Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych

-23%

Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych

Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,95  35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,9535,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem obserwacji w niniejszej pracy są formy francuskich czasowników występujące w zdaniu złożonym. Głównym celem rozważań jest ujawnienie i zbadanie czynników wpływających na użycie w zdaniu zależnym form czasownikowych o określonej wartości trybu i czasu. Opis ma charakter synchroniczny. Swoje obserwacje ograniczam do pisanej odmiany języka i do francuskich zdań zależnych prowadzanych przez spójnik que o znaczeniu ‘że' lub ‘żeby', oraz do zdań nazywanych tradycyjnie względnymi (fr. propositions relatives). W opisie wykorzystuję w znacznym stopniu terminologię i metody wypracowane w ramach polskiej składni strukturalnej, choć nie rezygnuję całkowicie z pojęć tradycyjnych. Punktem wyjścia dla rozważań będą oczywiście fakty odnoszące się do języka francuskiego. Analiza będzie jednak miała charakter porównawczy, co oznacza po pierwsze, że fakty te zestawiam z obserwacjami dotyczącymi polszczyzny, wyciągając wnioski na temat podobieństw i różnic między badanymi językami, a po drugie, że ważnym narzędziem służącym do weryfikacji pewnych hipotez będzie metoda przekładu francuskich zdań na język polski. Opis czynników wpływających na użycie określonych form trybu i czasu w zdaniu francuskim zostanie więc przedstawiony na tle szerszego porównania francuskiego i polskiego systemu czasownikowego.


Liczba stron222
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2446-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  ROZDZIAŁ I. Przedmiot analizy, metody badań i zakres opisu    17
    1. Kategorie gramatyczne trybu i czasu w języku polskim i francuskim    17
      1.1. Pojęcie kategorii gramatycznej fleksyjnej i jej wartości    17
      1.2. Zasób trybów w języku polskim i francuskim    18
        1.2.1. Ujęcia tradycyjne    18
        1.2.2. Problem trybu łączącego w języku polskim    19
        1.2.3. Formy conditionnel w języku francuskim    23
      1.3. Zasób czasów    23
        1.3.1. Budowa systemu temporalnego    24
        1.3.2. Formy surcomposées w języku francuskim    26
        1.3.3. Francuskie czasy peryfrastyczne    27
        1.3.4. Podsumowanie    29
      1.4. Typowe uwarunkowania wartości trybu i czasu    32
        1.4.1. Uwarunkowania semantyczne trybu    32
        1.4.2. Uwarunkowania semantyczne czasu    33
        1.4.3. Uwarunkowania formalne    35
      1.5. Problem aspektu    37
        1.5.1. Aspekt w języku polskim    39
        1.5.2. Aspekt w języku francuskim    39
    2. Podstawowe terminy i pojęcia składniowe    46
      2.1. Zdanie pojedyncze i złożone    46
        2.1.1. Ujęcia tradycyjne    46
        2.1.2. Definicje strukturalne    48
        2.1.3. Fraza zdaniowa zależna i jej budowa wewnętrzna    49
      2.2. Kryteria klasyfikacji fraz zdaniowych zależnych    50
        2.2.1. Rodzaj elementu łączącego    50
        2.2.2. Inne kryteria klasyfikacji    52
        2.2.3. Stosowane terminy i oznaczenia    52
    3. Zakres materiału i stosowane procedury badawcze    53
      3.1. Wybór badanych fraz    54
      3.2. Pozycja składniowa analizowanych fraz    55
      3.3. Stosowane metody badawcze. Źródła materiału    56
    4. Analizowane w pracy rodzaje uwarunkowań trybu i czasu    57
      4.1. Czynniki formalne    57
      4.2. Zakres obserwacji cech semantycznych i pragmatycznych    58
  ROZDZIAŁ II. Subjonctif we frazach zdaniowych spójnikowych typu QUE    61
    1. Uwagi wstępne    61
      1.1. Wymaganie składniowe    63
      1.2. Inne rodzaje uwarunkowań    65
    2. Wymaganie składniowe ze strony nadrzędnego czasownika    67
      2.1. Akomodacja niealternatywna    67
      2.2. Akomodacja alternatywna trybu indicatif lub subjonctif    73
    3. Rola negacji    77
    4. Wpływ czynników linearnych    84
      4.1. Inwersja towarzysząca pytajności zdania    84
      4.2. Prepozycyjne usytuowanie linearne frazy zdaniowej zależnej    86
    5. Podsumowanie    88
  ROZDZIAŁ III. Subjonctif we frazach zdaniowych względnych    91
    1. Uwagi wstępne    91
      1.1. Problem pozycji składniowej    92
      1.2. Zakres analizy    97
    2. Wymaganie alternatywne ze strony nadrzędnego czasownika    98
    3. Rola wykładników nieokreśloności    103
      3.1. Rodzajnik nieokreślony    104
      3.2. Inne sposoby wyrażania nieokreśloności    109
      3.3. Nieokreśloność a niewyznaczoność    110
    4. Oddziaływanie negacji    114
      4.1. Typowe postaci negacji    114
      4.2. Mniej typowe wykładniki negacji    115
    5. Pytajność wypowiedzenia    119
    6. Wartość trybu i czasu nadrzędnego czasownika    122
    7. Podsumowanie    125
  ROZDZIAŁ IV. Wartości czasu form trybu indicatif    127
    1. Ustalenia wstępne    127
      1.1. Zakres i istota tzw. concordance des temps    128
      1.2. Odpowiedniości między tzw. „mową zależną” i „mową niezależną”    130
      1.3. Uwarunkowania semantyczne (względne i niewzględne użycia    131
    2. Zdania konstytuowane przez czasowniki mówienia    133
      2.1. Czasownik nadrzędny w formie czasu teraźniejszego lub przyszłego    133
      2.2. Czasownik nadrzędny w formie czasu przeszłego    135
    3. Użycie tzw. czasów względnych    139
      3.1. Imparfait jako wykładnik jednoczesności    140
      3.2. Plus-que-parfait jako wykładnik uprzedniości    143
      3.3. Czasy wyrażające następstwo w przeszłości    146
    4. Zakres niewzględnych użyć form czasu    150
      4.1. Czasownik nadrzędny w formie czasu teraźniejszego    150
      4.2. Czasownik nadrzędny w formie czasu przeszłego    151
    5. Wartości czasu we frazach względnych    157
      5.1. Użycia o znaczeniu względnym    157
      5.2. Zakres użyć niewzględnych    158
    6. Podsumowanie    162
  ROZDZIAŁ V. Formy proste i złożone trybu subjonctif    165
    1. Uwagi wstępne    165
      1.1. Zasób form prostych i złożonych    166
      1.2. Formy a znaczenia czasu w świetle przekładu na język polski    167
      1.3. Problem różnic aspektowych    172
      1.4. Przyjęta interpretacja    174
    2. Zasada concordance des temps w trybie subjonctif    175
      2.1. Reguły formalne a uwarunkowania semantyczne    175
      2.2. Czasownik nadrzędny w formie czasu teraźniejszego lub przyszłego    179
      2.3. Czasownik nadrzędny w formie czasu przeszłego    181
    3. Użycia niezgodne z regułami concordance des temps    184
      3.1. Zakres użycia form trybu subjonctif we współczesnym języku francuskim    184
      3.2. Czasownik nadrzędny w formie czasu przeszłego    186
    4. Wartości czasu we frazach względnych    189
    5. Podsumowanie    192
  Zakończenie    195
  Objaśnienia stosowanych skrótów i symboli    207
  Bibliografia    209
  Les formes du subjonctif et de l’indicatif français et leurs équivalents polonais. Etude contrastive des emplois dans la phrase complexe. Résumé    215
  Subjunctive and Indicative Forms in French and Their Polish Equivalents.A Comparative Study of Usages in Complex Sentences. Summary    217
  Indeks rzeczowy    219
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia