Mapa w praktyce inżynierskiej

-20%

Mapa w praktyce inżynierskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,2021,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza monografia została napisana przede wszystkim z myślą o inżynierach, jako źródło wiedzy
o mapach stosowanych w praktyce inwestycyjnej. Ma ona na celu w sposób uporządkowany przekazać wiedzę na temat opracowań geodezyjno-kartograficznych w różnych ich formach przydatnych inżynierom w ich aktywności zawodowej. Powinna też służyć pomocą studentom kierunków architektonicznych i budowlanych uczelni technicznych, a w pewnym zakresie także kierunków geodezyjnych. Dopełniono jednocześnie starań, aby zamieszczone w tekście odpo-wiednie wskazania techniczne były zgodne z zapisami obowiązujących aktów prawnych, w szczególności tych, które wskazano w wykazie literatury. Nakreślono podstawy geometryczne opracowań mapowych, a następnie omówiono najważniejsze zagadnienia związane z pozyski-waniem danych przestrzennych, gromadzeniem i przetwarzaniem danych kartograficznych, two-rzeniem głównych map gospodarczych, ich udostępnianiem oraz uwarunkowaniami i praktycz-nymi możliwościami ich wykorzystania w zagadnieniach formalnoprawnych i inwestycyjnych. Autorzy wyrażają przekonanie, że monografia stanie się użytecznym źródłem wiedzy o materia-łach geodezyjno-kartograficznych wykorzystywanych w budownictwie, inżynierii oraz szeroko rozumianej gospodarce, a także na temat jakości, aktualności i wiarygodności mapy zasadniczej, jej pochodnych i nowoczesnych opracowań mapowych.


Liczba stron126
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7775-580-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    5
  1. Rola mapy w gospodarce    6
    1.1. Wprowadzenie    6
    1.2. Geodezyjne modele obiektów przestrzennych    7
    1.3. Zadania związane z prowadzeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego    9
  2. Podstawy geometryczne opracowań geodezyjno-kartograficznych    10
    2.1. Geometryczny model Ziemi i jego odwzorowanie na płaszczyźnie    10
    2.2. Globalne układy współrzędnych    13
    2.3. Odwzorowanie powierzchni Ziemi i związane z nim układy współrzędnych    15
    2.4. Państwowy system odniesień przestrzennych    20
    2.5. Państwowa osnowa geodezyjna    24
      2.5.1. Geodezyjna osnowa pozioma    25
      2.5.2. Składowa wysokościowa układu współrzędnych terenowych    27
  3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne    31
    3.1. Zasoby szczegółowych danych przestrzennych    31
    3.2. Mapa zasadnicza    32
    3.3. Ewidencja gruntów, budynków i lokali    39
      3.3.1. Definicja i przeznaczenie ewidencji gruntów    39
      3.3.2. Zawartość bazy danych EGiB    39
      3.3.3. Informacje o działkach ewidencyjnych    41
      3.3.4. Szczegółowe dane ewidencyjne o gruntach    47
      3.3.5. Dane EGiB definiujące budynki i lokale    49
      3.3.6. Mapa ewidencyjna    51
      3.3.7. Raporty przedstawiające dane rejestrowe    53
    3.4. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu GESUT    56
      3.4.1. Cel, podstawy prawne i organizacyjne    56
      3.4.2. Rodzaje sieci uzbrojenia terenu    57
      3.4.3. Dane o sieciach gromadzone w powiatowej bazie GESUT    58
      3.4.4. Informacje gromadzone o poszczególnych klasach sieci uzbrojenia terenu    59
    3.5. Realizacja informatyczna systemu GESUT    67
      3.5.1. Zasady definicji obiektów bazy GESUT    67
      3.5.2. Wykorzystanie danych o sieciach uzbrojenia terenu    69
    3.6. Baza danych o obiektach topograficznych BDOT500    69
    3.7. Inne centralne i lokalne rejestry publiczne    70
    3.8. Pochodne mapy zasadniczej    72
      3.8.1. Mapy do celów prawnych    72
      3.8.2. Mapa do celów projektowych    76
  4. System Geo-Info jako narzędzie do gromadzenia i udostępniania danych przestrzennych 78
    4.1. Opis Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info    78
    4.2. Aplikacja Geo-Info Delta jako środowisko do tworzenia numerycznej mapy zasadniczej    81
      4.2.1. Charakterystyka modułu Geo-Info Delta    81
      4.2.2. Opis programu Geo-Info Delta    82
      4.2.3. Realizacja praktyczna obiektów w aplikacji Geo-Info Delta    85
      4.2.4. Zasada jednego życia obiektów    92
    4.3. Wykorzystanie geoportali do aktualizacji zasobu pzgk    96
  5. Mapy geograficzne 100
    5.1. Ogólny podział map    100
    5.2. Wielkoskalowa mapa topograficzna    102
      5.2.1. Charakter mapy topograficznej    102
      5.2.2. Podział sekcyjny i godła mapy topograficznej    103
      5.2.3. Bazy danych topograficznych    104
      5.2.4. Redakcja mapy topograficznej    105
    5.3. Mapy tematyczne    108
      5.3.1. Przeznaczenie i zakres map tematycznych    108
      5.3.2. Metody prezentacji danych na mapie tematycznej    109
  6. Inne opracowania o charakterze kartograficznym    112
    6.1. Mapa jako element mieszanej rzeczywistości    112
      6.1.1. Rozwiązania sprzętowe    112
      6.1.2. Kartograficzna reprezentacja trzeciego wymiaru    114
      6.1.3. Zastosowania kartograficzne mieszanej rzeczywistości    116
      6.1.4. Rzeczywistość mieszana w strategii rozwojowej Trimble    117
    6.2. Ortofotomapa i inne opracowania teledetekcyjne119
      6.2.1. Podstawy fotogrametrii i teledetekcji    119
      6.2.2. Zasada rzutu środowego    120
      6.2.3. Ortofotomapa    122
    6.3. Zakończenie    124
  Zalecana literatura    125
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia