System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

57,85  65,00

Format: pdf

57,8565,00

cena zawiera podatek VAT

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony tą do której dążyć powinien.


Oddajemy dla Państwa pierwszą publikację: „System finansów publicznych", która zawiera rozważania dotyczące zagadnień ogólnych i teorii pra­wa finansowego, poruszając szeroko pojętą problematykę finansów publicznych oraz dynamicznie rozwijającą się przestrzeń rynków finanso­wych, a z czasem może po prostu rynku finansowego?


„Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". Szerokie z jednej strony, ale i tak wąskie, wymagające twórczego, może czasem nawet wizjoner­skiego, patrzenia w przyszłość, z drugiej, podejście do problematyki finansów publicznych jest nie tyko właściwe, ale też oczekiwane i potrzebne, zwłaszcza w kontekście rzeczywistości dnia codziennego, ścigającymi się kolejnymi poprawkami i nowelizacjami, być może gubimy czasem cel i sens tworzenia i funkcjonowania prawa finansowego w przestrzeni publicznej i społecznej.


Ufając że tak rozpoczęta seria stanie się przestrzenią szukania korzeni, filozofii prawa finansowego, wspólnie uznanych zadań i celów. Poszuki­wania wizji jego kształtu i miejsc ku którym ma zdążać w przyszłości. Rozwiązania dnia dzisiejszego są bazą wyjścia, ku tym rozważaniom, które dopiero w takim kontekście mają szansę weryfikacji ze stanem, do którego powinno się dążyć.


Liczba stron335
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-541-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Wprowadzenie 9

Profesor Andrzej Drwiłło - sylwetka naukowa 11

Część I
Zagadnienia ogólne i teoria prawa finansowego

1. Finanse publiczne XXI w. - egalitaryzm czy zasada pomocniczości - Wojciech Łączkowski 19

2. Refleksje o etosie prawa finansowego - Jerzy Małecki 27

3. Rola państwa jako regulatora długu publicznego w obliczu kolejnej fazy kryzysu w gospodarce światowej - Elżbieta Chojna-Duch 35

4. Prawo rynku finansowego: w kierunku syntezy - Zdzisław Brodecki 45

5. Nadzór nad rynkiem finansowych wobec wyzwań XXI w. - Rafał Mroczkowski 55

6. O elastycznych formach finansowania zadań publicznych w XXI w. - Anna Dobaczewska 65

7. Bariery koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej - Krystyna Piotrkowska-Marczak 75

8. Rola międzynarodowych instytucji finansowych w ochronie środowiska - Janina Ciechanowicz McLean, Maciej Nyka 81

9. Jednolite ubezpieczenia emerytalne w UE - wizja czy konieczność? - Tomasz Sowiński 93

Część II
Finanse publiczne

10. Środki europejskie w systemie środków publicznych w Polsce - Elżbieta Kornberger-Sokołowska 107

11. Wieloletni Plan Finansowy Państwa - Cezary Kosikowski 115

12. Dyskusyjne elementy koncepcji budżetu zadaniowego w Polsce w świetle doświadczeń francuskich - Eugeniusz Ruśkowski 123

13. Budżet środków europejskich - wnioski de lege lata - Przemysław Panfil 131

14. Public Regulation of Financial Institutions in the Financial System - Kristýna Chalupecká 139

15. Hierarchia wydatków budżetowych a uprawnienia Rady Ministrów i Ministra Finansów w zakresie ograniczania wydatków z budżetu państwa - Witold Grygorowicz 145

16. Ekonomiczno-finansowe skutki zmian przeznaczenia środków pochodzących prywatyzacji majątku Skarbu Państwa - Tomasz Uryszek 153

17. Rola funduszy celowych w procesie racjonalizacji wydatków publicznych - Michał Kozieł 163

18. Financial Law Under New Economic Conditions - Mária Bujňáková 171

19. Budget Expenditure Regulation in Russia: Evolution and Nowadays Reforms - Alexey G. Paul 179

20. The Islamic Bonds as Instruments for Financing the State Budget Deficit in the Light of Financial Law - Edward Juchniewic, Małgorzata Stwoł 185

Część III
Rynki finansowe

21. Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego - Anna Jurkowska-Zeidler 195

22. Budżet środków europejskich - wybrane zagadnienia finansowo-prawne - Wiesława Miemiec 205

23. Ewolucja ustawodawstwa poświęconego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Eugenia Fojcik-Mastalska 221

24. Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE - Anna Zalcewicz 231

25. Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym - podstawa prawa rynku finansowego - Petr Mrkývka 241

26. Rynek ubezpieczeniowy jako przedmiot prawa rynku finansowego - Dorota Maśniak 251

27. Status prawny i znaczenie podatkowe Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Przyczynek do dyskusji - Krzysztof La­siński-Sulecki 261

28. Wybrane aspekty opodatkowania holdingów w Unii Europejskiej - Dominik Gajewski 271

29. The main trends in regulatory changes concerning outsourcing in banking operations on the basic of the experiences of the Polish banking sector - Sebastian Skuza 279

30. Nadzór bankowy w Polsce w aspekcie regulacji Unii Europejskiej - Jerzy Gwizdała 287

31. Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie banko­wym - Magdalena Fedorowicz 299

32. Wpływ instytucji pieniądza elektronicznego na stabilność rynku finansowego Unii Europejskiej - Damian Cyman 309

33. Sankcje administracyjne w ustawie o obrocie instrumenttami finansowymi po noweli z 4 września 2008 r. - Andrzej Michór 319

34. The Role of the Depositary within the Scope of Capital Market Supervision - Michaela Moždiáková 329

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia