Kodeks pracy ze schematami

-18%

Kodeks pracy ze schematami

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,94  17,00

Format: pdf

13,9417,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera schematy do Kodeksu pracy oraz tekst tej ustawy wraz z wykazem aktów zmieniających. Uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495).


Schematy przedstawiają w formie graficznej powiązania między poszczególnymi unormowaniami. To nowatorskie rozwiązanie – swoista mapa Kodeksu – z pewnością ułatwi Czytelnikowi poruszanie się w gąszczu przepisów ustawy.


Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens. W publikacji zamieszczono również skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.


Rok wydania2020
Liczba stron296
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-903-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Schemat 1. Przepisy wstępne | str.    11
  Schemat 2. Źródła prawa pracy | str.    14
  Schemat 3. Układy zbiorowe pracy (art. 238–24130) | str.    16
  Schemat 4. Regulamin pracy | str.    20
  Schemat 5. Regulamin wynagradzania | str.    21
  Schemat 6. Zasady prawa pracy | str.    22
  Schemat 7. Stosunek pracy | str.    24
  Schemat 8. Telepraca | str.    25
  Schemat 9. Ochrona danych osobowych | str.    26
  Schemat 10. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231) | str.    27
  Schemat 11. Umowa o pracę (art. 25–292) | str.    28
  Schemat 12. Ustanie umowy o pracę | str.    29
  Schemat 13. Wypowiedzenie umowy o pracę (art. 32–411) | str.    30
  Schemat 14. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 3 i art. 52–55) | str.    32
  Schemat 15. Wygaśnięcie umowy o pracę (art. 63–66) | str.    33
  Schemat 16. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 44–51) | str.    34
  Schemat 17. Uprawnienia w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 56–612) | str.    35
  Schemat 18. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | str.    36
  Schemat 19. Obowiązki pracodawcy i pracownika | str.    39
  Schemat 20. Zakaz konkurencji | str.    40
  Schemat 21. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych | str.    41
  Schemat 22. Odpowiedzialność pracowników | str.    42
  Schemat 23. Czas pracy | str.    44
  Schemat 24. Urlopy pracownicze | str.    48
  Schemat 25. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | str.    50
  Schemat 26. Zatrudnianie młodocianych | str.    54
  Schemat 27. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str.    55
  Schemat 28. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | str.    58
  Schemat 29. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str.    59
  Schemat 30. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy | str.    60
  
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy | str.    63
  
  DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne | str.    67
  Rozdział I. Przepisy wstępne | str.    67
  Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy | str.    69
  Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu | str.    72
  Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy | str.    75
  Rozdział III. (uchylony) | str.    76
  DZIAŁ DRUGI. Stosunek pracy | str.    76
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    76
  Rozdział II. Umowa o pracę | str.    83
  Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę | str.    83
  Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę | str.    87
  Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str.    88
  Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę | str.    92
  Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    96
  Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    98
  Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia | str.    100
  Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę | str.    100
  Rozdział IIa. (uchylony) | str.    104
  Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy | str.    104
  Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę | str.    110
  Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania | str.    110
  Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru | str.    113
  Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania | str.    113
  Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę | str.    114
  DZIAŁ TRZECI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | str.    114
  Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą | str.    114
  Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę | str.    117
  Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str.    119
  Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy | str.    123
  Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna | str.    124
  Rozdział IV. Odprawa pośmiertna | str.    124
  DZIAŁ CZWARTY. Obowiązki pracodawcy i pracownika | str.    125
  Rozdział I. Obowiązki pracodawcy | str.    125
  Rozdział II. Obowiązki pracownika | str.    134
  Rozdział IIa. Zakaz konkurencji | str.    135
  Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników | str.    136
  Rozdział IV. Regulamin pracy | str.    138
  Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia | str.    140
  Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników | str.    140
  DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność materialna pracowników | str.    143
  Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy | str.    143
  Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi | str.    145
  DZIAŁ SZÓSTY. Czas pracy | str.    146
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    146
  Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy | str.    147
  Rozdział III. Okresy odpoczynku | str.    149
  Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy | str.    150
  Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych | str.    158
  Rozdział VI. Praca w porze nocnej | str.    161
  Rozdział VII. Praca w niedziele i święta | str.    162
  DZIAŁ SIÓDMY. Urlopy pracownicze | str.    165
  Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe | str.    165
  Rozdział II. Urlopy bezpłatne | str.    173
  DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | str.    174
  DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych | str.    195
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    195
  Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego | str.    198
  Rozdział III. Dokształcanie | str.    199
  Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe | str.    200
  Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia | str.    201
  Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe | str.    203
  Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe | str.    204
  DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str.    204
  Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy | str.    204
  Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika | str.    208
  Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy | str.    210
  Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne | str.    211
  Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia | str.    212
  Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia | str.    216
  Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | str.    221
  Rozdział VIII. Szkolenie | str.    225
  Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze | str.    227
  Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy | str.    229
  Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy | str.    230
  Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi | str.    232
  Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy | str.    233
  DZIAŁ JEDENASTY. Układy zbiorowe pracy | str.    234
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    234
  Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy | str.    242
  Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy | str.    245
  DZIAŁ DWUNASTY. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | str.    249
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    249
  Rozdział II. Postępowanie pojednawcze | str.    250
  Rozdział III. Sądy pracy | str.    253
  DZIAŁ TRZYNASTY. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str.    254
  Rozdział II. (uchylony) | str.    258
  DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie roszczeń | str.    258
  DZIAŁ CZTERNASTYA | str.    260
  DZIAŁ PIĘTNASTY. Przepisy końcowe | str.    260
  
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks pracy | str.    267
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    269
  Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    274
  Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    278
  
  Skorowidz | str.    283
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia