Upadłość (bankructwo) państwa w stosunkach międzynarodowych

-25%

Upadłość (bankructwo) państwa w stosunkach międzynarodowych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,25  35,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

26,2535,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedmiotem monografii Kariny Jędrzejowskiej jest upadłość państwa definiowana jako niewywiązywanie się przez suwerenne podmioty ze zobowiązań wobec wierzycieli oraz zmiany warunków spłaty zadłużenia dokonane na wniosek państwa-dłużnika (restrukturyzacja zadłużenia). Monografia jest pierwszą na polskim rynku publikacją w kompleksowy sposób przedstawiającą specyfikę niewypłacalności suwerennych podmiotów. Omawiany w książce problem jest istotny z kilku względów. Po pierwsze, niewypłacalne państwa stwarzają zagrożenie dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Po drugie, zadłużenie zagraniczne stanowi istotną barierę rozwoju najbiedniejszych państw świata. Po trzecie, zjawisko upadłości państwa wydaje się być nieodłączną cechą stosunków międzynarodowych niemożliwą do wyeliminowania w najbliższym czasie.


Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zadłużenia państw, w szczególności do ekonomistów, ekspertów w zakresie spraw międzynarodowych, politologów, dziennikarzy, pracowników administracji publicznej oraz pracowników instytucji finansowych.


Karina Jędrzejowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka University of Manchester (MSc Globalisation and Development), Szkoły Głównej Handlowej (Finanse i Bankowość) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW. Autorka licznych publikacji z zakresu finansów międzynarodowych, międzynarodowej ekonomii politycznej oraz ekonomii rozwoju. Członek Zarządu oraz Skarbnik World International Studies Committee (WISC).


Rok wydania2020
Liczba stron332
KategoriaStosunki międzynarodowe
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-740-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wstęp     9
  Rozdział 1. Pojęcie upadłości państwa     21
  1.1. Upadłość państwa – definicje i terminy bliskoznaczne     21
  1.1.1. Upadłość państwa (sovereign default)     24
  1.1.2. Niewypłacalność (insolvency)     28
  1.1.3. Bankructwo państwa (sovereign bankruptcy)     29
  1.1.4. Kryzys zadłużeniowy (sovereign debt crisis)     32
  1.1.5. Terminy stosowane w literaturze polskiej     35
  1.2. Elementy teorii zadłużenia publicznego     38
  1.2.1. Motywy zadłużania się przez państwa     40
  1.2.2. Rodzaje zadłużenia państwa     42
  1.2.2.1. Zadłużenie zagraniczne i wewnętrzne     42
  1.2.2.2. Klasyfikacja zadłużenia państwa ze względu na rodzaj dłużnika     45
  1.2.2.3. Klasyfikacja zadłużenia państwa ze względu na rodzaj wierzyciela     47
  1.2.2.4. Formy zobowiązania dłużnego     49
  1.2.2.5. Klasyfikacja zadłużenia państwa ze względu na termin zapadalności     51
  1.2.2.6. Ukryty dług     52
  1.3. Rodzaje i cechy upadłości państwa     53
  1.3.1. Częściowa i całkowita upadłość państwa     54
  1.3.2. Wewnętrzna i zewnętrzna upadłość państwa     54
  1.3.3. Zdolność do spłaty i chęć do spłaty     57
  1.3.4. Kryzys płynności i kryzys wypłacalności     58
  1.3.5. Przejawy upadłości państwa     59
  1.3.6. Repudiacja     61
  1.3.7. Czas trwania i powtarzalność upadłości państwa     62
  1.4. Upadłość państwa a upadłość podmiotu prywatnego     63
  1.4.1. Upadłość podmiotu prywatnego     64
  1.4.2. Specyfika upadłości państwa     66
  Rozdział 2. Upadłość państwa w perspektywie historycznej    73
  2.1. Cykle upadłości państwa     74
  2.2. Niewypłacalność państw od czasów starożytnych do drugiej wojny światowej     80
  2.2.1. Bankructwa suwerenów od starożytności do wojen napoleońskich     81
  2.2.1.1. Średniowiecze     81
  2.2.1.2. Okres nowożytny     84
  2.2.2. Zadłużenie i niewypłacalność państw w XIX wieku     87
  2.2.2.1. Specyfika fal zadłużenia po wojnach napoleońskich     88
  2.2.2.2. XIX-wieczni bankruci     90
  2.2.2.3. Postępowanie wierzycieli wobec niewypłacalnych państw     92
  2.2.3. Przypadki upadłości państwa w dwudziestoleciu międzywojennym     95
  2.2.3.1. Specyfika zadłużenia i upadłości państw po pierwszej wojnie światowej     96
  2.2.3.2. Repudiacja Rosji Radzieckiej     99
  2.2.3.3. Wielka depresja     100
  2.3. Epizody upadłości państwa od drugiej wojny światowej do kryzysu
  zadłużeniowego lat osiemdziesiątych XX wieku     102
  2.3.1. Zadłużenie i upadłość państw w okresie powojennym     102
  2.3.2. Kryzys zadłużeniowy lat osiemdziesiątych XX wieku     105
  2.3.2.1. Przyczyny kryzysu     105
  2.3.2.2. Wybuch i przebieg kryzysu     109
  2.4. Specyfika upadłości państwa po 1990 roku     112
  2.4.1. Rynki finansowe w ostatniej dekadzie XX wieku     113
  2.4.2. Od tequila crisis do upadłości Argentyny     118
  2.4.2.1. Meksyk 1994     119
  2.4.2.2. Azja Południowo-Wschodnia 1997     121
  2.4.2.3. Rosja 1998     124
  2.4.2.4. Pozostali „ suwerenni bankruci” ostatniej dekady XX wieku     125
  2.4.2.5. Argentyna 2001–2014     127
  2.4.3. Kryzys finansowy 2007–2008 i upadłość państwa w XXI wieku     130
  2.4.3.1. Islandia     131
  2.4.3.2. Kryzys zadłużeniowy państw strefy euro     133
  Rozdział 3. Przyczyny upadłości państwa     136
  3.1. Przyczyny o charakterze ekonomicznym     137
  3.1.1. Nieodpowiednia struktura zadłużenia i kryzys płynności     138
  3.1.1.1. Niedopasowanie walutowe     139
  3.1.1.2. Niedopasowanie terminów zapadalności     142
  3.1.2. Nadmierne zadłużenie i kryzys wypłacalności     146
  3.1.3. Załamanie gospodarcze     151
  3.2. Przyczyny o charakterze politycznym     154
  3.2.1. Błędy w polityce gospodarczej     156
  3.2.1.1. Nadmierna ekspansja fiskalna     156
  3.2.1.2. Polityka kursowa     157
  3.2.1.3. Błędna polityka inwestycyjna     158
  3.2.1.4. Zbyt liberalna polityka handlowa     159
  3.2.1.5. Słabość instytucji     159
  3.2.1.6. Ucieczka kapitału     160
  3.2.2. Uznanie długu za bezprawny i koncepcja odious debt     161
  3.2.3. Pozostałe polityczne przyczyny upadłości państwa     164
  3.3. Wpływ zachowania wierzycieli na wypłacalność państw     167
  3.4. Prawdopodobieństwo upadłości państwa     168
  3.4.1. Szacowanie prawdopodobieństwa upadłości państwa     169
  3.4.2. Determinanty upadłości państwa – przegląd wybranych wskaźników     176
  Rozdział 4. Konsekwencje upadłości państwa     181
  4.1. Pojęcie kosztów upadłości państwa     182
  4.2. Ekonomiczne koszty upadłości dla państwa-dłużnika     185
  4.2.1. Reputacja i dostęp do rynków finansowych     185
  4.2.1.1. Ograniczenie dostępności kapitału     186
  4.2.1.2. Wyższe koszty pozyskania kapitału     190
  4.2.1.3. Ograniczenie dopływu inwestycji zagranicznych     192
  4.2.2. Spadek obrotów handlowych     194
  4.2.3. Spowolnienie gospodarcze     195
  4.3. Polityczne koszty upadłości dla państwa-dłużnika     200
  4.3.1. „Supersankcje” i ograniczenie suwerenności państwa-dłużnika     201
  4.3.1.1. Dyplomacja kanonierek     206
  4.3.1.2. Przejęcie kontroli nad finansami państwa przez wierzycieli     208
  4.3.1.3. Konfiskata majątku dłużnika     209
  4.3.1.4. Sankcje handlowe     210
  4.3.2. Wpływ upadłości na politykę makroekonomiczną i zagraniczną państwa     211
  4.3.3. Pozostałe polityczne koszty upadłości państwa     213
  4.4. Konsekwencje upadłości państwa dla wierzycieli     214
  Rozdział 5. Działania na rzecz łagodzenia skutków
  oraz przeciwdziałania upadłości państwa     218
  5.1. Postępowanie upadłościowe dla państw – uwagi wstępne     219
  5.2. Techniki restrukturyzacji i redukcji zadłużenia     222
  5.2.1. Restrukturyzacja zadłużenia     224
  5.2.1.1. Debt rescheduling     224
  5.2.1.2. Konwersja zadłużenia     226
  5.2.1.3. Refinansowanie zadłużenia     230
  5.2.2. Redukcja i umorzenie zadłużenia     230
  5.2.3. Bailout     232
  5.3. Rola międzynarodowych instytucji finansowych     233
  5.3.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy     234
  5.3.1.1. Pomoc kredytowa MFW     236
  5.3.1.2. MFW jako pożyczkodawca ostatniej instancji     238
  5.3.2. Klub Paryski     239
  5.3.3. Klub Londyński     244
  5.3.4. Międzynarodowe organizacje finansowe wobec kryzysu
  zadłużeniowego lat osiemdziesiątych XX wieku     247
  5.3.4.1. Uzgodnione finansowanie dodatkowe     248
  5.3.4.2. Plan Bakera     249
  5.3.4.3. Plan Brady’ego     250
  5.3.4.4. Renegocjacja zadłużenia państw Europy Środkowej i Wschodniej     252
  5.4. Koncepcje usprawnienia procesu restrukturyzacji zadłużenia
  w formie obligacji     253
  5.4.1. Propozycje rozwiązań statutowych     254
  5.4.1.1. Wczesne koncepcje usprawnienia procesu restrukturyzacji zadłużenia     254
  5.4.1.2. Koncepcje międzynarodowego reżimu upadłościowego z lat 1995–2000     256
  5.4.1.3. Sovereign Debt Restructuring Mechanism     258
  5.4.1.4. Abitraż Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów
  Inwestycyjnych (ICSID)     259
  5.4.2. Rynkowe mechanizmy rozwiązywania kwestii upadłości państwa     260
  5.4.2.1. Klauzule wspólnego działania     261
  5.4.2.2. Innowacje finansowe w instrumentach dłużnych     265
  5.5. Inicjatywy na rzecz oddłużenia państw najbiedniejszych     266
  5.5.1. Inicjatywa na rzecz silnie zadłużonych biednych państw (HIPC Initiative)     267
  5.5.2. Inicjatywa na rzecz umorzenia długu wielostronnego (MDRI)     270
  5.6. Działania podjęte po kryzysie finansowym 2007–2008 i kryzysie
  zadłużeniowym w strefie euro     273
  5.7. Zarządzanie zadłużeniem – polityka państwa-dłużnika     275
  Zakończenie – wnioski końcowe     279
  Wykaz skrótów     289
  Bibliografia     291
  Indeks nazwisk    323
  Spis wykresów i tabel     331
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia