Zarządzanie klubami sportowymi w warunkach gospodarki rynkowej - analiza przypadku klubów sportowych (piłki nożnej) w Polsce

Zarządzanie klubami sportowymi w warunkach gospodarki rynkowej - analiza przypadku klubów sportowych (piłki nożnej) w Polsce

1 opinia

Wydawca:

AWF Warszawa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

30,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana praca jest poświęcona podstawowym problemom zarządzania w kulturze fizycznej i sporcie wraz z analizą przypadku klubów piłkarskiej Ekstraklasy w Polsce. Opracowanie zawiera także elementy ekonomiczno-finansowe funkcjonowania klubów sportowych zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Aktualnie nie jest dostępnych wiele opracowań na ten temat, a jeśli nawet są, to raczej koncentrują się na problematyce zarządzania, natomiast jednostko-we opracowania dotyczą oceny efektywności funkcjonowania wybranych klubów sportowych. Na tym tle niniejsze opracowanie uzupełnia lukę sprowadzającą się do bardzo ograniczonej wiedzy dotyczącej ekonomiczno-finansowej strony sektora sportu. Przy czym coraz aktualniejsze staje się to, że sport musi być traktowany jak każdy inny sektor gospodarki z uwzględnieniem jego specyfiki polegającej na tym, że trzeba realizować równanie: duże środki finansowe – bardzo dobre wyniki sportowe – jeszcze większe przychody.
Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja, analiza i ocena problemów zarządzania w kulturze fizycznej i sporcie wraz z analizą przypadków klubów piłki nożnej w Polsce i W. Brytanii.
Podstawowa hipoteza badawcza zmierza do tego:
1.Czy wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu, zarzadzaniu i finansowaniu klubów sportowych w Polsce mają w pełni charakter rynkowy?
2.Czy zarzadzanie sportem w Polsce jest całkowicie dostosowane do wymagań funkcjonującego rynku sportowego?
3.Jak powinien funkcjonować komercyjny zawodowy klub sportowy?
4.Jakie powinny być zasady i możliwości finansowania takich klubów sportowych w Polsce?
W pracy zostały wykorzystane podstawowe metody badawcze takie jak: analiza, dedukcja czy wnioskowanie logiczne. Stały się one niezbędne do oceny ta-kich zjawisk jak: efektywność ekonomiczna klubów sportowych, systemy zarzadzania sektorem sportu, zarządzanie strategiczne klubami sportowymi czy wyniki finansowe największych klubów sportowych.
Praca ma charakter przeglądu ułatwiającego studiowanie i szybkie odnajdowanie kluczowych pojęć, formułowanie sytuacji problemowych oraz poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania. Jej struktura została ujednolicona w miarę możliwości określonych istotą zagadnień i metodami przyjętych analiz.
W rozdziale pierwszym zostały omówione podstawowe pojęcia z zakresu zarzadzania w kulturze fizycznej i sporcie, istota i elementy składowe otoczenia oraz nowe koncepcje zarzadzania w teorii i praktyce działalności sportowej oraz Europejskie systemy zarzadzania w sporcie na tle zarzadzania sportem w Polsce.
Rozdział drugi poświęcono analizie porównawczej przedsiębiorstwa sportowego jako podmiotu gospodarczego. Zostały w nim omówione formy prawne pod-miotu sportowego z podziałem na te które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz te, które ją prowadzą. W dalszej części porównano działalność profesjonalnego klubu sportowego do przedsiębiorstwa oraz wyniki działalności gospodarczej klubów sportowych.
W rozdziale trzecim została scharakteryzowana problematyka efektywnego zarzadzania klubem sportowym. Zostały tam omówione w pierwszej kolejności istota, zakres oraz obszary efektywności przedsiębiorstwa z elementami analizy wskaźnikowej, a w kolejności problem efektywności w klubach sportowych wraz obszarami i miernikami oceny efektywności podmiotu sportowego
W rozdziale czwartym została podjęta problematyka analizy i oceny proce-sów zarzadzania zawodowymi klubami sportowymi w Polsce na podstawie klubów piłkarskich. Zostały omówione Ligi piłkarskie w Polsce, pokazana rola i zadania Ekstraklasy SA w zarzadzaniu sportem, podstawowe dane dotyczące budżetów i finansów klubów piłkarskich oraz analiza porównawcza wyników sportowych i finansowych piłkarskiej Ekstraklasy w sezonie 2018/2019.
Rozdział piąty obejmuje problematykę i obszary strategii zawodowych klubów sportowych. Zostały w nim wyeksponowane podstawowe elementy zarzadzania strategicznego a następnie najważniejsze rodzaje strategii przedsiębiorstwa sportowego czyli strategie: promocji, finansowa, finansowania działalności, stra-tegie kosztowe klubów piłkarskich, rodzaje strategii inwestycyjnych, strategie zatrudniania kadr i na zakończenie strategie organizacyjno-logistyczne.
W rozdziale szóstym został przedstawiony problem efektywności biznesowej klubów piłkarskich angielskiej Premier League. Scharakteryzowano i oceniono funkcjonowanie Premier League, zasady kierowania i zarzadzania wraz z strukturą i systemem rozgrywek. Bardzo dużą część opracowania poświecono w tym rozdziale stronnie ekonomiczno-finansowej funkcjonowania systemu rozgrywek piłkarskich w Anglii. Na zakończenie przedstawiono różnice w sposobach finansowania klubów angielskiej Premier League i polskiej Ekstraklasy.
Rozdział siódmy został poświęcony ocenie zarządzania klubem sportowym w zdobywaniu przewagi sportowej i biznesowej. Przedstawiono tutaj funkcjonowanie klubu sportowego jako przedsiębiorstwa oraz zaprezentowano charakterystykę produktu sportowego i korelację wyniku sportowego i ekonomicznego w klubie sportowym. W końcowej części przedstawiono problem komercjalizacji sportu.
Wyspecyfikowane problemy nie tworzą kompendium wiedzy podstawowej z zakresu ekonomii sportu czy podstaw zarządzania sportem. Są one tylko wyborem zasadniczych kwestii stanowiącymi istotę omawianych zagadnień i jak każdy wybór wynikający z celów i ograniczeń, mogą tworzyć potrzebę szerszego ich poznawania. Jego adresatami są głównie studenci kierunków wychowanie fizyczne i sport, którzy sygnalizując potrzebę zaistnienia tego rodzaju opracowania spowodowali, że powstało ono dla lepszej współpracy uczących i studiujących.
Opracowanie jest efektem pracy pracowników Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Wychowania |Fizycznego AWF w Warszawie, którzy tworząc poszczególne fragmenty książki, wnieśli zarówno własne pomysły i prze-myślenia, jak i ujęcia problemów które można odnaleźć w istniejących nielicznych podręcznikach z tej dziedziny wiedzy.
Autorzy opracowania mają nadzieję, że taka prezentacja ułatwi poznawanie i zrozumienie podstawowych kwestii dotyczących ekonomii sportu i zarzadzania sportem oraz stanie się podstawą szerokiej wymiany poglądów na temat komercjalizacji sportu, która w odniesieniu do polskich klubów sportowych przyjmuje szczególne ważny charakter.


Liczba stron130
WydawcaAWF Warszawa
ISBN-13978-83-61830-55-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  STRESZCZENIE / SUMMARY
  WSTĘP
  ROZDZIAŁ I
  Istota i zakres zarządzania w kulturze fizycznej i sporcie
  1.1.Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem
  1.2.Cele i zadania zarządzania w kulturze fizycznej i sporcie
  1.3.Funkcje zarządzania w teorii i praktyce działalności sportowej
  1.4.Wybrane współczesne koncepcje zarządzania
  1.5.Europejski system zarządzania w sporcie na tle systemu zarządzania sportem w Polsce
  ROZDZIAŁ II
  Przedsiębiorstwo sportowe jako podmiot gospodarczy
  2.1.Podmiot sportowy jako podmiot gospodarczy
  2.2.Formy prawne podmiotu sportowego
  2.2.1. Formy prawne nieprowadzące działalności gospodarczej
  2.3.Formy prawne podmiotów prowadzące działalność gospodarczą
  2.4.Formy prawne dopuszczające działalność gospodarczą
  2.5.Profesjonalny klub sportowy a przedsiębiorstwo
  ROZDZIAŁ III
  Efektywne zarządzanie klubem sportowym
  3.1.Istota i zakres efektywności podmiotu gospodarczego
  3.2.Obszary efektywności przedsiębiorstwa
  3.3.Obszary analizy wskaźnikowej efektywności przedsiębiorstwa
  3.4.Efektywność w klubach sportowych
  3.4.1. Obszary i mierniki oceny podmiotu sportowego
  3.5.SportsManago jako system oceny efektywności klubu sportowego
  ROZDZIAŁ IV
  Analiza i ocena procesów zarządzania zawodowymi klubami sportowymi w Polsce na podstawie klubów piłkarskich
  4.1.Ligi piłkarskie w Polsce
  4.2.Rola i zadania Ekstraklasy SA. w zarządzaniu sportem
  4.3.Finanse klubów piłkarskich w Polsce
  4.4.Budżety klubów Ekstraklasy
  4.5.Analiza porównawcza wyników finansowych i sportowych klubów piłkarskiej ekstraklasy w sezonie 2018/2019
  ROZDZIAŁ V
  Strategie zawodowych klubów sportowych
  5.1.Charakterystyka procesu zarządzania strategicznego
  5.2.Strategie marketingowe
  5.3.Strategie promocji
  5.4.Strategie finansowe
  5.5.Strategie kosztowe klubów piłkarskich
  5.6.Rodzaje strategii inwestycyjnych
  5.7.Strategie zatrudniania kadr
  5.8.Strategie organizacyjno-logistyczne
  ROZDZIAŁ VI
  Efektywność biznesowa klubów piłkarskich w Anglii
  6.1.Charakterystyka i ocena funkcjonowania Premier League
  6.2.Zasady funkcjonowania Premier League
  6.3.System kierowania i zarządzania Premier League
  6.4.Struktura funkcjonowania Premier League
  6.5.System rozgrywek piłkarskich w Anglii
  6.6.Charakterystyka funkcjonowania obszaru ekonomiczno-finansowego Premier League
  6.6.1. Zasady premiowania za zajmowane miejsce w tabeli rozgrywek piłkarskich
  6.6.2. Przykład Manchesteru United jako efektywnego klubu
  6.7.Model podziału środków: stanowisko Państwa wobec finansowania klubów sportowych w Anglii
  6.8.Różnice w sposobach finansowania klubów angielskiej Premier League i w polskiej Ekstraklasie
  ROZDZIAŁ VII
  Zarzadzanie klubem sportowym w zdobywaniu przewagi sportowej i biznesowej
  7.1.Charakterystyka produktu sportowego
  7.2.Korelacja wyniku sportowego i ekonomicznego w klubie sportowym …
  7.3.Charakterystyka rynku sportowego w Polsce
  7.4.Istota i ważność analizy ekonomicznej i sportowej na przykładzie Billy Beane’a
  7.5.Pełna komercjalizacja sportu – na przykładzie Kataru
  PODSUMOWANIE
  BIBLIOGRAFIA
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia