Numer zawiera artykuły dotyczące specyfiki cech strukturalnych języków afrykańskich (Hausa, Basketo) i systemowych osobliwości kodowania liczb w językach bantu z grupy (zachodnich) serengeti, porusza także kwestie socjolingwistyczne odnoszące się do barier w przyswajaniu języka angielskiego przez użytkowników języków afrykańskich (na przykładach z Zanzibaru) i metodologicznych podstaw opisu języków zagrożonych (endangered languages).


Zagadnienia dotyczące wartości religijnych i treści kulturowych przedstawia artykuł poruszający ideę męczeństwa w islamie (z odniesieniem do obszaru Nigerii północnej) oraz artykuł na temat obrazu kobiety w poezji amharskiej. Autorami artykułów są afrykaniści z ośrodków europejskich (Hamburg, Helsinki), Uniwersytetu w Yamaguchi, uniwersytetów afrykańskich (Dar es Salaam, Injibara) oraz Uniwersytetu Warszawskiego.


Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).


The issue contains articles on the specificity of the structural features of African languages ​​(Hausa, Basketo) and systemic peculiarities of encoding numbers in Bantu languages ​​from the (Western) serengeti group, it also raises sociolinguistic issues related to the barriers to the acquisition of English by African language speakers (for example from Zanzibar ) and methodological foundations of the description of endangered languages.


Questions concerning religious values ​​and cultural content are presented in the article dealing with the idea of ​​martyrdom in Islam (with reference to the area of ​​northern Nigeria) and the article on the image of a woman in Amharic poetry. The authors of the articles are Africanists from European centers (Hamburg, Helsinki), the University of Yamaguchi, African universities (Dar es Salaam, Injibara) and the University of Warsaw.


Publication under the Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) license (full template content available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode).


Liczba stron193
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  FROM THE EDITORS    7
  
  ARTICLES
  Joseph McIntyre
  Transitive L-verbs (grade 2) and transitive H-verbs
  (grades 1, 4, 5, and 6) in Hausa verbal compounds    9
  
  Rasmus Bernander, Antti O. Laine & Lotta Aunio
  The numeral system(s) in Western Serengeti: Formal, functional, and historical inferences    35
  
  Pius W. Akumbu
  Reflections on a community-based approach to writing grammars of endangered African languages    71
  
  Hideyuki Inui
  Nominal suffixes as markers of information structure in Basketo    97
  
  Salim A. Mohamed & Erasmus A. Msuya
  English phonological errors by Kimakunduchi speaking
  EFL learners in Zanzibar    121
  
  Sabina Brakoniecka
  Islamic martyrdom in northern Nigeria    143
  
  Berhanu Asaye Agajie
  Images of Amhara women in oral poetry    163
  
  REVIEWS
  A History of African Linguistics, ed. by H. Ekkehard Wolff. Cambridge: Cambridge University Press 2019, 351 pp. ISBN 978-11-0828-397-7. DOI: 10.1017/9781108283977
  (Patryk Zając)    181
  
  Massimo Villa, Filologia e linguistica del testi gəʿəz di età aksumita: Il Pastore di Erma. (Studi Africanistici. Serie Etiopica 10). Napoli: UniorPress 2019, 285 pp. ISBN 978-88-6719-178-9 (Marcin Krawczuk)    188
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia