Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji

-15%

Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji

1 opinia

Wydawca:

CeDeWu

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

43,35  51,00

Format: pdf

43,3551,00

cena zawiera podatek VAT

Współcześnie na rynku pracy na tradycyjne czynniki, kształtujące popyt na pracę i jej podaż oddziałują procesy globalizacji i integracji. Procesy te wpływają na gospodarkę, jej charakter oraz czynniki wzrostu, modyfikują model zatrudnienia i pracy. Czynią to w różnym zakresie i w różnym stopniu, w zależności m.in. od stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju, jego struktury produkcyjnej i możliwości adaptacyjnej. Także polski ry­nek pracy podlega tym oddziaływaniom zarówno w odniesieniu do popytu jak i podaży.


Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało wzrost eksportu i napływ środków z funduszy unijnych, co doprowadziło do szybkiego wzro­stu gospodarczego. Zjawiska te spowodowały, że przedsiębiorstwa zaczęły odważniej przeznaczać środki na inwestycje, które napędzały popyt we­wnętrzny oraz spowodowały wzrost popytu na pracę. Efektem tego był jest wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce.


Niniejsza książka jest prezentacją badań przedstawicieli z ośrodków naukowych z całej Polski. Autorzy w swoich opracowaniach podjęli się analizy teoretycznej i empirycznej, poruszając istotne kwestie związane z rynkiem pracy w Polsce. Należą do nich:
– rynek pracy w województwach polskich
– stopa bezrobocia w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej
– kształcenie kapitału ludzkiego a potrzeby rynku pracy
– migracje zagraniczne
– aktywność zawodowa osób starszych i niepełnosprawnych


Liczba stron174
WydawcaCeDeWu
ISBN-13978-83-7941-511-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

1. Wpływ globalizacji i integracji na zmiany rynku pracy - Urszula Kalina-Prasznic
1.1. Wprowadzenie
1.2. Globalizacja i integracja a rynek pracy
1.3. Podsumowanie
Bibliografia

2. Rynek pracy w Polsce a integracja europejska - Rafał Nagaj
2.1. Wprowadzenie
2.2. Polityka zatrudnienia w Polsce i Unii Europejskiej
2.3. Poziom bezrobocia w Polsce
2.4. Zatrudnienie i aktywność zawodowa w Polsce
2.5. Rynek pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej
2.6. Podsumowanie
Bibliografia

3. Studium sytuacyjne polskiego rynku pracy (lata 2000-2007) - Wacław Jarmołowicz, Magdalena Knapińska
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zmiany liczby pracujących
3.3. Koszty pracy
3.4. Poziom i relacje wynagrodzeń
3.5. Poziom bezrobocia
3.6. Podsumowanie
Bibliografia

4. Aspekty rynku pracy w województwach Polski - Stanisława Bartosiewicz
4.1. Wprowadzenie
4.2. Opis procedury badań wraz z wynikami
4.3. Podsumowanie
Bibliografia

5. Wybrane problemy ograniczania bezrobocia - Grażyna Węgrzyn
5.1. Wprowadzenie
5.2. Polityka państwa na rynku pracy
5.3. Sytuacja gospodarcza a polityka rynku pracy
5.4. Efektywność aktywnych programów ograniczania bezrobocia w Polsce
5.5. Podsumowanie
Bibliografia

6. Stopa bezrobocia a poziom oszczędności indywidualnych w Polsce w latach
1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich - Elżbiet a Nosal-Szczygieł
6.1. Wprowadzenie
6.2. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich
6.3. Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich
6.4. Wpływ bezrobocia na zjawisko oszczędzania w gospodarstwach domowych - wyniki analizy statystycznej
6.5. Podsumowanie
Bibliografia

7. Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy i jej wpływ na ich aktywność - Maria Wanda Kopertyńska
7.1. Wprowadzenie
7.2. Bezrobocie wśród ludzi młodych
7.3. Wpływ sytuacji na rynku pracy na postawy ludzi młodych - wyniki badań ankietowych
7.4. Podsumowanie
Bibliografia

8. Aktywność zawodowa osób starszych - Bernard Jośko
8.1. Wprowadzenie
8.2. Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce
8.3. Integracja osób starszych w życie zawodowe
8.3.1. Finlandia
8.3.2. Szwecja
8.3.3. Dania
8.4. Podsumowanie
Bibliografia

9. Szansę i zagrożenia rozwoju rynku telepracy w Polsce - Tomasz Galewski
9.1. Wprowadzenie
9.2. Pojęcie i rodzaje telepracy
9.3. Zalety i wady telepracy
9.4. Rynek telepracy w Polsce
9.5. Uregulowania prawne rynku telepracy w Polsce
9.6. Podsumowanie
Bibliografia

10. Rola kształcenia kapitału ludzkiego wobec potrzeb rynku pracy w obszarze
MSP w Polsce - Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska
10.1. Wprowadzenie
10.2. Podstawowe charakterystyki dla rynku pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej
10.3. Rola kształcenia w procesie przygotowania kadr dla MSP w Polsce
10.4. Nowe zjawisko na rynku pracy - luka podażowa
10.5. Podsumowanie
Bibliografia

11. Specjalista ds. relacji inwestorskich - poszukiwany pracownik na polskim rynku kapitałowym - Anna Krug
11.1. Wprowadzenie
11.2. Zakres działań relacji inwestorskich
11.3. Profil i warsztat specjalisty IR
11.4. Podsumowanie
Bibliografia

12. Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji ekonomicznej osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacją - Adriana Politaj
12.1. Wprowadzenie
12.2. Działalność spółdzielni socjalnych w Polsce
12.3. Korzyści ekonomiczne z tytułu założenia spółdzielni socjalnej
12.4. Bariery rozwoju oraz sytuacja spółdzielczości socjalnej w Polsce
12.5. Podsumowanie
Bibliografia

13. Migracje zagraniczne na pobyt stały w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej - Elżbieta J. Siek
13.1. Wprowadzenie
13.2. Rozmiary i główne kierunki migracji na stałe
13.3. Struktura demograficzna i społeczna migrantów
13.4. Podsumowanie
Bibliografia

14.Family-friendly arrangements" jako element elastycznego rynku pracy
- doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej - Magdalena Rękas
14.1. Wprowadzenie
14.2. Rynek pracy wobec kobiet z małymi dziećmi
14.3. Umowy "przyjazne rodzinie" w przedsiębiorstwach w Polsce i innych krajach na świecie
14.4. Podsumowanie
Bibliografia

15. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej - Adam Kubów
15.1. Wprowadzenie
15.2. Niepełnosprawność
15.3. Niepełnosprawni w Polsce
15.4. Podsumowanie
Bibliografia

16. Przemiany na rynku pracy w Polsce w warunkach rosnącej presji na postęp technologiczny - Katarzyna Kuźniar
16.1. Wprowadzenie
16.2. Polski rynek pracy a edukacja
16.3. Zatrudnienie w sferze B+R w Polsce
16.4. Podsumowanie
Bibliografia

RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia