Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych

-20%

Rachunkowość i podatki w organizacjach pozarządowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

101,60  127,00

Format: pdf

101,60127,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja omawia problematykę zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), w tym organizacji o statusie pożytku publicznego, a także prowadzenia rachunkowości oraz zasad rozliczania ich obciążeń podatkowych.


W opracowaniu przedstawiono na konkretnych przykładach dokumentowanie zdarzeń występujących w organizacjach pozarządowych w zakresie:
• majątku trwałego i obrotowego oraz funduszy własnych i obcych,
• przychodów z tytułu darowizn,
• dotacji i subwencji,
• zbiórek publicznych,
• składek członkowskich,
• kosztów organizacji pozarządowej.


W książce omówiono również wzorcowe polityki rachunkowości oraz zasady budowy zakładowego planu kont dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej.


Zaprezentowano zasady sporządzania finansowych i merytorycznych sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego, z wyodrębnieniem szczególnych rozwiązań w tym zakresie dla organizacji pożytku publicznego. Książka zawiera też procedury przekazywania tych sprawozdań do Narodowego Instytutu Wolności, Krajowego Rejestru Sądowego, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej czy innych organów nadzorujących ich działalność.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, księgowych, menedżerów oraz pracowników administracji. Zainteresuje również pracowników naukowych i studentów studiów ekonomicznych i prawniczych.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-894-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    7
  Wstęp    9
  Rozdział    1
  Aspekty organizacyjnoprawne działalności organizacji pozarządowych    11
  1. Pojęcie i rodzaje organizacji pozarządowych    11
  2. Zewnętrzne i wewnętrzne regulacje funkcjonowania organizacji pozarządowych    37
  3. Procedury rejestracyjne i likwidacja organizacji pozarządowych    48
  4. Źródła finansowania działalności i kierunki wydatkowania środków w organizacjach pozarządowych    72
  5. Budżet jako narzędzie zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych    81
  Rozdział    2
  Teoretyczne zagadnienia prawa bilansowego organizacji pozarządowych    85
  1. Istota rachunkowości i jej regulacje prawne    85
  2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości    95
  3. Zakładowy plan kont jako element dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości    116
  4. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego    133
  5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego zakres    142
  6. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów    155
  Rozdział    3
  Praktyczne rozwiązania rachunkowości w organizacjach pozarządowych    183
  1. Polityka rachunkowości w organizacjach nieprowadzących działalności gospodarczej    183
  1.1. Przykład uchwały w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości    183
  1.2. Przykładowy zakładowy plan kont    187
  2. Polityka rachunkowości w organizacjach prowadzących działalność gospodarczą    191
  2.1. Uchwała w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości    191
  2.2. Wycena aktywów i pasywów    194
  2.3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych    199
  2.4. Zakładowy plan kont    205
  3. Roczne sprawozdanie finansowe    253
  Rozdział    4
  Sprawozdawczość niefinansowa organizacji pozarządowych    265
  1. Sprawozdanie merytoryczne fundacji    265
  2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji pożytku publicznego    268
  3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego    279
  Rozdział    5
  Obciążenia podatkowe organizacji pozarządowych w teorii i praktyce    299
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych    299
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych    316
  3. Podatek od towarów i usług    329
  4. Podatek od spadków i darowizn    338
  5. Podatek od czynności cywilnoprawnych    344
  6. Podatek od nieruchomości    347
  Bibliografia    349
  Akty prawne    353
  Spis tabel, schematów, rysunków, wzorów    357
  Załączniki    361
  Załącznik 4.1. Wzór sprawozdania z działalności fundacji, której cele statutowe są związane z zakresem działania Ministra Zdrowia, tzn. ochroną zdrowia i opieką zdrowotną    361
  Załącznik 4.2. Wzór sprawozdania z działalności fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra Edukacji    366
  Załącznik 4.3. Wzór sprawozdania z działalności fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego    370
  Załącznik 4.4. Wzór sprawozdania z działalności fundacji, której cele statutowe związane są z zakresem działania Ministra Sportu    374
  Załącznik 4.5. Wzór rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego    381
  Załącznik 4.6. Wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego    389
  Załącznik 4.7. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego    394
  Załącznik 4.8. Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia