Władza lokalna a państwo społeczeństwo i rynek

Władza lokalna a państwo społeczeństwo i rynek

Współpraca i konkurencja

1 opinia

Format:

ibuk

Samorząd terytorialny w Polsce znajduje się w fazie modernizacji i dostosowania do wyzwań globalnych i integracji europejskiej. Ponadto ograniczone możliwości finansowe, organizacyjne, techniczne i ludzkie samorządów terytorialnych, w stosunku do skali potrzeb i konieczności rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów lokalnych, powodują, że muszą one (powinny) poszukiwać rozwiązań integrujących różnych uczestników życia społeczno-gospodarczego.


Problematyka publikacji koncentruje się wokół zagadnień współpracy i konkurencji międzysamorządowej i międzysektorowej w polskich gminach. Rozważania i wnioski oparto na szerokich studiach empirycznych i literaturowych oraz wynikach obszernych badań ankietowych zrealizowanych w polskich gminach. Tym samym monografia wzbogaca, nadal skromną mimo wagi zagadnienia, wiedzę na temat współpracy gmin z przedstawicielami innych sektorów.


Książkę w szczególności poleca się osobom zainteresowanym problematyką samorządu terytorialnego oraz współpracy i konkurencji międzysektorowej. To kompendium wiedzy adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników naukowych, pracowników administracji publicznej, a także przedstawicieli wszystkich sektorów współpracujących (konkurujących) z polskimi gminami.


Liczba stron214
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-739-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     8
  
  Rozdział 1. Współczesne wyzwania samorządu terytorialnego – współpraca i konkurencja     12
  1.1. Rola sieci powiązań i współpracy w zarządzaniu jednostką terytorialną     12
  1.2. Konkurencja przedmiotowa i podmiotowa jednostek samorządu terytorialnego     21
  1.3. Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym     24
  1.4. Rynki usług publicznych w samorządzie terytorialnym     28
  
  Rozdział 2. Współpraca w samorządzie gminnym w Polsce – ujęcie teoretyczne     32
  2.1. Samorząd gminny w relacjach z administracją rządową     32
  2.2. Współpraca gmin z innymi jednostkami samorządu terytorialnego     35
  2.3. Współpraca gmin z mieszkańcami     46
  2.4. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi     52
  2.5. Współpraca gmin z podmiotami sektora prywatnego     59
  
  Rozdział 3. Metodyka badania     68
  3.1. Cele i problematyka badania     68
  3.2. Metody i narzędzia badawcze     72
  3.3. Charakterystyka próby badawczej     75
  
  Rozdział 4. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy i konkurencji gmin z podmiotami sektora publicznego     82
  4.1. Relacje gmin z administracją rządową     82
  4.2. Współpraca międzysamorządowa w gminach     86
  4.3. Konkurencja między gminami a innymi samorządami     94
  
  Rozdział 5. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy gmin z podmiotami sektora społecznego     98
  5.1. Współpraca z mieszkańcami w samorządzie gminnym     98
  5.2. Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi     115
  
  Rozdział 6. Skala, zakres i przestrzenne zróżnicowanie współpracy gmin z podmiotami sektora prywatnego     124
  6.1. Współpraca gmin z podmiotami prywatnymi     124
  6.2. Wykorzystywanie przez gminy formuły partnerstwa publiczno-prywatnego     137
  
  Rozdział 7. Współpraca i konkurencja – ujęcie syntetyczne     142
  7.1. Współpraca i konkurencja na rynkach usług publicznych w gminach     142
  7.2. Syntetyczne wskaźniki zaawansowania współpracy międzysektorowej w polskich gminach     149
  7.3. Propozycja pomiaru współpracy w gminie – ujęcie wskaźnikowe     159
  
  Rozdział 8. Współpraca a konkurencja – w poszukiwaniu rozwiązania idealnego     172
  8.1. Rola sieci powiązań w zarządzaniu gminą     172
  8.2. Styl zarządzania samorządowego a zakres współpracy w gminie     175
  8.3. Od systemu idealnego do realnego     181
  
  Podsumowanie i wnioski końcowe     190
  Bibliografia     204
  Spis tabel     208
  Spis rysunków     212
  Spis wykresów     214
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia