Mickiewicz - wieszcz i przewodnik

1 opinia

Format:

epub, mobi, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,50

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zebrane w tomie artykuły dotyczą recepcji Mickiewicza jako przewodnika poetyckiego, politycznego, ideowego. Ukazują go w różnych aspektach: jako autora pism filomackich, wypowiedzi publicystycznych, przemów i odezw polityczno-społecznych, poetę i reformatora religijnego, współautora i uczestnika różnych projektów duchowych, animatora odnowy duchowej na emigracji, pomysłodawcę pierwszego polskiego zakonu, a także współtwórcę pierwszej rodzimej sekty religijnej oraz jako mistrza dla kolejnych pokoleń odbiorców jego idei i twórczości.


W obfitej twórczości literackiej, publicystycznej i epistolarnej Adama Mickiewicza ze zdziwieniem, a nawet zakłopotaniem tropimy czesto treści dydaktyczne i moralizatorskie, które – jak może się wydawać – nie licują z pozycją fundatora polskiego romantyzmu. Mickiewicz – mentor podający wzór na istnienie indywidualne i zbiorowe, kaznodzieja i reformator społeczny, aktywista polityczny i religijny, „nauczyciel narodu”, przewodnik estetyczny i fundator polskiego romantyzmu. I jeszcze Mickiewicz „mistyczny”, jak zwykło sie o nim powszechnie, lecz nie do końca słusznie, sądzić, daleki od realizmu polityk… Wreszcie: poeta i reformator religijny, współautor i uczestnik różnych projektów duchowych na emigracji, pomysłodawca pierwszego polskiego zakonu, ale i współtwórca pierwszej rodzimej sekty religijnej. Wszystkie te aktywności twórcze, intelektualne i społeczne układają się w dynamiczny i spluralizowany obraz jednego człowieka – autora Dziadów, który po dziś dzień wydaje się nie do końca odczytany, wymagający coraz to nowych interpretacji i reinterpretacji.
W niniejszej publikacji zebraliśmy różne spojrzenia na poetę jako mistrza: autora pism filomackich, Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, wypowiedzi publicystycznych, przemów i odezw polityczno-społecznych, ale też mistrza dla kolejnych pokoleń odbiorców. Nie uchylamy się też od pytania, czy propozycje poety trzeba już odłożyć do lamusa dziejów literatury i szeroko rozumianej historii idei, czy też możemy odnaleźć w nich myśli ożywcze, współcześnie wciąż jeszcze ważne i aktualne…
Wszystkie zebrane w tomie artykuły ukazują Mickiewicza intrygującego światopoglądowo, atrakcyjnego intelektualnie, wykraczającego daleko poza stereotypowe odczytania, choć często zmuszającego do polemiki, ale na pewno odpowiadającego naszej XXI-wiecznej wrażliwości – zarówno estetycznej, jak i ideowej. (Ze Wstępu Ewy Hoffmann-Piotrowskiej i Andrzeja Fabianowskiego)


The articles in this collection deal with the reception of Mickiewicz as a poetical, political and ideological mentor. They present him from different angles: as the author of Philomath papers, journalistic pieces, speeches and political and social manifestos, a poet and religious reformer, the co-author and participant of various spiritual projects, the initiator of spiritual renewal in the emigrant community, the originator of the first Polish religious order, as well as the co-founder of the first Polish religious sect and an authority for the future generations of the followers of his ideas and work.


Rok wydania2019
Liczba stron352
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3990-2
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  MISTRZ POETYCKI
  Michał Kuziak, Mickiewicz – dyskurs mistrza?    11
  Agnieszka Ziołowicz, Mistrz rozmowy. O wypowiedziach
  przygodnych Adama Mickiewicza    24
  Karol Samsel, Mickiewicz wśród filomatów. U źródeł genezy roli Mickiewicza przewodnika    50
  Tomasz Jędrzejewski, Zanim został wieszczem    63
  Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Mądrość wywiedziona z baśni.
  O cudowności romantycznej w świetle koncepcji estetycznych Adama Mickiewicza    72
  Jerzy Borowczyk, Krzysztof Skibski, Dwie lekcje przyrody. Poetyckie wykłady w „Drodze do Rosji” (III części Dziadów) i w „Mateczniku” (Pan Tadeusz)    84
  Olaf Krysowski, Mickiewicz – przewodnik w sporze
  o pochodzenie języka    96
  Jarosław Ławski, Mickiewicz wobec przekładów Biblii na
  języki narodowe    110
  Dariusz Seweryn, Obraz barbaricum w I kursie Literatury
  słowiańskiej i Pierwszych wiekach historii polskiej    128
  Zbigniew Kaźmierczyk, Adam Mickiewicz – słowiański
  improwizator    150
  Magdalena Saganiak, Struktura wiedzy ludzkiej według
  Mickiewicza    161
  
  MISTRZ POLITYCZNY
  Jerzy Fiećko, Czy Mickiewicz był „mistycznym politykiem”?    177
  Marek Nowak, Polska czyli Europa. Rzecz o Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego    196
  Jan Tomkowski, Rozsądek i szaleństwo około 1833 roku    211
  Magdalena Woźniewska-Działak, Zadanie profesora.
  Dydaktyczny i perswazyjny wymiar I kursu Literatury
  słowiańskiej Adama Mickiewicza    225
  Michał Masłowski, Polska na krzyżu    241
  
  MISTRZ NAD MISTRZAMI
  Grażyna Halkiewicz-Sojak, Cypriana Norwida trudny dialog
  z mistrzem Adamem    257
  Maria Makaruk, Mój płaszcz Antoniego Edwarda Odyńca –
  głos w sprawie Mickiewicza przewodnika    268
  Urszula Kowalczuk, „Filomat-Konrad”. Komentarze do
  Nieznanych pism Adama Mickiewicza wydanych przez Józefa Kallenbacha    284
  Ewa Hoffmann-Piotrowska, Przybyszewski czyta Mickiewicza    308
  Bernadetta Kuczera-Chachulska, Aksjologia Mickiewicza
  z perspektywy XXI wieku    328
  
  Indeks osób    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia