Polityka publiczna. Teoria i jakość

-15%

Polityka publiczna. Teoria i jakość

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,89  43,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

36,8943,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowane opracowanie stanowi próbę interdyscyplinarnego ujęcia elementów teorii i mechanizmów funkcjonowania współczesnego państwa oraz jego organów w kontekście nowo powstałej dyscypliny naukowej, jaką są nauki o polityce publicznej. Próbuje się ją określać jako dziedzinę systemowych i uporządkowanych działań instytucji publicznych ukierunkowanych na realizację podstawowych funkcji państwa oraz rozwiązywanie kluczowych problemów zbiorowych. Narastające w ostatnich dziesięcioleciach kryzysy gospodarcze połączone z pogarszającą się sytuacją w sferze finansów publicznych, kryzysy zaufania do instytucji finansowych połączone w wielu państwach z kryzysami zaufania do państwa, skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań w sferze współrządzenia instytucjami publicznymi oraz ich relacjami z otoczeniem krajowym i międzynarodowym. W okresie dominacji doktryny neoliberalnej w ekonomii i części nauk społecznych w odniesieniu do sposobu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej dominowała koncepcja nowego zarządzania publicznego (New Public Management - NPM). Współcześnie jednak w wielu państwach koncepcję tę traktuje się jedynie jako historyczny etap w tworzeniu teoretycznych i praktycznych reguł oraz mechanizmów funkcjonowania administracji. Historycznie ta niejednorodna wiązka koncepcji określonych mianem NPM zastąpiła podejście klasycznego zarządzania publicznego, a jednocześnie posłużyła do jego odbudowy. W ramach bowiem nowego zarządzania publicznego przejściowo powrócono do koncepcji public Management, w której próbuje się kryteria, cele i narzędzia stosowane w sektorze prywatnym, a przede wszystkim w przedsiębiorstwach, adaptować, a niekiedy wręcz przenosić do sektora publicznego.


Liczba stron351
WydawcaSzkoła Główna Handlowa
ISBN-13978-83-8030-105-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie - Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska
  
  
  
  Anatomia sfery publicznej i przestrzeni publicznej a kształtowanie polityki publicznej w państwie - Joachim Osiński
  
  1. Wstęp
  
  2. Sfera publiczna i jej wyznaczniki teoretyczne
  
  3. Sfera publiczna - próby współczesnych opisów i definicji
  
  4. Współczesny kształt sfery publicznej i jej zagrożenia
  
  5. Współczesna przestrzeń publiczna (szczególnie miast) i jej zagrożenia
  
  6. Zakończenie
  
  
  
  Analiza polityki publicznej z wykorzystaniem modelu cyklu działań publicznych jako narzędzia podnoszenia jakości działań we współczesnym państwie - Marcin Sakowicz
  
  1. Wstęp
  
  2. Polityka publiczna w ujęciu procesowym
  
  3. Cykl działań publicznych
  
  3.1. Diagnoza problemu - ustalenie agendy
  
  3.2. Propozycje rozwiązań - formułowanie polityki
  
  3.3. Wybór rozwiązania - podejmowanie decyzji
  
  3.4. Wdrażanie rozwiązania - implementacja polityki
  
  3.5. Monitorowanie rezultatów - ewaluacja polityki
  
  3.6. Krytyka procesowego ujęcia działań publicznych podzielonego na etapy
  
  4. Studium przypadku - Zwalczanie dopalaczy w Polsce w latach 2011-2013
  
  4.1. Ustalenie agendy - walka z dopalaczami
  
  4.2. Formułowanie polityki
  
  4.3. Wybór rozwiązania - podejmowanie decyzji
  
  4.4. Implementacja polityki
  
  4.5. Ewaluacja polityki
  
  5. Zakończenie
  
  
  
  Polityka prawodawcza w obszarze gospodarki w kontekście zasad społecznej gospodarki rynkowej i wolności gospodarczej. Uwagi z zakresu polityki prawa - Anna Kociołek-Pęksa
  
  1. Wstęp
  
  2. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej - analiza krytyczna
  
  3. Liberalizm gospodarczy jako limitator ekspansywnej polityki prawodawczej państwa w gospodarce
  
  4. Model kontraktowy G . Breueggemeiera
  
  5. Ekonomizacja i jurydyzacja wolności gospodarczej w polityce prawodawczo-gospodarczej
  
  6. Więcej wolności ograniczeń prawnych w gospodarce? Przewaga czy dominacja prawa?
  
  7. Zakończenie
  
  
  
  Państwo wobec rynków niszowych - Andrzej Zybała
  
  1. Wstęp
  
  2. Problemy z urynkowieniem
  
  3. Metody urynkowienia usług publicznych
  
  4. Rodzaje ryzyka związanego z urynkowieniem
  
  5. "Miękkie" bodźce rynkowe
  
  6. Siła samoregulacji
  
  7. Ryzyko systemowe
  
  8. Zakończenie
  
  
  
  Istota i znaczenie budżetu partycypacyjnego we współczesnej Europie - Bogusław Pytlik
  
  1. Wstęp
  
  2. Pojęcie budżetu partycypacyjnego
  
  3. Geneza instytucji budżetu partycypacyjnego
  
  4. Budżet partycypacyjny w Porto Alegre a próby jego wdrażania w wybranych miastach europejskich
  
  4.1. Porto Alegre, Brazylia
  
  4.2. Kordoba, Hiszpania
  
  4.3. Sopot, Polska
  
  5. Główne modele budżetu partycypacyjnego praktykowane w Europie
  
  6. Zakończenie
  
  
  
  Dobry model tworzenia prawa jako wsparcie jakości polityki publicznej - Jerzy Oniszczuk
  
  1. Wstęp
  
  2. Forma tworzenia prawa
  
  3. Ustawa, kodyfikacja, konsolidacja i inkorporacja prawa
  
  4. Polityka i proces stanowienia prawa - model racjonalny
  
  4.1. Polityka stanowienia prawa
  
  4.2. Decyzyjny proces stanowienia prawa
  
  4.3. Racjonalny model tworzenia prawa
  
  4.4. Pojęcie racjonalnego prawodawcy. Wymagania dotyczące tekstu prawotwórczego
  
  4.5. Proceduralne ujęcie decyzyjnego instrumentalnego tworzenia prawa
  
  4.6. Swoboda ustawodawcy. Nakaz przestrzegania konstytucyjnych standardów demokratycznego państwa prawnego. Zasada lojalności państwa
  
  4.7. Zasada poprawnej legislacji
  
  5. Problem kryteriów tworzenia prawa (kryteria formalne i materialne tworzenia prawa) - katalog
  
  6. Akt prawotwórczy - wyrażanie woli prawodawcy. Sens uzasadnienia
  
  6.1. Akt prawotwórczy - znaczenie sposobu wyrażania woli prawodawcy
  
  6.2. Sens uzasadnienia aktu prawotwórczego
  
  7. Technika budowy tekstu prawnego. Rodzaje przepisów prawnych
  
  7.1. Rodzaje przepisów prawnych i inne elementy tekstu
  
  7.2. Definicje legalne
  
  7.3. Dyrektywy budowania tekstu prawnego
  
  7.4. Konstruowanie aktu prawnego i redakcja jego przepisów
  
  7.5. Jednostki redakcyjne aktu normatywnego
  
  7.6. Warunki ustawowe tworzenia regulacji wykonawczych i innych aktów normatywnych
  
  7.7. Zmiana (nowelizacja) aktu ogólnego
  
  7.8. Ujednolicanie tekstu aktu ogólnego. Sprostowanie błędu. Obwieszczenie
  
  7.9. Uelastycznianie tekstu aktu normatywnego. Swoboda rozstrzygania. Niedookreśloność. Klauzule generalne. Odesłania
  
  
  
  Realizacja norm Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji jako wyznacznik jakości i efektywności procesu stosowania prawa. Dobre praktyki w administracji publicznej - Anna Kociołek-Pęksa
  
  1. Wstęp
  
  2. Sposób badania realizacji prawa do dobrej administracji - co determinuje jakość praktyk w administracji publicznej
  
  3. Realizacja norm EKDA
  
  4. Przykładowe akty stosowania prawa odwołujące się do prawa do dobrej administracji
  
  5. Dobre i złe praktyki w polityce legislacyjnej - wybrane przykłady
  
  6. Dobre praktyki w administracji publicznej w obszarze dialogu społecznego, będące zaprzeczeniem istoty dobrych praktyk
  
  7. Zakończenie
  
  
  
  Jakość administracji publicznej jako jeden z priorytetów Narodowego Programu Jakości Republiki Słowackiej na lata 2013-2016 - Bogusław Pytlik
  
  1. Wstęp
  
  2. Zasadnicze cele Narodowego Programu Jakości Republiki Słowackiej na lata 2013-2016
  
  3. Planowane przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości działania administracji publicznej
  
  4. Zakończenie
  
  
  
  Dobre praktyki w polityce imigracyjnej i integracyjnej Francji na wybranych przykładach - Marta Pachocka
  
  1. Wstęp
  
  2. Pojęcie dobrych praktyk
  
  3. Europejska Sieć Migracyjna jako przykład rozwijania dobrych praktyk na szczeblu Unii Europejskiej
  
  4. Dobre praktyki w polityce imigracyjnej Francji w świetle badania ESM
  
  5. Dobre praktyki w polityce integracyjnej Francji w świetle badania ESM
  
  6. Zakończenie
  
  
  
  Brytyjska polityka imigracyjna jako przykład polityki publicznej - Jan Misiuna
  
  1. Wstęp
  
  2. Źródła powojennej polityki imigracyjnej
  
  3. Współczesna polityka imigracyjna
  
  4. Zakończenie
  
  
  
  Inicjatywa Partnerstwa Otwartego Rządu - analiza wybranych przypadków - Izabela Zawiślińska
  
  1. Wstęp
  
  2. Geneza i istota koncepcji otwartego rządu
  
  3. Cele, zasady i kryteria członkostwa w OGP
  
  4. Struktura organizacyjna i instrumenty
  
  5. Rezultaty i strategiczne wyzwania
  
  6. Partnerstwo Otwartego Rządu - wybrane przypadki
  
  6.1. Kanada w Partnerstwie Otwartego Rządu
  
  6.2 . Szwecja w inicjatywie OGP
  
  7. Zakończenie
  
  
  
  Bibliografia
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia