X

  WSTĘP 7
  Dorota Kotlorz WYBRANE ASPEKTY DEREGULACJI RYNKU PRACY 11
    Wprowadzenie 11
    1. Regulacja rynku pracy w wybranych teoriach ekonomii 13
    2. Charakterystyka deregulacji niektórych elementów polskiego rynku pracy 22
    3. Uwagi na temat roli związków zawodowych w kształtowaniu sytuacji na rynku pracy 26
    Literatura 30
  Jarosław Wąsowicz KLIN PODATKOWY I STOPIEŃ REGULACJI RYNKU PRACY – IMPLIKACJE DLA SYTUACJI NA RYNKU PRACY 33
    Wprowadzenie 33
    1. Koszty pracy, klin podatkowy – podstawowe zagadnienia 34
    2. Kierunki wpływu pozapłacowych kosztów pracy na poziom zatrudnienia 41
    3. Stopień regulacji rynku pracy i ochrona stosunku pracy 46
    Literatura 53
  Anna Skórska ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA I ORGANIZACJI PRACY A RÓWNOWAŻENIE RYNKU PRACY 55
    1. Istota elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy 55
    2. Zasady wdrażania elastycznych form zatrudnienia 60
    3. Zastosowanie elastycznych form zatrudnienia na rynkach pracy krajów UE 62
      3.1. Praca w niepełnym wymiarze 62
      3.2. Zatrudnienie na czas określony 65
      3.3. Praca tymczasowa 68
      3.4. Job-sharing 73
      3.5. Telepraca 74
    Literatura 77
  Radosław Jeż ZNACZENIE PŁACY MINIMALNEJ W KSZTAŁTOWANIU SYTUACJI NA POLSKIM RYNKU PRACY 81
    1. Początki płacy minimalnej w Polsce 81
    2. Cel i funkcje płacy minimalnej 82
    3. Skutki płacy minimalnej 85
    4. Zasady tworzenia płacy minimalnej w Polsce 87
    5. Związek pomiędzy wysokością płacy minimalnej a wielkością zatrudnienia i bezrobocia w gospodarce narodowej 88
      5.1. Relacja płacy minimalnej do płacy przeciętnej w gospodarce narodowej 89
      5.2. Udział pracujących i pobierających płacę minimalną w łącznym zatrudnieniu w gospodarce narodowej 92
      5.3. Płaca minimalna a poziom bezrobocia w układzie regionalnym 95
    6. Analiza płacy minimalnej w wybranych krajach europejskich 99
    Zakończenie 103
    Literatura 104
  Anna Skórska STRATEGIA FLEXICURITY JAKO PRZYKŁAD DEREGULACJI I UELASTYCZNIANIA RYNKU PRACY 107
    1. Flexicurity – koncepcja 107
    2. Flexicurity w Unii Europejskiej 111
    3. Duński model flexicurity 114
      3.1. Elastyczność duńskiego rynku pracy 118
      3.2. System socjalny 120
      3.3. Aktywna polityka rynku pracy 121
      3.4. Rola partnerów społecznych 123
    4. Możliwości implementacji flexicurity w krajach Unii Europejskiej 124
    Literatura 129
  WNIOSKI 133
Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

138

Kategoria

Gospodarka światowa

ISBN-13

978-83-7246-548-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Dorota Kotlorz
1.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Przemiany zachodzące we współczesnym świecie, w tym globalizacji, rewolucja technologiczno-informacyjna, rosnąca konkurencja determinują konieczność szybkich dostosowań rynku pracy do zmieniających się warunków. Wysokie bezrobocie występujące w wielu krajach Europy, procesy segmentacji rynku pracy, rosnące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw zmuszają do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań mogących się przyczynić do wzrostu zatrudnienia. Książka jest zbiorem opracowań, których autorzy starali się ukazać współzależności pomiędzy zatrudnieniem a stopniem regulacji rynku pracy i kosztami pracy. Skupiono się tu m.in. na wybranych aspektach deregulacji rynku pracy, na klinie podatkowym i stopniu deregulacji rynku pracy, elastycznych formach zatrudnienia i organizacji pracy, znaczeniu płacy minimalnej w kształtowaniu sytuacji na polskim rynku oraz strategii flexicurity.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
0
0
0
0
1
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!