X

  WSTĘP 11
  CZĘŚĆ I. MARKETING W SFERZE PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH 13
    Leszek Żabiński;  Rozdział 1. SFERA I MARKETING PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH. PODSTAWY IDENTYFIKACJI, WĘZŁOWE KIERUNKI BADAŃ 15
      Wstęp 15
      1. Produkty systemowe/sieciowe we współczesnej gospodarce rynkowej i ich atrybuty 15
      2. Czynniki kształtujące rozwój produktów systemowych i ich sfery 22
        2.1. Czynniki popytowe i w sferze konsumpcji 23
        2.2. Czynniki rozwoju produktów systemowych po stronie producenta/sprzedawcyi jego otoczenia 31
      3. Uwagi o węzłowych kierunkach badań marketingu produktów systemowych 42
      Podsumowanie 45
      Literatura 46
    Maja Szymura-Tyc;  Rozdział 2. MARKETING W PROCESIE INNOWACJI WARTOŚCI 49
      Wstęp 49
      1. Wartość dla klienta – pojęcie i struktura 50
      2. Wartość dla klienta w procesie konkurencji 52
      3. Wartość dla klienta w produktach o charakterze systemowym 54
      4. Innowacja w teorii marketingu 55
      5. Koncepcja innowacji wartości 58
      6. Marketing a innowacja wartości 61
      Podsumowanie 64
      Literatura 65
  CZĘŚĆ II. USŁUGI PROFESJONALNE I HANDLOWE DLA KONSUMENTA. IDENTYFIKACJA MARKETINGOWA, KIERUNKI BADAŃ 67
    Małgorzata Kieżel;  Rozdział 3. KONKURENCJA I WSPÓŁDZIAŁANIE BANKÓW DETALICZNYCH W KSZTAŁTOWANIU I KOMUNIKOWANIU WARTOŚCI DLA KLIENTÓW DOCELOWYCH. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ 69
      Wstęp 69
      1. Pola badań form konkurencji i współdziałania banków detalicznych 70
        1.1. Przewaga konkurencyjna i główne modele strategii konkurencjiw sektorze bankowym 71
        1.2. Obszary i formy współdziałania banków detalicznych z innymi podmiotami 78
      2. Podstawy metodyczne badań konkurencji i współdziałania banków 82
        2.1. Problem kompozycji metod badań ilościowych i jakościowych 83
        2.2. Główne rodzaje metod badań jakościowych 88
        2.3. Wybór obiektów do badania 92
        2.4. Węzłowe zagadnienia badawcze zawarte w kwestionariuszu wywiadu 95
      Podsumowanie 98
      Literatura 99
    Justyna Matysiewicz; Rozdział 4.  KIERUNKI I WARUNKI ROZWOJU MARKETINGU SIECIOWEGO W KOMERCYJNYCH ORGANIZACJACH USŁUG MEDYCZNYCH 103
      Wstęp 103
      1. Koncepcja marketingu sieciowego jako jedna z dominujących koncepcji komercyjnych jednostek ochrony zdrowia 104
      2. Wykorzystanie metody case research celem identyfikacji koncepcji marketingu sieciowego w wybranych komercyjnych organizacjach usług medycznych 114
        2.1. Centrum Medyczne Medicover 114
        2.2. Sieci przychodni medycznych ENEL-MED i Śląskiej Opieki Medycznej 117
      Podsumowanie 118
      Literatura 120
    Grażyna Koniorczyk; Rozdział 5.  PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA OFERT FIRM TANICH USŁUG KOMUNIKACYJNYCH. POLA I METODYKA BADAŃ 121
      Wstęp 121
      1. Specyfika modelu działania firm niskokosztowych 122
      2. Firmy tanich usług komunikacyjnych 123
      3. Identyfikacja problemu badawczego 126
        3.1. Sieci partnerskich powiązań w kształtowaniu ofert współczesnych firm 126
        3.2. Kształtowanie ofert tanich firm komunikacyjnych – obszary badań 128
      4. Zarys projektu badań jakościowych 130
      5. Kryteria doboru i charakterystyka badanych przedsiębiorstw 132
      Podsumowanie 136
      Literatura 136
    Katarzyna Bilińska-Reformat, Beata Reformat; Rozdział 6.  KSZTAŁTOWANIE OFERTY SPRZEDAŻOWEJ DLA KONSUMENTÓW W SIECIOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH I POLSKICH FIRMACH HANDLOWYCH. POLA BADAWCZE, WYNIKI BADAŃ EKSPLORACYJNYCH 139
      Wstęp 139
      1. Międzynarodowe sieci handlowe funkcjonujące w Polsce 140
      2. Charakterystyka klientów na potrzeby budowy oferty sprzedaży w badanych firmach handlowych 144
      3. Charakterystyka działalności firmy handlu sieciowego Tesco w zakresie budowy oferty dla klientów 149
      4. Działania w zakresie współpracy z dostawcami na potrzeby budowy oferty dla klientów docelowych 152
      5. Charakterystyka środowiska badań i grupy badanych polskich sieciowych firm handlowych 155
        5.1. Branża FMCG jako środowisko badań w ujęciu przedmiotowym 155
         5.2. Sektor krajowych firm handlowych jako środowisko badań w ujęciu podmiotowym 156
   5.3. Prezentacja wybranych krajowych firm handlowych stanowiących grupę badawczą 161
   Podsumowanie 170
   Literatura 171
  CZĘŚĆ III. TWORZENIE, KOMUNIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE USŁUGOWYCH PRODUKTÓW SYSTEMOWYCH W PROCESIE DYNAMICZNEGO PARTNERSTWA MARKETINGOWEGO W REGIONIE. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ 175
   Teresa Żabińska; Rozdział 7. WYDARZENIA TURYSTYCZNE JAKO PRODUKTY. TWORZENIE, KOMUNIKOWANIE I UDOSTĘPNIANIE W PROCESIE DYNAMICZNEGO PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO. POLA I ZARYS METODYKI BADAŃ 177
   Wstęp 177
   1. Podstawowe kategorie badawcze marketingu wydarzeń turystycznych 178
   1.1. Wydarzenia – istota i atrybuty 178
   1.2. Kategoryzacja wydarzeń 181
   2. Wydarzenia jako narzędzie komunikacji i produkt marketingowy 184
   3. Turystyka wydarzeniowa. Kluczowe problemy strategiczne 185
   3.1. Znaczenie turystyki wydarzeniowej dla miejscowości i regionów. Strategia rozwoju turystyki wydarzeniowej 185
   3.2. Marketing strategiczny wydarzeń turystycznych 188
   4. Turystyka wydarzeniowa. Węzłowe zagadnienia realizacji strategii marketingowej 194
   4.1. Marketing-mix dla wydarzeń turystycznych 194
   4.2. Proces tworzenie produktu-wydarzenia turystycznego 196
   4.3. Ludzie i partnerstwa 199
   4.4. Ceny wydarzeń, wstęp wolny, donacje 199
   4.5. „Miejsce” wydarzenia, usytuowanie fizyczne i procesy 201
   4.6. Zintegrowana komunikacja marketingowa dla wydarzeń turystycznych 201
   5. Pola badawcze, problemy i metodyka badań partnerstwa w turystyce regionalnej 204
   5.1. Określenie pól badawczych i ich węzłowych problemów 204
   5.2. Metoda case research w badaniach turystycznych 207
   5.3. Partnerstwo sieciowe w turystyce regionalnej jako przedmiot badań za pomocą metody case research 211
   5.3.1. Przypadek partnerstwa sieciowego w hrabstwie York (Wielka Brytania) 212
   5.3.2. Studia przypadków partnerstwa sieciowego w wybranych rejonach Bułgarii i Rumunii 214
   5.3.3. Refleksje merytoryczne i metodyczne na tle wyników przytoczonych badań przypadków 216
   5.3.4. Partnerstwo sieciowe – przypadek Partnerstwa Północnej Jury 217
   Podsumowanie 220
   Literatura 221
   Katarzyna Rupik, Rozdział 8. ZARZĄDZANIE PARTNERSTWEM PUBLICZNO-PRYWATNYM W ROZWOJU REGIONU. WĘZŁOWE PROBLEMY SYSTEMOWE I OPERACYJNE 225
   Wstęp 225
   1. Proces marketingu terytorialnego a zmiany w funkcjonowaniu potencjalnych biznesowych partnerów lokalnych. Przesłanki dynamicznego zarządzania partnerstwem publiczno-prywatnym 227
   2. Partnerstwo publiczno-prywatne jako wspieranie konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw i ich produktów przez przedmioty publiczne 229
   3. Partnerstwo publiczno-prywatne jako wspieranie przedsięwzięć/produktów publicznych przez kapitał prywatny 231
   Podsumowanie 240
   Literatura 241
  CZĘŚĆ IV. INNOWACYJNE I SYSTEMOWE PRODUKTY KONSUMPCYJNE. PLANOWANIE, KOMUNIKOWANIE I DOSTARCZANIE W SIECIACH MARKETINGOWYCH WYBRANYCH METARYNKÓW 245
   Izabela Sztangret; Rozdział 9. ZWIĄZKI SIECIOWE FIRM W KSZTAŁTOWANIU I PROMOCJI SYSTEMOWYCH PRODUKTÓW INFORMATYCZNYCH I ICH OFERTY. POLA I METODYKA BADAŃ 247
   Wstęp 247
   1. Identyfikacja teoretycznych podstaw i przedmiotu badań 248
   2. Główne obszary problemowe i hipotezy badawcze 252
   3. Charakterystyka przedsiębiorstw wytypowanych do badań 256
   Podsumowanie 265
   Literatura 266
   Joanna Wiechoczek; Rozdział 10. ZWIĄZKI SIECIOWE NA CELE KSZTAŁTOWANIA WARTOŚCI DLA NABYWCÓW FINALNYCH W SEKTORACH TRWAŁYCH PRODUKTÓW WYBIERALNYCH 267
   Wstęp 267
   1. Wartość dla nabywców oraz przesłanki jej projektowania i dostarczania przez producentów trwałych dóbr wybieralnych 268
   2. Strategie producentów trwałych dóbr wybieralnych w sferze kształtowania wartości dla nabywców 272
   3. Podnoszenie wartości dla klienta a oferta produktów multisektorowych (systemowych) 274
   4. Związki sieciowe przedsiębiorstw – przyczyny ich powstawania, struktura oraz formy powiązań 278
   5. Producenci trwałych dóbr wybieralnych wytypowani do badań 285
   Podsumowanie 290
   Literatura 290
   Katarzyna Rupik; Rozdział 11. POWIĄZANIA SIECIOWE W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW ODZIEŻOWYCH. POLA I WĘZŁOWE TEZY BADAWCZE 293
   1. Efektywność procesu planowania innowacyjnych produktów odzieżowych – założenia teoretyczne projektu badawczego 294
   1.1. Wartość przedsiębiorstwa jako kryterium oceny jego efektywności 294
   1.2. Planowanie marketingowe innowacyjnych produktów odzieżowych a koncepcja modelu biznesu firmy 299
   2. Rola powiązań sieciowych w łańcuchu wartości w kształtowaniu innowacyjnych produktów odzieżowych – wyniki badań sektorowych 304
   2.1. Migracja wartości i zmiana modelu biznesu w światowym i krajowym sektorze odzieżowym 304
   2.2. Specyfika współczesnego odzieżowego łańcucha wartości 306
   2.3. Innowacyjność produktów odzieżowych 308
   3. Założenia dotyczące badań powiązań sieciowych 310
   4. Podmioty wytypowane do badań typu case research 313
   Podsumowanie 315
   Literatura 315
Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

318

Kategoria

Marketing, reklama

ISBN-13

978-83-7246-556-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Leszek Żabiński
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Produkty systemowe to nowa generacja produktów, w tym usług/produktów usługowych, której pojawienie się umożliwił postęp technologiczny, ale ich upowszechnianie się i dalszy rozwój ma miejsce dlatego, że na ogół lepiej zaspokajają potrzeby, oczekiwania i pragnienia nabywców finalnych, w tym konsumentów, niż produkty klasyczne. Są one też rezultatem nowych koncepcji biznesu czy nowych koncepcji działania organizacji non-profit przekraczających granice tradycyjnych sektorów/branż oraz globalizacji, we wszystkich jej wymiarach. Podstawowe znaczenie dla tworzenia, komunikowania i dostarczania tych produktów odgrywają współczesne koncepcje marketingu funkcjonujące w praktyce, w pierwszym rzędzie marketing relacyjny oparty na partnerstwie sieciowym (sieciowy marketing partnerski).


W niniejszym opracowaniu zaprezentowano identyfikację, podstawy teoretyczne i zarys metodyki badań marketingu produktów systemowych (sieciowych), a więc „wyłaniającej się” specjalizacji badawczej współczesnego marketingu zajmującego się sferą tych produktów (obok nadal szeroko rozwijanej i obecnej ciągle sfery produktów tradycyjnych/klasycznych). Przedstawiona sfera produktów systemowych obejmuje trzy grupy produktowe:


– Wybrane usługi profesjonalne i handlowe dla konsumenta indywidualnego.


– Usługi turystyki wydarzeniowej.


– Wybrane innowacyjne i systemowe produkty konsumpcyjne (informatyczne, trwałe dobra wybierane, odzieżowe).


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!