Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej

1 opinia

Format:

ibuk

Współczesna gospodarka zmienia się w dotychczas niespotykanym tempie, wyznaczanym przez dwa wzajemnie napędzające się zjawiska – usieciowienie i cyfryzację. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem w warunkach cyfrowej gospodarki sieciowej stanowi ogromne wyzwanie dla menedżerów, bowiem wymaga od nich m.in. nowego sposobu myślenia, dostępu do specyficznych zasobów i umiejętności oraz innego postrzegania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa w „zdigitalizowanym” świecie.
Prezentowana monografia jest próbą przybliżenia czytelnikowi uwarunkowań i mechanizmów zarządzania strategicznego w nowej rzeczywistości współczesnego świata. Obok rozważań teoretycznych przedstawiono w niej wiele praktycznych przykładów cyfrowego myślenia strategicznego, także w organizacjach typu non-profit.


Liczba stron666
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-336-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Sylwester Gregorczyk, Grzegorz Urbanek, Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej    9
  
  Społeczny i personalny kontekst strategii
  
  Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Adam Weinert, Otwarte formułowanie strategii z wykorzystaniem kolektywnej inteligencji przedsiębiorstwa    19
  Adam Leśniewski, Konkurencyjność widziana przez pryzmat kultury organizacyjnej przedsiębiorstw – studium teoretyczne    37
  Krzysztof Machaczka, Małgorzata Machaczka, Model transformacyjno‑systemowy zarządzania wymiarem strategicznym przedsiębiorstwa w aspekcie dyfuzji kultury organizacji    49
  Anna Witek-Crabb, Katarzyna Piórkowska, Janusz Marek Lichtarski, Strategiczni myśliciele w świetle przeglądu literatury i studiów biograficznych    65
  Kamila Malewska, Milena Ratajczak-Mrozek, Maja Sajdak, Wpływ cech przedsiębiorcy na kształtowanie dynamicznych zdolności przedsiębiorstw w działalności międzynarodowej     85
  Wojciech Popczyk, Modele sukcesji zarządzania w przedsiębiorstwach rodzinnych    105
  Iwona Staniec, Porównywalność w badaniach zjawiska oportunizmu    121
  Marzena Syper-Jędrzejak, Kapitał erotyczny składową kapitału relacyjnego organizacji    137
  
  Współpraca i konkurencja w ekosystemach biznesowych
  
  Anna Ujwary-Gil, Metasieciowe ujęcie organizacji IT z perspektywy najmniej zintegrowanych społecznie aktorów    153
  Piotr Pachura, Badania nad przestrzeniami organizacji    171
  Rafał Kusa, Wybrane aspekty pomiaru koopetycji w kontekście orientacji przedsiębiorczej organizacji    185
  Wioletta Mierzejewska, Koopetycja wewnątrzorganizacyjna w grupach kapitałowych działających w Polsce    199
  Krzysztof Ćwik, Orientacja strategiczna małych przedsiębiorstw a przynależność do grupy kapitałowej    215
  Katarzyna Czernek-Marszałek, Wiążący i pomostowy kapitał społeczny we współpracy przedsiębiorców sektora turystycznego    229
  Adam Sulich, Studium przypadku sieci międzyorganizacyjnej w sektorze dóbr i usług środowiskowych    245
  
  Kierunki ewolucji cyfrowych modeli biznesowych
  
  Jerzy Niemczyk, Rafał Trzaska, Klasyfikacja modeli biznesowych w Industry 4.0    267
  Marek Jabłoński, Adam Jabłoński, Agnieszka Anna Szpitter, Dynamika modeli biznesu przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej – perspektywa monetyzacji    295
  Wojciech Cieśliński, Cyfrowa dojrzałość organizacji – założenia poznawczo‑metodologiczne    315
  Kazimierz Perechuda, Konceptualizacja modelu e‑biznesu    339
  Rafał Kasprzak, Albert Tomaszewski, Dr Marta Ziółkowska, Operacjonalizacja modelu biznesu w przemysłach kreatywnych – wstępne wyniki badań    351
  
  Narzędzia implementacji i optymalizacji strategii
  
  Marek Brzeziński, Zdolności organizacyjne przedsiębiorstwa – ujęcie procesowe    367
  Michał Trocki, Emil Bukłaha, Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski, Zastosowanie podejścia matrycy logicznej w zarządzaniu strategicznym    385
  Stefan Trzcieliński, Stan dostosowania systemów utrzymania ruchu do warunków Przemysłu 4.0    405
  Małgorzata Dendera-Gruszka, Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski, Branżowe łańcuchy dostaw jako szansa dla współczesnych organizacji    419
  Magdalena Sawczuk, Współtworzenie wartości w sektorze kreatywnym z perspektywy muzeów    431
  Izabela Sztangret, Systemowa multiwartość odpadów komunalnych – podmioty i sposoby tworzenia, wielowymiarowy charakter efektów    447
  Paweł Królas, Okazja jako wyznacznik przedsiębiorstwa zwinnego – studium przypadku    465
  Zbigniew Matyjas, Uwzględnienie zagadnień geopolityki i geostrategii w analizach strategicznych    483
  
  Pomiar efektywności i determinanty sukcesu strategii
  
  Maria Romanowska, Atrybuty doskonałości organizacji    499
  Witold Kowal, Kontekstowość ocen sprawności organizacji    513
  Monika Stelmaszczyk, Wpływ zdolności absorpcyjnej przedsiębiorstwa na jego elastyczność strategiczną: wyniki badań empirycznych    525
  Mirosław Jarosiński, Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych     539
  Mirosław Matusek, Identyfikacja warunków koniecznych sukcesu serwicyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych    549
  Marcin Szplit, Ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania systemów IT w przedsiębiorstwach – perspektywa wdrożeniowa    569
  
  Wybrane aspekty zarządzania strategicznego w podmiotach non‑profit
  
  Teresa Długosz, Pomiar procesu umiędzynarodowienia najlepszych polskich uczelni ekonomicznych    579
  Magdalena Ławicka, Zarządzanie relacjami uczelni publicznych z przedsiębiorstwami    601
  Justyna Dylik, Rola, znaczenie i wyzwania wynikające ze współpracy uczelni wyższych technicznych z przedsiębiorstwami na przykładzie polskich politechnik    615
  Magdalena Wiśniewska, Wartość publiczna a trwała przewaga konkurencyjna miasta – perspektywa teorii organizacji    625
  Marcin Flieger, Renty sieciowe urzędu gminy – studium przypadku    639
  Aleksandra Sus, Efektywność relacji międzyorganizacyjnej sieci onkologicznej. Konceptualizacja kategorii    653
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia