W obliczu kryzysu klimatycznego zgodna ze współczesnym stanem wiedzy naukowej edukacja na jego temat jest wyjątkowo pilną potrzebą. Dlatego z inicjatywy naukowców pracujących na Uniwersytecie Warszawskim i związanych z zespołem „UW dla Klimatu” powstał niniejszy podręcznik. Współtworzą go także badacze z innych ośrodków akademickich: Politechniki Warszawskiej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wspólne kompendium podstawowych zagadnień stworzyło 16 ekspertów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, takie jak fizyka, chemia, biologia, ekologia, ekonomia, psychologia oraz inżynieria. Jest to zatem podręcznik interdyscyplinarny, tak jak samo zagadnienie zmiany klimatu.


Adresatami podręcznika są studenci uczelni zainteresowani podstawami wiedzy o zmianie klimatu, niezależnie od kierunku studiów oraz starsi uczniowie i nauczyciele. Poszczególne tematy „Klimatycznego ABC” łączą się z takimi obszarami wiedzy szkolnej, jak: fizyka, chemia, biologia z ekologią, geografia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik „Klimatyczne ABC” towarzyszy też kursowi internetowemu pod tą samą nazwą oferowanemu przez Uniwersytet Warszawski.


Podręcznik podzielony jest na cztery części, przedstawiające mechanizmy globalnego ocieplenia (cz. 1), jego przyczyny (cz. 2), konsekwencje (cz. 3) oraz działania, które mogą zapobiec najbardziej negatywnym skutkom zmiany klimatu (cz. 4).


In the face of the climate crisis, education based on the current scientific knowledge is an exceptionally urgent need. This textbook was created on the initiative of the scientists associated with the “UW for Climate” team, by 16 experts from the University of Warsaw and other academic centers, representing various fields of knowledge, such as physics, chemistry, biology, ecology, economics, psychology and engineering. Thus, it is an interdisciplinary textbook, just like the issue of climate change itself.


The textbook is addressed to the university students interested in the basics of knowledge about climate change, regardless of the field of their study, as well as to the high school students and teachers. The individual topics of the “Climate ABC” are related to such areas of school knowledge as: physics, chemistry, biology and ecology, geography and social studies.


The textbook also accompanies the online course under the same name offered by the University of Warsaw. The book is divided into four parts, presenting the mechanisms of global warming (part 1), its causes (part 2), consequences (part 3) and actions that can prevent the most negative effects of climate change (part 4).


Liczba stron306
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-4730-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    6
  
  LEKCJA    1
  OD CZEGO ZALEŻY TEMPERATURA ZIEMI?    20
  Jak działa efekt cieplarniany?    21
  Co się dzieje, gdy zaburzymy bilans energetyczny atmosfery?    24
  Wymuszenia i sprzężenia w systemie klimatycznym Ziemi    28
  Punkty krytyczne w systemie klimatycznym Ziemi    32
  
  LEKCJA    2
  JAK WĘGIEL KRĄŻY W PRZYRODZIE?    36
  Węgiel na Ziemi    37
  Wolny cykl węglowy i termostat węglowy    40
  Węgiel w oceanach    45
  Węgiel w ekosystemach lądowych    49
  Impuls węglowy i jego usuwanie z atmosfery    53
  
  LEKCJA    3
  SKĄD SIĘ BIORĄ ANTROPOGENICZNE EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH?    56
  Antropogeniczne emisje dwutlenku węgla    57
  Antropogeniczne emisje innych gazów cieplarnianych    62
  Emisje gazów cieplarnianych z różnych sektorów gospodarki    67
  Emisje gazów cieplarnianych a klimat    72
  
  LEKCJA    4
  DLACZEGO EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH WCIĄŻ ROSNĄ?    74
  Klimat jako dobro publiczne    75
  Tożsamość Kai – źródła wzrostu emisji    80
  
  LEKCJA    5
  FAKTY I MITY O ZMIANIE KLIMATU    85
  Skąd wiemy, że to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych doprowadził do ocieplenia klimatu?    86
  Skąd wiemy, że to działalność człowieka doprowadziła do wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze?    91
  Mity klimatyczne    95
  
  LEKCJA    6
  CO POWSTRZYMUJE NAS PRZED PRZECIWDZIAŁANIEM ZMIANIE KLIMATU?    98
  Zaprzeczanie zmianom klimatu. Jak to wyjaśnić?    99
  Postawy wobec zmiany klimatu w Polsce    104
  Jakie są bariery dla zachowań prośrodowiskowych?    109
  
  LEKCJA    7
  WPŁYW ROZWOJU GOSPODARKI PRZEMYSŁOWEJ NA STAN KLIMATU I PRZYRODY    117
  Jak do kryzysu klimatycznego i ekologicznego podchodzi
  ekonomia?    118
  Protokół montrealski jako przykład skutecznego międzynarodowego porozumienia ekologicznego    135
  
  LEKCJA    8
  JAK ZMIANA KLIMATU WPŁYWA NA PRZYRODĘ NIEOŻYWIONĄ?    142
  Zmiana klimatu to zmiana statystyk    143
  Scenariusze na przyszłość    147
  Zmiany w pogodzie    149
  Zmiany w oceanie i kriosferze    159
  
  LEKCJA    9
  JAK ZMIANA KLIMATU WPŁYWA NA PRZYRODĘ OŻYWIONĄ?    167
  Dostępność wody    168
  Wpływ zmian klimatu na osobniki, populacje, gatunki    179
  Różnorodność biologiczna a funkcjonowanie ekosystemów    171
  Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną    176
  Efekty bezpośrednie i sprzężenia zwrotne    182
  
  LEKCJA    10
  POŁĄCZENIA. JAK ZMIANY W BIOSFERZE WPŁYWAJĄ NA KLIMAT?    185
  Klimatyczne sprzężenia zwrotne – czy mamy na nie wpływ?    186
  W jaki sposób ekosystemy magazynują węgiel?    194
  Klimat a ekosystemy lądowe    196
  Nie tylko zmiana klimatu. Granice planetarne, czyli jaka jest odporność biosfery na działania człowieka?    204
  
  LEKCJA    11
  SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE ZMIANY KLIMATU    210
  Wpływ zmiany klimatu na nierówności i migracje na świecie    211
  Konsekwencje psychologiczne zmiany klimatu    216
  Co ludzie czują wobec zmiany klimatu?    220
  Strategie radzenia sobie ze stresem    226
  
  LEKCJA    12
  JAK PRZECIWDZIAŁAĆ KRYZYSOWI KLIMATYCZNEMU?    229
  Najważniejsze wnioski z raportu IPCC o ociepleniu o 1,5°C    230
  Transformacja sektora energetycznego    236
  Smog a zmiana klimatu    255
  
  LEKCJA    13
  DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE ZMIANĘ KLIMATU    260
  Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu – rozwiązania ekonomiczne    262
  Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu – gospodarowanie
  ekosystemami    273
  Co mogę zrobić dla klimatu?    283
  
  25 PYTAŃ I ODPOWIEDZI
  
  NA TEMAT ZMIANY KLIMATU    291
  
  BIBLIOGRAFIA    296
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia