System prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,80  88,00

Format: pdf

74,8088,00

cena zawiera podatek VAT

Oddajemy w ręce Czytelników zbiorowe opracowanie środowiska naukowego zajmującego się w Polsce i państwach Europy Środkowo-Wschod­niej prawem finansowym i finansami publicznymi.


Postanowiliśmy w nim odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie przewidzieć wyzwania, jakie wobec nauki i praktyki prawa finansowego i finansów publicznych przyniesie XXI wiek? Czy zajęci rozwiązywaniem bieżących problemów potrafimy czasem się do nich zdystansować i spoj­rzeć, być może, wizjonersko, w pozostałe niespełna dziewięć dekad XXI wieku? Jednocześnie staraliśmy się analizować i oceniać dotychczasowy dorobek naukowy w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście jego aktualności i oczekiwań płynących z praktyki.


Celem naszego przedsięwzięcia stało się zatem otwarcie zakrojonej na szeroką skalę dyskusji przedstawicieli nauki prawa finansowego i finan­sów publicznych, zarówno co do przyszłego kształtu tych obszarów nauki, jak i co do wskazania dalszych tendencji w studiach naukowych i pi­śmiennictwie z tego zakresu, na miarę wyzwań XXI wieku. Dyskusja ta rozpoczęła się w ramach projektu badawczego „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". Po „Systemie finansów publicznych" i „Daninach publicznych" dopełnia wizji wyzwań Anno Domini 2010, bogatszy o doświad­czenia kolejnych trzech lat trzeci już tom tej serii: „System prawnofinansowy".


Starcie różnych poglądów, doświadczeń i rozwiązań prawnych oraz koncepcyjnych, stanowi doskonałą przestrzeń wymiany myśli, efektów i wnio­sków badań, stwarzających możliwość analizy i syntezy myśli prawnej, a także poglądów na finanse publiczne, wybiegających na wiele lat w przy­szłość, właśnie w XXI wiek.


Liczba stron471
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-542-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wstęp 7

  

Introduction 7

  

?????????? 7

  

 

  

Dylematy finansów publicznych XXI wieku – Wojciech Łączkowski 9

  

 

  

Część I

  

Daniny publiczne

  

Taxes and public fees

  

?????? ? ?????

  

 

  

1. Cele unijnego prawa podatkowego – Dobrosława Antonów 19

  

2. Russian tax legislation and standards of international law: correlation, problems of law enforcement and directions of perfection – Nadezhda Baliuk 29

  

3. Opodatkowanie jako narzędzie polityki gospodarczej – wybrane aspekty – Karolína Červená, Diana Treščáková 35

  

4. Wyrok karny jako dowód stanowiący przesłankę wznowienia postępowania podatkowego – Mariusz Charkiewicz 45

  

5. Instytucja zabezpieczenia w słowackim systemie podatku od wartości dodanej a pewność prawa jako zasada państwa prawnego – Gabriela Dobrovičová, Miroslav Štrkolec 55

  

6. Kilka uwag na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie błędnej decyzji podatkowej – Anna Drywa 63

  

7. Obejście prawa podatkowego – Henryk Dzwonkowski 73

  

8. Czy koncepcja wspólnej skonsolidownej korporacyjnej podstawy opodatkowania (CCCTB) może być formą wykorzystywaną w planowaniu podatkowym holdingów? – Dominik Gajewski 83

  

9. Konsolidacja przedsiębiorstw powiązanych dla celów podatku od wartości dodanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej – Małgorzata Magdalena Hybka 91

  

10. Zasady określania terminów w prawie podatkowym – Edward Juchniewicz, Małgorzata Stwoł 101

  

11. Ekonomiczne przesłanki wyboru metody unikania podwójnego opodatkowania w umowach międzynarodowych – Janusz Kudła 109

  

12. Problemy prawne odpowiedzialności członków i byłych członków zarządu spółdzielni za jej zaległości podatkowe – Paweł J. Lewkowicz 119

  

13. Współpraca administracyjna między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w obszarze likwidacji nadużyć podatkowych – Joanna Mach 127

  

14. Harmonizacja podatku od towarów i usług – sukces czy klęska, czyli refleksje o przyczynach kryzysu podatku od towarów i usług – Witold Modzelewski 137

  

15. Kilka uwag o koncepcji instytucji współuczestnictwa w procedurach podatkowych – Bogumił Pahl 143

  

16. Directions of algorithm transformation of bringing to criminal liability on tax crimes affairs – Liubov Pastushkova 155

  

17. Kilka uwag o podatku od transakcji finansowych – Anna Romanová, Mária Bujňáková, Karin Prievozníková 163

  

18. The issue of liability as a legal category in tax law – Diana Treščáková, Karolína Červená 173

  

 

  

Część II

  

Rynki finansowe

  

Financial markets

  

?????????? ?????

  

 

  

19. Zmiany zharmonizowanego prawa o systemach gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej w zakresie terminu wypłaty odszkodowań – Paweł Sebastian Bafia 183

  

20. The financial crisis and the public finances deficit in Poland and the European Union member countries – Jolanta Ciak, Magdalena Mosionek-Schweda 191

  

21. Alternative Dispute Resoluction Mechanism in area of financial services in European Union – Damian Cyman 199

  

22. Usługi finansowe dla MSP jako zadanie publiczne w XXI wieku – Anna Dobaczewska 211

  

23. Europeizacja prawa w zakresie informacji poufnych na rynku kapitałowym – nowe tendencje – Marcin Glicz 225

  

24. Approaching the 20th anniversary of special economic zones in Poland – current challenges and future prospects – Bartomiej Gliniecki 235

  

25. Reforma unii celnej w kontekście projektowanych przepisów Unijnego Kodeksu Celnego – Ewa Gwardzińska 241

  

26. Share Deal and Real Estate Investments – Marcin Jamroży 251

  

27. John Law – sprawca czy ofiara wielkiego skandalu finansowego – Magdalena Jerzemowska 259

  

28. Jednolity nadzór bankowy w strefie euro jako element unii bankowej – Anna Jurkowska-Zeidler 271

  

29. Przyjęcie przez Polskę waluty euro a zmiany w Konstytucji RP w zakresie polityki pieniężnej – Tomasz Knepka 281

  

30. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji inwestycji publicznych w kontekście wykorzystania funduszy europejskich 2014-2020 – Magdalena Kogut-Jaworska 289

  

31. Europejski nadzór finansowy a sektor bankowy w Polsce – Michał Koralewski 297

  

32. Fundusze spekulacyjne wyzwanie czy zagrożenie? Uwagi na przykładzie prawa francuskiego – Mariola Lemonnier 307

  

33. Nadzór nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej w Unii Europejskiej – Rafał Mroczkowski 317

  

34. Znaczenie kwitów depozytowych w finansowaniu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych na przykładzie wybranych państw rozwijających – Urszula Mrzygłód, Joanna Adamska 329

  

35. O efektywności zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce – Aleksandra Nadolska 339

  

36. Uprawienia posiadacza skarbowych papierów wartościowych – Przemysław Panfil 349

  

37. Destabilizacyjna czy mobilizacyjna rola kryzysów finansowych? – Krystyna Piotrowska-Marczak 359

  

38. Tendencje w zakresie regulacji prawnej usług finansowych w świetle ustawy o usługach płatniczych – Edyta Rutkowska-Tomaszewska 369

  

39. Bank Gospodarstwa Krajowego as an institution running bank accounts for public finance sector entities. The current situation and self-designed proposals for change – Sebastian Skuza 381

  

40. Unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu. Historia i mechanizm rozliczeń finansowo-celnych – Olga B.Sokolnikowa, Wiesław Czyżowicz 389

  

41. Concept and legal regulation of permanent establishments' activity in the Russian Federation – Natalia Soloveva 401

  

42. Instytucje parabankowe. Próba zdefiniowania – Dorota Szymczak 407

  

43. Aktualne tendencje w zakresie regulacji rynku usług finansowych w Unii Europejskiej – Dorota Wojtczak-Samoraj 415

  

44. Sarbanes Oxley Act w świetle zjawisk kryzysowych – Agata Woźniak 425

  

45. Solving financial disputes in arbitration procedures – Małgorzata Wróblewska 431

  

46. Zastosowanie Dyrektywy MIFID do działalności banków – wybrane aspekty prawne – Piotr Zapadka 441

  

 

  

 

  

Bibliografia 457

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia