Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw

1 opinia

Format:

ibuk

Autor książki stara się na nowo spojrzeć na zagadnienie bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym. Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera. Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw w latach 2007–2013. Ważnym obszarem koncepcyjnym jest też wykazanie potrzeby badania zjawisk bankructwa, upadłości oraz likwidacji firm w przekroju regionalnym. Wyróżnikiem pracy jest również strona metodyczna, która pokazuje nowe obszary i metody pogłębionej analizy badanych zjawisk na podstawie informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej i instytucji zajmujących się zagadnieniami upadłości, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw.


Liczba stron548
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-314-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    15
  
  Rozdział I. ANATOMIA KRYZYSU – OD TEORII NAUK PRZYRODNICZYCH DO NAUK SPOŁECZNYCH    27
  Wprowadzenie    27
  1.1. W poszukiwaniu kryzysu – darwinizm i metafora ewolucjonistyczna    30
  1.2. W poszukiwaniu kryzysu – Punctuated Equilibrium Theory    35
  1.3. Prekursorzy i przedstawiciele ewolucjonizmu w naukach społecznych    40
  1.4. Twórcza destrukcja J.A. Schumpetera versus teoria chaosu    48
  1.5. Na drodze do kryzysu właściwego w przedsiębiorstwie    56
    1.5.1. Morfogenetyczny wymiar sytuacji kryzysowej w cyklu życia przedsiębiorstwa    69
    1.5.2. Destrukcyjna siła kryzysu – patologia organizacji    76
  1.6. Metafora efektu motyla jako implikacja bagatelizacji sytuacji kryzysowych dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa    80
  Podsumowanie    87
  
  Rozdział II. TEORIA BANKRUCTW I PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW    89
  Wprowadzenie    89
  2.1. Bankructwo w teorii nauk ekonomicznych    94
  2.2. Czynniki determinujące bankructwa przedsiębiorstw – przegląd badań    104
  2.3. Analiza bankructw w badaniach demograficznych przedsiębiorstw    111
  2.4. Bankructwo w gospodarce – luka w teorii kwantyfikacji zjawiska    115
    2.4.1. Bankructwo versus procesy likwidacyjne przedsiębiorstw    118
    2.4.2. Propozycja pomiaru skali ekonomicznego bankructwa przedsiębiorstw w gospodarce    121
  2.5. Geneza i uwarunkowania rozwoju form zabezpieczania wierzytelności w ewolucji prawa upadłościowego    129
  2.6. Niewypłacalność dłużnika jako podstawa ogłoszenia jego upadłości    133
  2.7. Przesłanki bilansowej upadłości przedsiębiorstwa    137
  2.8. Rola postępowania naprawczego w procesach gospodarczych    145
  2.9. Liberalizm polityki drugiej szansy a praktyki reżyserowania bankructw i statystyka wtórnych upadłości przedsiębiorstw    152
  Podsumowanie    166
  
  Rozdział III. KWANTYTATYWNE SYMPTOMY BANKRUCTWA NA DRODZE DO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW    169
  Wprowadzenie    169
  3.1. Znaczenie sprawozdawczości finansowej a konsekwencje „agresywnej” rachunkowości – defraudacja i fałszowanie sprawozdań finansowych    172
  3.2. Symptomy bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w świetle sprawozdawczości finansowej    176
    3.2.1. Przebieg procesu pozyskania danych finansowych – opis próby badawczej    178
    3.2.2. Forma prezentacji i sposoby obliczania wskaźników analizy finansowej    187
    3.2.3. Obniżenie wiarygodności przedsiębiorstw w wyniku utraty płynności finansowej    189
    3.2.4. Zmniejszona zdolność obsługi zadłużenia w upadających przedsiębiorstwach    207
    3.2.5. Kształtowanie cyklu konwersji gotówkowej w upadających przedsiębiorstwach    219
    3.2.6. Obniżenie efektywności działalności gospodarczej i spadek produktywności upadających przedsiębiorstw    231
    3.2.7. Analiza wybranych wzorcowych układów nierówności na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w fazie poprzedzającej ich upadłość    253
  3.3. Konsekwencje bankructwa lub upadłości dłużnika dla interesariuszy transakcji gospodarczych    271
  Podsumowanie    274
  
  Rozdział IV. REGIONALNE STUDIA NAD UPADŁOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE    277
  Wprowadzenie    277
  4.1. Analiza przekrojowa procesów upadłościowych w Polsce w latach 2007–2013    279
    4.1.1. Przebieg procesu gromadzenia statystyk upadłościowych    279
    4.1.2. Koncepcja i założenia budowy Regionalnego Barometru Upadłości Przedsiębiorstw    281
    4.1.3. Metodyka oceny regionalnej intensyfikacji procesów upadłościowych    285
    4.1.4. Regionalne zróżnicowanie intensyfikacji procesów upadłościowych    292
      4.1.4.1. Wstępna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie bezwzględne    293
      4.1.4.2. Mapy intensyfikacji upadłości przedsiębiorstw – RBUP    297
  4.2. Długość życia upadających w Polsce przedsiębiorstw    310
  4.3. Analiza struktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2013    322
    4.3.1. Upadłości przedsiębiorstw w trybie likwidacyjnym versus układowym    323
    4.3.2. Upadłości przedsiębiorstw w podziale na formy prawne    327
    4.3.3. Struktura własnościowa upadłości przedsiębiorstw    332
    4.3.4. Zmiany w sektorowej i branżowej strukturze upadłości przedsiębiorstw    336
  4.4. Transparentność instytucji upadłości w Polsce i w wybranych krajach Europy oraz rekomendacje dla monitoringu procesów upadłościowych w gospodarce    350
  
  Podsumowanie    354
  Zakończenie    357
  Załączniki     365
  Załącznik 1. Podmioty gospodarki narodowej w REGON (dane GUS), wnioski upadłościowe (dane MS RP)    365
  Załącznik 2. Kwantytatywne symptomy bankructwa na drodze do upadłości przedsiębiorstw    378
  Załącznik 3. Demografia i wielopłaszczyznowe analizy regionalne upadłości przedsiębiorstw    460
  
  Akty normatywne    499
  Orzecznictwo    500
  Literatura    501
  Spis rysunków    535
  Spis tabel    537
  Spis wykresów    540
  Spis załączników    544
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia