Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne

Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

14,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rozwój strategii zarządzania ryzykiem personalnym w najbliższym czasie będzie stanowił najważniejsze zadanie personalne. Związane jest ono m.in. z pojawiającymi się lukami podażowo-popytowymi w coraz większej liczbie segmentów rynku pracy, a także z przeprowadzaniem procesów zmianotwórczych, np. fuzji. Realizacja tego zadania wymaga podwyższenia jakości procesów i usług personalnych, jednak przy uwzględnieniu kosztów jakości, które to pojęcie przestało być już zarezerwowane wyłącznie dla produktów i działań produkcyjnych. Można je zatem odnosić do nakładów zmniejszających odchylenia w różnych systemach i procesach oraz ponoszonych na czynności controllingowe (monitorujące, prewencyjne, redefiniujące plany), zorientowane na minimalizację odchyleń i podwyższenie użyteczności.


Niniejsza publikacja, stawia sobie za główny cel próbę przybliżenia – w warstwie teoretyczno-metodycznej i empirycznej – wielowymiarowych relacji pomiędzy kosztami jakości zarządzania kapitałem ludzkim i ryzykiem personalnym. Do jego realizacji zaproszono specjalistów (teoretyków z różnych ośrodków naukowych i praktyków) z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kwalitologii, zarządzania jakością oraz zarządzania ryzykiem, wychodząc z założenia, że „budowanie mostów” pomiędzy specjalistami zajmującymi się różnymi, ale bezpośrednio ze sobą współzależnymi problemami, może się znacząco przyczynić do szybszego ich rozwiązania. Układ trzech części, z jakich składa się opracowanie odpowiada następującemu rozumowaniu: istnieją różne, wszechobecne w różnorodnych procesach gospodarowania, rodzaje ryzyka personalnego, które należy identyfikować i mierzyć (część pierwsza), w związku z czym niezbędne są audyt i oparte na nim doskonalenie jakości kapitału ludzkiego i zarządzania nim (część druga), które powoduje koszty jakości, wpływające na wysokość ryzyka personalnego (część trzecia).


Liczba stron353
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-514-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  Część I. ŹRÓDŁA I RODZAJE RYZYKA PERSONALNEGO ORAZ JEGO POMIAR    13
    Jadwiga Bizon-Górecka: MIGRACJE LUDNOŚCI JAKO CZYNNIK WZROSTU RYZYKA PERSONALNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE    15
    Jadwiga Bizon-Górecka, Bogdan Nogalski: PROBLEMY RYZYKA PERSONALNEGO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI INWESTYCYJNO-BUDOWLANYMI    25
    Alicja Winnicka-Wejs: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PERSONALNYM W PROJEKTACH EUROPEJSKICH    33
    Anna Adamus-Matuszyńska: WIZERUNEK PRACODAWCY A RYZYKO PERSONALNE    43
    Agata Hilarowicz, Grażyna Osika: NIEPEWNOŚĆ I RYZYKO ZWIĄZANE Z POLITYKĄ ELASTYCZNEGO ZATRUDNIENIA    55
    Mariusz Zieliński: RYZYKO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI Z PERSPEKTYWY ICH EFEKTYWNOŚCI    63
    Elżbieta Kicka: RYZYKO PERSONALNE NA TLE INNYCH RODZAJÓW RYZYKA W ROLNICTWIE    73
    Monika Kopala, Jarosław Piwowarczyk: POMIAR RYZYKA EWALUACYJNEGO W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM    83
    Jarosław Wróblewski: METODYKA POMIARU RYZYKA PERSONALNEGO    93
  Część II. WPŁYW DOSKONALENIA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO I ZARZĄDZANIA NIM NA WYSOKOŚĆ RYZYKA PERSONALNEGO    105
    Katarzyna Szczepańska: ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM A SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – WYBRANE ASPEKTY    107
    Anna Wziątek-Staśko: JAKOŚĆ PRACOWNIKA I JAKOŚĆ PRACODAWCY – POTRZEBAKOMPLEMENTARNOŚCI    117
    Agnieszka Izabela Baruk: ZADOWOLENIE I SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW - IMPLIKACJE DLA PRACODAWCÓW    125
    Andrzej Iwasiewicz: MONITOROWANIE JAKOŚCI PRACY    133
    Adam Mytlewski: ZAŁOŻENIA KONCEPCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W OBSZARZEZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY INFORMATYCZNEJ    145
    Joanna Dzieńdziora: DOSKONALENIE OCEN PRACOWNICZYCH A POZIOM RYZYKA EWALUACYJNEGO    153
    Halina Sobocka-Szczapa: CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE AKTYWNOŚĆ POLSKICH ORGANIZACJI W PROCESACH KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW    163
    Teresa Myjak: INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI A RYZYKO PERSONALNE    171
    Katarzyna Dajczak: SZKOLENIA JAKO CZYNNIK OGRANICZAJĄCY RYZYKO PERSONALNE W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ    179
    Maciej Urbaniak: DOSKONALENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW POPRZEZ WDRAŻANIE KONCEPCJI SIX SIGMA    185
    Agata Hilarowicz, Grażyna Osika: PODNIESIENIE JAKOŚCI RELACJI INTERPERSONALNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – KONCEPCJA KOMUNIKOWANIA S. DEETZA    193
    Urszula Feliniak: DOŚWIADCZENIA POLSKICH ORGANIZACJI W PODWYŻSZANIU JAKOŚCI ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM    201
    Agata Bechowska-Gebhardt, Janusz Kroik: DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA PRACOWNIKAMI WIEDZY – UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY    215
    Dariusz Tłoczyński: KSZTAŁTOWANIE JAKOŚCI ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH    227
    Bożenna Kromer: DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM A RYZYKO PERSONALNE    237
  Część III. KOSZTY JAKOŚCI I ICH ODNIESIENIE DO PROCESÓW PERSONALNYCH ORAZ ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA    247
    Zofia Zymonik: KIERUNKI EWOLUCJI KONCEPCJI KOSZTÓW JAKOŚCI    249
    Wiesław Gonciarski: WPŁYW GOSPODARKI CYFROWEJ NA KOSZTY JAKOŚCI    257
    Agnieszka Lisowska, Anna Rychły-Lipińska: EKONOMICZNE ORAZ SPOŁECZNE PODEJŚCIE DO KOSZTÓW JAKOŚCI    265
    Izabela Plewnia: EWIDENCJA KOSZTÓW ZŁEJ JAKOŚCI W CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW W KONTRAKTACH DŁUGOTERMINOWYCH A RYZYKO PERSONALNE    275
    Marek Miądowicz, Maciej Szafrański: WARTOŚĆ I KOSZT KSZTAŁTOWANIA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO    285
    Andrzej Jezierski: WPŁYW KOSZTÓW JAKOŚCI ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM NA KSZTAŁTOWANIE ŁAŃCUCHÓW LOGISTYCZNYCH    293
    Małgorzata Król: TRANSFER KONCEPCJI KOSZTÓW JAKOŚCI NA OBSZAR ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM    299
    Katarzyna Zięba: RYZYKO ZWIĄZANE Z OCENIANIEM PRACOWNIKÓW WIEDZYI KOSZTY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA NIM    309
    Stanisław Waszczak: KOSZTY JAKOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMRÓŻNORODNOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO    321
    Urszula Balon, Anna Boratyńska-Sala: OUTPLACEMENT A KOSZTY JAKOŚCI    331
    ANNA LIPKA: RELACJE: KATEGORIE KOSZTÓW JAKOŚCI – RODZAJE RYZYKA PERSONALNEGO    339
  ZAKOŃCZENIE    351
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia