E-sport. Prawne aspekty

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

47,20  59,00

Format: pdf

47,2059,00

cena zawiera podatek VAT

Sport elektroniczny staje się ogromną branżą, której znaczenie zaczyna być dostrzegane nie tylko przez producentów gier, ale także przez rządy państw oraz organizacje międzynarodowe. W publikacji omówiono najważniejsze kwestie związane z e-sportem, a także regulacje prawne, które mogą znaleźć zastosowanie przy rozwiązaniu praktycznych problemów związanych z tą dziedziną.


Autorzy szczegółowo zaprezentowali m.in. następujące zagadnienia:


dobra osobiste e-sportowców,
prawnoautorską ochronę transmisji wydarzeń e-sportowych,
sponsoring w e-sporcie,
e-doping,
hazard w sporcie elektronicznym.


W opracowaniu omówiono również rozwiązania prawne przyjęte w tej dziedzinie m.in. w Korei Południowej, Francji i Stanach Zjednoczonych.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów profesjonalnych drużyn, zawodników i osób, które chcą działać w obszarze e-sportu, a także dla prawników zainteresowanych tą problematyką.


Liczba stron408
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-855-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11
  Rozdział I
  Czy e-sport jest sportem? (Marta Ludyga) . . . . . . . . . . . . . . . .    15
  1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15
  2. Gry komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    22
  3. E-sport jako element edukacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    26
  4. E-sportowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    29
  5. E-sport na tle obowiązującego prawa . . . . . . . . . . . . . . . . .    32
  6. Organizacje i działania międzynarodowe . . . . . . . . . . . . .    35
  7. Przyszłość e-sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    38
  8. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    41
  Rozdział II
  Organizacja e-sportowa (Mikołaj Brzozowski) . . . . . . . . . . . . .    42
  1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42
  2. Pojęcie organizacji e-sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    43
  3. Charakter prawny organizacji e-sportowej . . . . . . . . . . . .    46
  4. Organizacja e-sportowa w praktyce . . . . . . . . . . . . . . . . . .    51
  5. Ligi e-sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    56
  6. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    60
  Rozdział III
  Dobra osobiste e-sportowców (Dominik Gabor) . . . . . . . . . . .    62
  1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    62
  2. Dobra osobiste w kodeksie cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . .    66
  3. Prawo do pseudonimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    68
  4. Wizerunek i prawo do wizerunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    79
  5. Right of publicity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    91
  6. Wyspa Guernsey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    93
  7. Ochrona dóbr osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    94
  8. Sprawy sądowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    98
  9. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    105
  Rozdział IV
  Prawnoautorska ochrona transmisji wydarzeń e-sportowych oraz nagrań typu Let`s Play (Paweł Jędrysiak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    107
  1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    107
  2. Wydarzenie sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    108
  3. Transmisja wydarzenia sportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .    111
  3.1. Ochrona transmisji wydarzenia sportowego jako utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    112
  3.2. Ochrona transmisji wydarzenia sportowego jako nadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    113
  3.3. Ochrona transmisji wydarzenia sportowego jako wideogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    115
  4. Widowisko e-sportowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    117
  4.1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    117
  4.2. Elementy gry komputerowej chronione prawem . . . .    117
  4.3. Prawny status gry komputerowej . . . . . . . . . . . . . . . . .    120
  4.4. Prawnoautorska ochrona widowisk e-sportowych . . .    124
  5. Transmisja widowiska e-sportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . .    126
  5.1. Ochrona transmisji widowiska e-sportowego jako utworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    126
  5.2. Ochrona transmisji widowiska e-sportowego jako nadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    128
  5.3. Ochrona transmisji widowiska e-sportowego jako wideogramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    129
  6. Umowy licencyjne dotyczące transmisji widowisk e-sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130
  7. Prawnoautorska ochrona nagrań typu Let`s play . . . . . . .    132
  7.1. Czym jest Let`s Play? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    133
  7.2. Prawnoautorski status nagrań typu Let`s Play . . . . . .    133
  7.3. Prawnoautorska ochrona nagrań typu Let`s Play a prawo cytatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    134
  8. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    135
  Rozdział V
  Umowa sponsoringu w e-sporcie (Jakub Sobczyk) . . . . . . . . . .    137
  1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    137
  2. Charakterystyka umowy sponsoringu . . . . . . . . . . . . . . . .    139
  3. Strony umowy sponsoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    145
  4. Przedmiot umowy sponsoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    151
  5. Treść umowy sponsoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    161
  6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    167
  Rozdział VI
  Analiza regulaminów turniejów e-sportowych (Sandra Słowik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    170
  1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    170
  2. Turnieje e-sportowe offline oraz online . . . . . . . . . . . . . . .    173
  3. Charakter prawny regulaminów turniejów e-sportowych . .    174
  4. Regulaminy turniejów e-sportowych jako wzorce umowne – uwagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    177
  4.1. Podmioty uprawnione do posługiwania się regulaminem turnieju e-sportowego jako wzorcem umownym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    177
  4.2. Przesłanki związania uczestnika regulaminem turnieju e-sportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    179
  4.3. Wymagania co do treści regulaminu turnieju e-sportowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    183
  5. Wybrane zagadnienia, które powinny zostać uregulowane w postanowieniach regulaminów turniejów e-sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    184
  5.1. Organizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    185
  5.2. Ograniczenia wiekowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    186
  5.3. Uczciwa i kulturalna gra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    189
  5.4. Transmisja turnieju oraz prawo własności intelektualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    193
  5.5. Wizerunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    194
  5.6. Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    198
  5.7. Nagrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    200
  5.8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    203
  5.9. Inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    204
  6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    205
  Rozdział VII
  Oszustwa w e-sporcie – e-doping (Patrycja Rok) . . . . . . . . . . .    207
  1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    207
  2. Doping farmakologiczny w e-sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . .    211
  3. Doping technologiczny w e-sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    218
  4. E-doping a prawo własności intelektualnej . . . . . . . . . . . .    230
  5. Match-fixing w e-sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    235
  6. Ataki online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    241
  7. Próby zapobiegania oszustwom oraz kary za ich stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    244
  8. Kwestie prawne dotyczące oszustw, przed którymi stoi branża e-sportowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    251
  9. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    253
  Rozdział VIII
  Hazard w e-sporcie. Wybrane zagadnienia (Jakub Wyczik) . . .    254
  1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    254
  2. Zagadnienia terminologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    257
  3. Historia hazardu w e-sporcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    261
  4. Obstawianie wyników rozgrywek e-sportowych a polski porządek prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    274
  5. Skin gambling i wirtualne przedmioty w świetle ustawy o grach hazardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    283
  6. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    294
  Rozdział IX
  E-sport w Korei Południowej (Katarzyna Grzybczyk) . . . . . .    296
  1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    296
  2. Organizacje e-sportowe w Korei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    302
  3. Aspekty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    303
  4. Ustawa o promocji e-sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    305
  5. Shutdown law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    307
  6. Problemy z uczciwością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    308
  7. Zasady dobrostanu gracza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    315
  8. Gracze – celebryci i ofiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    318
  9. Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    320
  Rozdział X
  Analiza prawna regulacji e-sportowych we Francji (Karina Kunc-Urbańczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    321
  1. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    321
  2. Przebieg procesu ustawodawczego pierwszej europejskiej regulacji e-sportowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    323
  3. Analiza wprowadzonych rozwiązań prawnych, funkcjonujących obecnie we Francji . . . . . . . . . . . . . . . . . .    332
  3.1. Wyłączenie e-sportu spod generalnego zakazu gier hazardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    332
  3.1.1. Stosunek e-sportu do regulacji antyhazardowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    332
  3.1.2. Propozycje rozwiązania problemu . . . . . . . . . . . .    341
  3.1.3. Kształt przyjętej regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    344
  3.2. Szczególny typ umowy o pracę dla profesjonalnych gamerów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    348
  3.2.1. Formy zatrudnienia we Francji . . . . . . . . . . . . . . .    348
  3.2.2. Założenia nowego szczególnego typu umowy o pracę na czas określony . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    351
  3.3. Ochrona małoletnich przed zagrożeniami wynikającymi z e-sportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    354
  3.3.1. Zatrudnianie dzieci w branży e-sportowej . . . . .    354
  3.3.2. Ochrona zarobków małoletnich . . . . . . . . . . . . . .    359
  3.3.3. Wysokość nagród jako czynnik potencjalnie demoralizujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    360
  3.3.4. Ochrona dzieci przed nieodpowiednimi treściami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    361
  3.4. Podmiot reprezentujący branżę i nadzorujący jej rozwój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    364
  3.4.1. Problemy z samoregulacją – propozycja rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    364
  3.4.2. Nadzieje na federację e-sportową . . . . . . . . . . . . .    366
  4. Propozycje zmian ustawodawczych oczekujące na realizację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    367
  4.1. Prawna regulacja transmisji z wydarzeń e-sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    368
  4.1.1. Zagadnienia prawnoautorskie . . . . . . . . . . . . . . . .    368
  4.1.2. Reklama ukryta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    370
  4.1.3. Ograniczenia godzin transmisji wydarzeń e-sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    372
  4.1.4. Krótkie sprawozdania z wydarzeń e-sportowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    375
  4.2. Polityka wizowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    376
  4.2.1. Zezwolenia na udział w turniejach . . . . . . . . . . . .    376
  4.2.2. Wizy długoterminowe i polityka transferowa . .    377
  4.3. Zagadnienia podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    379
  4.3.1. Opodatkowanie honorariów i nagród podatkiem VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    379
  4.3.2. Status podatkowy „datków” od fanów . . . . . . . .    380
  4.3.3. Zredukowana stawka VAT na wejściówki dla widzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    381
  4.4. Dalsze problemy wynikające ze wzrostu popularności zawodów e-sportowych . . . . . . . . . . . . .    384
  5. Warte naśladowania aspekty francuskiego podejścia do sportu elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    386
  5.1. Unikanie rozstrzygania, czy e-sport to sport . . . . . . .    387
  5.2. Regulacja a casu ad casum zamiast prób holistycznego uregulowania zagadnienia . . . . . . . . . .    393
  5.3. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne . . . . . . . .    395
  5.4. Dostrzeżenie korzyści, jakie e-sport może przynieść Skarbowi Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    398
  6. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    403
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia