Problemy finansów w obliczu przemian rozwojowych i niepewności

Problemy finansów w obliczu przemian rozwojowych i niepewności

1 opinia

Format:

ibuk

Publikacja wnosi istotny wkład w dyskurs naukowy dotyczący bieżących wyzwań stawianych przed polityką fiskalną i pieniężną państwa, finansami publicznymi oraz rynkami kapitałowymi. Monografia stanowi przegląd wyników aktualnych badań, a jednocześnie zbiór dociekań – w postaci teoretycznych i empirycznych analiz. Głównym celem książki jest, z jednej strony, pokazanie wieloaspektowości zagadnień związanych z pojęciem finansów, z drugiej zaś – próba identyfikacji i analiza czynników determinujących współczesne procesy gospodarcze, a znajdujących się w obszarze badań nad finansami.


Liczba stron150
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-815-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Wpływ publikacji danych makroekonomicznych na wycenę aktywów finansowych – międzynarodowe doświadczenia (Jarosław Janecki) 13
    1.1. Istota i rodzaje impulsów informacyjnych    13
    1.2. Publikacje danych makroekonomicznych a rynek papierów dłużnych    15
    1.3. Publikacje danych makroekonomicznych a rynek walutowy    17
    1.4. Publikacje danych makroekonomicznych a rynek akcji    17
    1.5. Stopień zintegrowania rynków    19
  Literatura    21
  2. Fundusze inwestycyjne w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Paweł Kulpaka)    24
    2.1. Historia i teoria – wybrane elementy    24
    2.2. Fundusze inwestycyjne UCITS    28
    2.3. Pozostałe fundusze inwestycyjne – nie UCITS    31
    2.4. Analiza łączna wszystkich funduszy inwestycyjnych    33
    2.5. Podsumowanie    35
  Literatura     36
  3. Modelowanie cen obligacji korporacyjnych z wykorzystaniem wybranych stochastycznych równań różniczkowych (SDE) (Henryk Marjak) 37
    3.1. Obligacje korporacyjne na polskim rynku papierów dłużnych    37
    3.2. Wykorzystanie stochastycznych równań różniczkowych w modelowaniu procesów gospodarczych    39
    3.3. Wyniki eksperymentu obliczeniowego    40
    3.4. Podsumowanie    45
  Literatura     45
  4. Debiuty jednostek samorządu terytorialnego na rynku obligacji GPW Catalyst (Katarzyna Obszańska)    47
    4.1. Rynek Catalyst    47
      4.1.1. Catalyst dla emitentów    48
    4.2. Obligacje komunalne    48
      4.2.1. Standardy i zalety obligacji na Catalyst    50
    4.3. Jednostki samorządu terytorialnego na rynku Catalyst    52
  Literatura     54
  5. Znaczenie China Investment Corporation w zarządzaniu chińskimi oficjalnymi aktywami rezerwowymi (Ireneusz Pszczółka) 55
    5.1. Problemy efektywnego zarządzania oficjalnymi aktywami rezerwowymi    55
    5.2. Państwowe Fundusze Majątkowe jako instrumenty wpierające zarządzanie oficjalnymi aktywami rezerwowymi    56
    5.3. Historia powstania CIC jako kluczowego chińskiego PFM    57
    5.4. Strategia inwestycyjna CIC i jej realizacja    58
    5.5. Zmiana wartości rezerw CIC na tle zmian aktywów rezerwowych w Chinach    64
    5.6. Ocena funkcjonowania CIC    65
  Literatura     65
  6. Wykorzystanie deficytu budżetowego w stabilizacji wzrostu gospodarczego (Arkadiusz Żabiński)    67
    6.1. Istota i zakres funkcji stabilizacyjnej polityki fiskalnej    67
    6.2. Zależność pomiędzy wielkością deficytu budżetowego a poziomemwzrostu gospodarczego    69
    6.3. Ocena skuteczności wykorzystania deficytu budżetowego w stabilizacji gospodarki    74
  Literatura     75
  7. Finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej w Polsce w latach 2014-2018 (Małgorzata Gasz)    76
    7.1. Aktywna polityka państwa na rynku pracy    76
    7.2. Rynkowe efekty aktywnej polityki rynku pracy    77
    7.3. Efektywność aktywnej polityki rynku pracy w latach 2014-2018    79
  Literatura     84
  8. Niesprawiedliwe podatki jako determinanta rozwoju gospodarki nieformalnej (Michał Sosnowski)    85
    8.1. Problem sprawiedliwego opodatkowania    85
    8.2. Gospodarka nieformalna – próba definicji    90
    8.3. Poziom szarej strefy i opodatkowania – analiza i wnioski    94
  Literatura     100
  9. Konkurencyjność polskiego systemu podatkowego na tle wybranych krajów Unii Europejskiej (Elżbieta Izabela Misiewicz)    102
    9.1. Wprowadzenie    102
    9.2. Charakterystyka podstawowych podatków    104
      9.2.1. Podatek od towarów i usług    104
      9.2.2. Podatek od osób fizycznych    106
      9.2.3. Podatek od osób prawnych    108
    9.3. Wnioski    110
  Literatura     112
  10. Determinanty bezpieczeństwa sektora bankowego w Unii Europejskiej (Ivanna Chaikovska)    113
    10.1. Bezpieczeństwo w sektorze bankowym    113
    10.2. Pokryzysowe regulacje ostrożnościowe jako element bezpieczeństwa sektora bankowego w Unii Europejskiej    115
    10.3. Współczynnik adekwatności kapitałowej a bezpieczeństwo sektora bankowego    117
    10.4. Wyniki przeglądu jakości aktywów oraz testów warunków skrajnych w Unii Europejskiej    120
    10.5. Wnioski    123
  Literatura     124
  11. Innowacje produktowe w ubezpieczeniach gospodarczych na przykładzie ubezpieczeń cybernetycznych (Andrzej Kamiński)125
    11.1. Pojęcie i klasyfikacja innowacji    125
    11.2. Innowacje produktowe na rynku ubezpieczeniowym    126
    11.3. Stymulanty rozwoju cyberubezpieczeń    128
    11.4. Ubezpieczenie cybernetyczne jako innowacyjny produkt ubezpieczeniowy    130
  Literatura     133
  12. Crowdfunding jako metoda pozyskiwania środków finansowych w Internecie (Nina Stępnicka, Paulina Wiączek)    134
    12.1. Definicja i modele crowdfundingu    134
    12.2. Funkcjonowanie platform crowdfundingowych    138
    12.3. Platformy crowdfundingowe w Polsce    140
    12.4. Podsumowanie    141
  Literatura     142
  Podsumowanie    144
  Summary     147
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia