krąg uprawnionych, hierarchia wśród nich    253
  4. Jak bliscy manifestowali swe stanowisko     254
  5. Kiedy i przy których transakcjach bliscy ujawniali swe stanowisko     254
  6. Konsekwencje akceptacji, umowne regulacje    255
  7. Sprzeciw i jego skutki    256
  8. Ugoda    257
  
  Zakończenie     259
  Aneks    265
  I. Wykaz tabel    265
  II. Tekst tabel     267
  Rechtsverkehr mit Immobilien in Krakau und Kazimierz im Mittelalter    349
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia