Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

-20%

Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej. Przewodnik z wzorami

1 opinia

Autor:

Jakub Wilk

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,00  50,00

Format: pdf

40,0050,00

cena zawiera podatek VAT

W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.
Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które zawierają upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego. Przede wszystkim zaś zwrócono uwagę na zakres dyskrecjonalności prawodawcy miejscowego przy ustalaniu treści poszczególnych aktów. Uwzględniono przy tym zarówno praktykę prawodawczą, jak i stanowiska orzecznictwa i literatury.


Uzupełnieniem całości są wzory uchwał, które zawierają wszystkie opisane zasady stanowienia aktów prawa miejscowego.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji. Będzie stanowiła pomoc przy tworzeniu projektów uchwał, a także ich stosowaniu, tj. przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji.


Liczba stron148
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8223-799-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  I
  Część ogólna
  
  Rozdział    1
  Pojęcie aktu prawa miejscowego i jego pozycja w systemie źródeł prawa | str.    15
  
  Rozdział    2
  Ogłoszenie, vacatio legis i wejście w życie aktu prawa miejscowego | str.    24
  
  Rozdział    3
  Obowiązywanie aktów prawa miejscowego | str.    31
  
  Rozdział    4
  Technika prawodawcza stosowana przy stanowieniu aktów prawa miejscowego | str.    39
  
  Rozdział    5
  Podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego w ustawie o pomocy społecznej | str.    48
  
  II
  Część szczególna
  
  Rozdział    6
  Uchwała w sprawie podwyższenia kwot dochodu uprawniających do zasiłku okresowego i celowego | str.    53
  
  Rozdział    7
  Uchwała w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego | str.    62
  
  Rozdział    8
  Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie | str.    67
  
  Rozdział    9
  Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania | str.    77
  
  Rozdział    10
  Uchwała w sprawie warunków ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat oraz zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu | str.    89
  
  Rozdział    11
  Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kwot pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartości pomocy na zagospodarowanie | str.    98
  
  Rozdział    12
  Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu | str.    103
  
  Rozdział    13
  Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych | str.    111
  
  Część III
  Wzory
  
  1. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 8 ust. 2 u.p.s. | str.    125
  2. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 38 ust. 6 u.p.s. | str.    127
  3. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.s. | str.    128
  4. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 50 ust. 6 u.p.s. | str.    129
  5. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 66 u.p.s. | str.    131
  6. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 90a ust. 1 u.p.s. | str.    133
  7. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 96 ust. 4 u.p.s. | str.    134
  8. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 97 ust. 5 u.p.s. | str.    136
  
  Wykaz powołanej literatury | str.    139
  
  Wykaz powołanych orzeczeń | str.    143
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia