Zakorzenienie dzieci repatriantów z Kazachstanu w polskiej przestrzeni edukacyjnej

Pierwsze kroki

1 opinia

Format:

epub, mobi, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

25,20

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

25,20

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W najbliższym czasie będą przybywały do Polski kolejne grupy repatriantów z Kazachstanu, a wśród nich dzieci i młodzież, zobligowane do realizacji obowiązku szkolnego w polskich instytucjach oświatowych. Aby zapobiec ich wykluczeniu społecznemu, konieczne jest opracowanie długofalowej strategii edukacyjnej, w tym różnorodnej oferty szkolnej i pozaszkolnej w ramach szkolnictwa na poziomie średnim i pomaturalnym. Autorka koncentruje się na losach szkolnych dzieci repatriantów w pierwszych miesiącach ich pobytu w różnych instytucjach oświatowych. Bardzo istotne są zwłaszcza dwa poruszane przez nią zagadnienia – doświadczany przez dzieci szok kulturowy oraz ich rosyjskojęzyczność – które mają ogromny wpływ na ich „wrastanie” w polską przestrzeń edukacyjną.


In the near future, more groups of repatriates from Kazakhstan will be arriving in Poland, including children and adolescents who are obliged to fulfill compulsory education in Polish educational institutions. In order to prevent their social exclusion, it is necessary to develop a long-term educational strategy, including a diverse range of school and out-of-school offerings within secondary and post-secondary education. The author focuses on the fate of school children of the repatriates in the first months of their stay in various educational institutions. Two issues she raises are particularly important - the culture shock experienced by children and their Russian-speaking language - which have a huge impact on their “growing” into the Polish educational space.


Liczba stron240
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-4769-3
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WPROWADZENIE    7
  
  ROZDZIAŁ 1. GOŚCINNOŚĆ CZY „WROGOŚCINNOŚĆ”. OD KONCEPTUALIZACJI BADAŃ DO PROCEDURY BADAWCZEJ    17
  1.1. W poszukiwaniu kultury przyjęcia    17
  1.2. Antropologiczna orientacja badawcza    25
  1.3. Dzieci repatriantów z Kazachstanu jako współpartnerzy badań    36
  1.4. Wyjście poza schemat    41
  Postscriptum    44
  
  ROZDZIAŁ 2. REPATRIACJA – DOBROWOLNY TRANSFER DO KRAJU
  POCHODZENIA PRZODKÓW    48
  2.1. Repatriacja – uwagi terminologiczne    48
  2.2. Repatriacja – uwarunkowania prawno-organizacyjne    54
  2.3. Repatriacja Polaków z Kazachstanu – nie pamiętać nie znaczy zapomnieć    62
  
  ROZDZIAŁ 3. PROCES POLONIZACJI – W POSZUKIWANIU WARSTW
  ZNACZENIOWYCH    69
  3.1. Od polskości do polonizacji    69
  3.2. Polski kanon kulturowy    74
  3.3. Proces polonizacji jako rytuał przejścia    80
  
  ROZDZIAŁ 4. LUDZIE STAMTĄD – POLACY Z KAZACHSTANU I ZAGUBIONY W NIEPAMIĘCI DEPOZYT POLSKOŚCI    88
  4.1. Polska – miejsce odziedziczone    88
  4.2. Polskość rezydualna – tożsamość niepamięcią przodków pisana    91
  4.3. (Polska) tożsamość narodowa repatriantów z Kazachstanu i jej różne oblicza    94
  4.4. Od tożsamości narodowej do tożsamości kulturowej – zanik polskości w międzypokoleniowym przekazie kulturowym repatriantów    99
  
  ROZDZIAŁ 5. POLSKOŚĆ W KOLORZE SEPII – DROGA DO ODZYSKANIA POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ I PRZYPISANIA DO ŚWIATA POLSKIEJ KULTURY    109
  5.1. Parcelacja pamięci w przekazie międzypokoleniowym, czyli brakujące strony w rodzinnym albumie dzieci-repatriantów    109
  5.2. Odzyskiwanie polskiego kapitału kulturowego    115
  5.3. Rewitalizacja języka polskiego jako przeciwwaga wydziedziczenia dzieci-repatriantów z polskojęzycznego obrazu świata    118
  5.4. Repatriacja jako efekt ponownego wydziedziczenia Polaków z Kazachstanu i ich potomnych (dzieci-repatriantów)    123
  5.5. Milczące wypowiedzenie posłuszeństwa jako sprzeciw przeciwko wydziedziczeniu    127
  
  ROZDZIAŁ 6. OSWAJANIE OBCOŚCI/INNOŚCI, CZYLI ŚWIAT POLSKIEJ KULTURY    131
  6.1. Nowe doświadczanie świata    131
  6.2. Akulturacja/asymilacja – komplementarność czy przeciwstawne bieguny oddziaływania?    138
  
  ROZDZIAŁ 7. PRZYWRACANIE ŁADU RZECZYWISTOŚCI    155
  7.1. Biografia jako opowieść dla siebie, opowieść dla innych, opowieść o innych    155
  7.2. Nowe zakamarki niepamięci    164
  7.3. Próba odpowiedzi na pytanie: „Kim jestem?”    168
  
  ROZDZIAŁ 8. POLSKA (NIE)CODZIENNOŚĆ W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ    178
  8.1. Nowy uczeń w (polskim) pejzażu szkolnym – wybrane aspekty    178
  8.2. Odmienność dzieci-repatriantów, której nie chciano dostrzec    188
  8.3. Intruz czy gość – dzieci-repatrianci w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Rosyjskojęzyczny Polak w polskiej placówce oświatowej – wybrane aspekty    193
  8.4. Polski rówieśnik – nieistniejący przewodnik po świecie polskiej kultury    204
  8.5. Nauka języka polskiego jako obcego – dominacja programu nad refleksją    208
  
  „OD «OBCOŚCI» POPRZEZ «INNOŚĆ» AŻ DO «ODMIENNOŚCI»” – ZAMIAST ZAKOŃCZENIA    212
  BIBLIOGRAFIA    220
  DOKUMENTY    237
  PODZIĘKOWANIA    238
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia