Inwestorzy instytucjonalni w nadzorze korporacyjnym nad spółkami publicznymi w Polsce

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,16  21,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,1621,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Corporate governance stanowi istotny nurt ekonomii instytucjonalnej, która ma na celu podniesienie efektywności przedsiębiorstw i pozyskanie zaufania inwestorów. W wyniku zmian w strukturze akcjonariatu współczesnych korporacji maleje znaczenie inwestorów indywidualnych, a ich miejsce zastępują inwestorzy instytucjonalni, w szczególności instytucje finansowe. Monografia określa miejsce inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym nad polskimi spółkami publicznymi, w których instytucje te mają swoje udziały. Zaprezentowano zestaw narzędzi dostępnych dla inwestorów instytucjonalnych, które mogą zostać przez nich wykorzystane w sprawowaniu lepszego nadzoru nad udziałami w spółkach portfelowych. Udzielono odpowiedzi na pytanie, czy inwestorzy korzystają z dostępnych im narzędzi i decydują się na podejmowanie prób ewentualnej restrukturyzacji spółki portfelowej, czy zamiast tego wybierają w takiej sytuacji wyjście z inwestycji poprzez sprzedaż akcji danej spółki, pozostawiając kwestie nadzoru i podejmowania ewentualnych działań naprawczych pozostałym udziałowcom. W monografii określono udział inwestorów instytucjonalnych w procesach i mechanizmach nadzoru korporacyjnego nad polskimi spółkami publicznymi ze wskazaniem na rozbieżność pomiędzy udziałem instytucji w tworzeniu ram ładu korporacyjnego a rzeczywistym stosowaniem jego wytycznych w praktyce nadzoru nad polskimi spółkami publicznymi.
Książka adresowana jest m.in. do pracowników naukowych uczelni ekonomicznych zajmujących się problematyką funkcjonowania rynków finansowych, finansów korporacyjnych, zarządzania spółkami kapitałowymi, przedstawicieli wyższych szczebli korporacji, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami spółek kapitałowych oraz nadzoru instytucjonalnego nad rynkiem kapitałowym, a także do studentów, w szczególności kierunków finansowych i zarządzania, zainteresowanych corporate governance.


Liczba stron194
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-236-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Rozdział 1. Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego    13
  1.1. Pojęcie i istota nadzoru korporacyjnego    13
  1.2. Systemy nadzoru korporacyjnego    18
  1.2.1. System anglosaski    19
  1.2.2. System kontynentalny    21
  1.2.3. System łaciński    24
  1.2.4. System japoński    25
  1.3. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego    27
  1.4. Model nadzoru korporacyjnego zamknięty a model otwarty    29
  1.5. Nadzór inwestorów instytucjonalnych nad spółkami portfelowymi z punktu widzenia teorii agencji    32
  Podsumowanie    39
  
  Rozdział 2. Inwestorzy instytucjonalni jako uczestnicy rynku kapitałowego    41
  2.1. Zdefiniowanie pojęcia inwestora instytucjonalnego    41
  2.2. Typologie inwestorów instytucjonalnych    45
  2.3. Klasyfikacje inwestorów instytucjonalnych    52
  2.4. Rodzaje inwestorów instytucjonalnych     59
  2.4.1. Fundusze inwestycyjne    60
  2.4.2. Fundusze emerytalne    64
  2.4.3. Towarzystwa ubezpieczeniowe    65
  2.4.4. Firmy zarządzające aktywami    65
  2.4.5. Banki    66
  2.4.6. Fundacje    67
  2.4.7. Podmioty państwowe    68
  2.5. Bariery władztwa korporacyjnego sprawowanego przez inwestorów instytucjonalnych    69
  2.5.1. Dualizm relacji biznesowych    70
  2.5.2. Efektywność systemów monitorowania przy zdywersyfikowanych portfelach aktywów    73
  Podsumowanie    74
  
  Rozdział 3. Normatywna perspektywa funkcjonowania inwestorów instytucjonalnych w kontekście nadzoru korporacyjnego    77
  3.1. Narodowe ramy prawne    78
  3.1.1. System common law    78
  3.1.2. System kontynentalny    79
  3.1.3. Różnice w oddziaływaniu inwestora instytucjonalnego na spółkę portfelową – porównanie systemów common law i kontynentalnego    81
  3.2. Inwestorzy instytucjonalni a kodeksy dobrych praktyk    84
  3.2.1. Zasady nadzoru korporacyjnego OECD    85
  3.2.2. Kodeks International Corporate Governance Network    91
  3.2.3. Code on the Responsibilities of Institutional Investors    92
  3.2.4. UK Stewardship Code    96
  3.2.5. Ewolucja kwestii inwestorów instytucjonalnych w regulacjach środowiskowych    98
  3.3. Nadzór korporacyjny inwestorów instytucjonalnych nad spółkami publicznymi – regulacje unijne    101
  3.4. Polskie ramy prawne ładu korporacyjnego    104
  3.4.1. Prawo spółek    104
  3.4.2. Prawo o ofercie publicznej i obrocie instrumentami finansowymi    108
  3.4.3. Inne akty prawne w Polsce    114
  3.4.4. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW    116
  3.4.5. Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych    118
  Podsumowanie    121
  
  Rozdział 4. Inwestorzy instytucjonalni w procesie nadzoru korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym – analiza empiryczna    123
  4.1. Metodyka badań i opis próby badawczej    124
  4.2. Typ inwestora instytucjonalnego a jego powiązania z liczbą i udziałami w spółkach    131
  4.3. Typ pierwszego inwestora dominującego a różnice w średnich udziałach inwestorów instytucjonalnych     134
  4.4. Wpływ sektora, w którym działa spółka a wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych    148
  4.5. Wpływ wyników ekonomicznych spółek na zmianę wielkości udziałów inwestorów instytucjonalnych    152
  4.6. Wpływ wyników ekonomicznych spółek na zmianę liczby inwestorów instytucjonalnych w spółkach    158
  4.7. Zależności pomiędzy liczbą podmiotów instytucjonalnych a wartością zmiennych ekonomicznych i finansowych spółek    160
  
  Zakończenie    167
  Streszczenie    175
  Bibliografia    177
  Spis tabel    191
  Spis rysunków    193
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia