Liny stalowe

Budowa, właściwości, eksploatacja, zastosowanie

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

90,30  129,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

90,30129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Liny stalowe stanowią elementy nośne oraz pędne, a także pełnią funkcję podstawowych elementów bezpieczeństwa wielu systemów i urządzeń transportowych jak: koleje linowe, górnicze wyciągi szybowe, maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego, urządzenia dźwigowe, dźwignicowe, off-shore itp. Liny stalowe podlegają zużyciu eksploatacyjnemu i muszą być wymieniane na nowe. Aby właściwie eksploatować liny należy mieć na ten temat specjalistyczną i dość wszechstronną wiedzę dotyczącą budowy, zasad doboru i eksploatacji, metod oceny i badania dotyczącą różnych zastosowań lin. Adresatami książki są studenci kierunków inżynieryjnych, projektanci urządzeń transportowych wykorzystujących liny, producenci i dostawcy lin, pracownicy zatrudnieni w ośrodkach narciarskich, firmach produkujących, montujących, nadzorujących i remontujących urządzenia suwnicowe, dźwigowe itp., pracownicy dozorów technicznych i w końcu pracownicy firm zajmujących się badaniami specjalistycznymi i usługami w zakresie eksploatacji lin.


Liczba stron725
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21462-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora     11
  Wykaz ważniejszych, stosowanych skrótów oraz oznaczeń wraz z ich jednostkami     15
  1. Zarys historii rozwoju lin    21
    1.1. Rys historyczny rozwoju lin w starożytności     21
      1.1.1. Wprowadzenie     21
      1.1.2. Liny w czasach prehistorycznych     25
      1.1.3. Liny w starożytności     30
    1.2. Rys historyczny rozwoju lin do Rewolucji Przemysłowej     40
      1.2.1. Średniowiecze    41
      1.2.2. Odrodzenie i Oświecenie     43
      1.2.3. Czasy rewolucji przemysłowej     47
      1.2.4. Pierwsze liny wykonane z drutów ciągnionych ze stali węglowych     50
      1.2.5. Lina Alberta    54
    1.3. Pierwsze nowoczesne liny stalowe     56
  2. Liny stalowe     63
    2.1. Elementy budowy lin stalowych     63
    2.2. Materiały stosowane do produkcji lin stalowych    68
      2.2.1. Wprowadzenie     68
      2.2.2. Drut stalowy na liny    70
      2.2.3. Rdzenie lin stalowych     90
      2.2.4. Pokrycia lin stalowych i splotek     96
      2.2.5. Smary do lin stalowych     98
    2.3. Oznaczanie splotek i lin stalowych ze względu na budowę i wykonanie     101
      2.3.1. Obecny system oznaczania lin stalowych wg normy PN-EN 12385-1:2000     102
      2.3.2. Poprzedni system oznaczania lin stalowych wg normy PN-ISO 3578:1997     105
      2.3.3. System oznaczania lin stalowych wg polskiej normy PN-68/M-80200     107
      2.3.4. Poprzedni (nieobowiązujący) systemem normalizacji wg DIN stosowany w Niemczech     108
      2.3.5. Elementy oznaczania lin stalowych wg normalizacyjnego systemu angielskiego BS     108
    2.4. Budowa splotek lin stalowych     109
      2.4.1. Rodzaje styku powierzchni drutów w splotce     109
      2.4.2. Podstawowe konstrukcje splotek lin stalowych o przekroju okrągłym     115
      2.4.3. Geometria splotek lin stalowych o przekroju kształtowym     122
      2.4.4. Podstawowe konstrukcje splotek deformowanych plastycznie     125
    2.5. Budowa splotek lin stalowo-włókiennych     129
    2.6. Technologia produkcji splotek i lin stalowych    130
  3. Przegląd konstrukcji lin stalowych oraz ich połączeń i zakończeń     134
    3.1. Liny stalowe jednozwite     136
      3.1.1. Liny jednozwite z drutów okrągłych (liny spiralne)     136
      3.1.2. Liny jednozwite półzamknięte (HLCR) wykonane z drutów kształtowych     137
      3.1.3. Liny jednozwite zamknięte (FLCR) wykonane z drutów kształtowych     138
    3.2. Liny stalowe dwuzwite o przekroju okrągłym     140
      3.2.1. Liny stalowe dwuzwite okrągłosplotkowe    140
      3.2.2. Liny stalowe dwuzwite o splotkach kształtowych     146
      3.2.3. Liny stalowe dwuzwite nieodkrętne o splotkach okrągłych     151
      3.2.4. Liny stalowe o splotkach deformowanych plastycznie (liny kompaktowane)     155
      3.2.5. Liny stalowe okrągłe plastykowane     158
    3.3. Stalowe liny kablowe    160
    3.4. Liny stalowe stosowane w konstrukcjach złożonych     162
      3.4.1. Liny stalowe do taśm przenośnikowych z kordem wzmacnianym linkami     162
      3.4.2. Linki stalowe do pasów pędnych dźwigów osobowych i towarowych    165
      3.4.3. Liny stalowe przeznaczone na cięgna sprężające     166
      3.4.4. Liny stalowe do kabli energetycznych i kable w oplotach stalowych     167
      3.4.5. Liny stalowo-włókienne i liny hybrydowe    169
    3.5. Liny stalowe o przekroju prostokątnym     172
      3.5.1. Liny płaskie szyte i nitowane     172
      3.5.2. Liny płaskie stalowo-gumowe     174
    3.6. Zakończenia i połączenia lin stalowych     177
      3.6.1. Sposoby mocowania końców lin stalowych     177
      3.6.2. Sposoby łączenia odcinków lin stalowych przez zaplatanie końców     196
      3.6.3. Zawieszenia linowe     207
      3.6.4. Systemy mocowania elementów konstrukcji do lin stalowych     210
      3.6.5 Mocowanie końców lin stalowych na bębnach     210
    3.7. Nowe materiały na liny     212
      3.7.1. Liny z włókien węglowych     213
      3.7.2. Liny wykonane z włókien sztucznych    216
  4. Dobór lin stalowych do określonych warunków pracy     221
    4.1. Wprowadzenie     221
    4.2. Wymiary geometryczne lin stalowych     223
    4.3. Obliczanie lin stalowych     228
      4.3.1. Klasyczne defi nicje wytrzymałości lin stalowych i ich interpretacja     228
      4.3.2. Definicje i wymagania techniczne wprowadzone normą PN-EN 12385     239
    4.4. Podstawowe zasady doboru lin stalowych do przenoszenia obciążeń wzdłużnych    243
    4.5. Zerwanie liny pod wpływem obciążenia własną masą     250
    4.6. Zasady doboru lin stalowych przenoszących obciążenia poprzeczne     252
    4.7. Praca lin stalowych w układach wielokrążkowych i napędach linowych     260
      4.7.1. Kinematyka wielokrążkowych układów linowych     261
      4.7.2. Obciążenia lin pracujących w układach wielokrążkowych     264
    4.8. Rola i udział sił tarcia w pracy lin stalowych     268
      4.8.1. Sprzężenie cierne pomiędzy liną a pędnią linową     268
      4.8.2. Przykłady napędów i uchwytów linowych wykorzystujących sprzężenie cierne     274
      4.8.3. Rola sił tarcia w technologii wymiany lin górniczych wyciągów szybowych     282
      4.8.4. Windy frykcyjne (windy cierne)     284
    4.9. Naciski pomiędzy liną a bieżnią pędni linowej    285
      4.9.1. Naciski powierzchniowe     285
      4.9.2. Rowki kół linowych     288
      4.9.3. Wykładziny rowków kół linowych     292
    4.10. Pędnie bębnowe     295
  5. Właściwości eksploatacyjne lin stalowych     305
    5.1. Eksploatacja lin     305
    5.2. Wprowadzanie lin stalowych do eksploatacji     306
    5.3. Wydłużanie się i moduł sprężystości pracujących lin stalowych     310
    5.4. Moment odkrętu lin stalowych     319
    5.5. Trwałość zmęczeniowa lin stalowych     327
    5.6. Przyczyny zużywania się i odkładania lin stalowych     341
      5.6.1. Wprowadzenie     341
      5.6.2. Podstawowe przyczyny powstawania uszkodzeń drutów i lin stalowych    346
      5.6.3. Zużycie zmęczeniowe i hipotezy o zużyciu lin stalowych     350
      5.6.4. Zużycie korozyjne i fretting     364
      5.6.5. Zużycie ścierne     367
      5.6.6. Zużycie lin stalowych na skutek działania momentu odkrętu     371
    5.7. Kryteria odkładania lin stalowych w wybranych urządzeniach transportu linowego    374
    5.8. Technologie napraw lin stalowych     379
  6. Metody badań i oceny stanu lin stalowych     382
    6.1. Wprowadzenie     382
    6.2. Klasyczne metody wizualne     384
      6.2.1. Sposoby pomiaru deformacji geometrycznych i starć drutów lin stalowych     385
      6.2.2. Metody pomiaru wymiarów geometrycznych ubytków uszkodzonych drutów     387
    6.3. Nowe metody wizualne (VT) oceny stanu lin stalowych     390
      6.3.1. Zastosowanie cyfrowej fotografi i i skanowania laserowego 2D w ocenie wizualnej lin stalowych     390
      6.3.2. System wizyjny z zastosowaniem kamer cyfrowych do oceny stanu lin stalowych     393
      6.3.3. System laserowy 3D do wizyjnej inspekcji lin     394
    6.4. Aktywne metody badań magnetycznych i oceny stanu lin stalowych     405
      6.4.1. Norma PN-EN 12927: Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych     409
      6.4.2. Podstawy magnetycznej metody badania stanu lin stalowych     413
      6.4.3. Aparatura do akwizycji wyników badań magnetycznych lin stalowych    419
    6.5. Obliczanie stopnia zużycia lin stalowych na podstawie wyników badań magnetycznych    440
      6.5.1. Obliczanie stopnia zużycia na podstawie sygnału z czujnika indukcyjnego LD     441
      6.5.2. Obliczanie stopnia zużycia na podstawie sygnału z czujnika hallotronowego LMA     445
      6.5.3. Przeglądarki wyników badań magnetycznych Browser MD120 i MD121View     447
      6.5.4. Ocena stanu zaplecenia liny na podstawie wyników badań magnetycznych     450
      6.5.5. Identyfi kacja deformacji struktury geometrycznej liny na podstawie wyników badań magnetycznych     453
    6.6. Dokładność badań magnetycznych lin stalowych    455
      6.6.1. Metodyka i ocena dokładności badań magnetycznych lin stalowych    455
      6.6.2. Wpływ obciążenia liny na dokładność pomiaru metodą magnetyczną czujnikiem hallotronowym LMA     460
      6.6.3. Ocena osłabienia lin na podstawie wyników badań magnetycznych     466
    6.7. Technologie badań lin stalowych metodą magnetyczną     468
      6.7.1. Głowice do badań magnetycznych lin stalowych produkowane w Polsce     468
      6.7.2. Sposoby badania metodą magnetyczną lin ruchomych     470
      6.7.3. Badanie metodą magnetyczną lin nieruchomych     473
      6.7.4. Badanie lin płaskich i taśm przenośnikowych zbrojonych linkami stalowymi     478
    6.8. Prognozowanie czasu pracy lin stalowych     480
    6.9. Kierunki rozwoju magnetycznej metody badania lin stalowych     483
  7. Analiza widmowa sygnału cyfrowego oraz modelowanie zużycia zmęczeniowego i dynamiki pracy lin stalowych     494
    7.1. Wprowadzenie     494
    7.2. Analiza widmowa sygnałów z czujników indukcyjnych typu LD     496
      7.2.1. Sygnał cyfrowy z czujników indukcyjnych typu LD     496
      7.2.2. Przekształcenie Fouriera sygnału cyfrowego     500
      7.2.3. Detekcja wymiarów geometrycznych lin na podstawie widma sygnału z czujników indukcyjnych LD    511
      7.2.4. Widmo sygnałów impulsowych z czujników indukcyjnych typu LD     515
    7.3. Zaawansowane metody analizy sygnału z czujników indukcyjnych typu LD     517
    7.4. Modelowanie zużycia zmęczeniowego lin stalowych     525
      7.4.1. Model iteracyjny procesu zużycia zmęczeniowego lin stalowych    529
      7.4.2. Modelowanie rozkładu naprężeń w drutach liny     537
      7.4.3. Wpływ charakteru obciążeń drutów liny na jej trwałość     543
      7.4.4. Modelowanie wpływu niektórych czynników konstrukcyjnych i wytrzymałościowych na trwałość zmęczeniową lin stalowych     546
      7.4.5. Dynamika procesu zużyciowego lin a diagnostyka ich stanu     553
      7.4.6. Rozdział obciążeń w układach wielolinowych urządzeń wyciągowych     557
    7.5. Modelowanie dynamiki pracy lin w układach transportu linowego     561
      7.5.1. Wprowadzenie    561
      7.5.2. Wielomasowe modele układów transportu linowego     563
      7.5.3. Modele ciągłe dynamiki i kinematyki lin stalowych     566
    7.6. Modelowanie pracy lin stalowych w układach wielokrążkowych     567
  8. Zastosowanie lin stalowych w urządzeniach do transportu ludzi i materiałów     572
    8.1. Wprowadzenie     572
    8.2. Koleje linowe     574
      8.2.1. Wprowadzenie    574
      8.2.2. Terenowe koleje linowe ( funiculars)     581
      8.2.3. Charakterystyka pasażerskich napowietrznych kolei linowych     583
      8.2.4. Wyciągi narciarskie     597
      8.2.5. Specjalistyczne koleje linowe     599
    8.3. Górnicze wyciągi szybowe     605
      8.3.1. Układy olinowań górniczych urządzeń wyciągowych     605
      8.3.2. Statyka, kinematyka i dynamika górniczych wyciągów szybowych     614
      8.3.3. Tarcze szybowe i linowe prowadzenie naczyń wyciągowych     621
      8.3.4. Urządzenia do głębienia i pogłębiania szybów     625
    8.4. Urządzenia suwnicowe     628
      8.4.1. Suwnice     628
      8.4.2. Dźwigi linotorowe     632
      8.4.3. Przewoźny dźwig linotorowy     635
      8.4.4. Szeregowy dźwig linotorowy     636
    8.5. Dźwigi osobowe i towarowe     637
      8.5.1. Nieco historii    637
      8.5.2. Elektryczne dźwigi osobowe i towarowe    639
      8.5.3. Dźwigi hydrauliczne i dźwigi z napędami pasowymi     645
      8.5.4. Dźwigi osobowe o trasie kątowej     648
    8.6. Żurawie, dźwigi budowlane, dźwigowe urządzenia portowe i morskie     649
      8.6.1. Żurawie     649
      8.6.2. Dźwigi samojezdne, budowlane i platformy ruchome     654
      8.6.3. Dźwigi budowlane i platformy ruchome    655
      8.6.4. Urządzenia dźwignicowe na statkach     657
  9. Pomocnicze zastosowania lin stalowych w układach wybranych maszyn i konstrukcji     661
    9.1. Maszyny podstawowe górnictwa odkrywkowego    661
      9.1.1. I znowu nieco historii     661
      9.1.2. Koparki jednonaczyniowe     663
      9.1.3. Koparki wielonaczyniowe     665
      9.1.4. Zwałowarki i zwałowarko-ładowarki     676
    9.2. Wiertnicze wyciągarki linowe     678
    9.3. Przenośniki taśmowe    681
      9.3.1. Linowe układy napinania taśm przenośnikowych     681
      9.3.2. Przenośniki linowo-taśmowe     683
    9.4. Konstrukcje cięgnowe    688
      9.4.1. Konstrukcje cięgnowe w budownictwie    689
      9.4.2. Mosty linowe    692
      9.4.3. Konstrukcje sprężane linami stalowymi    697
      9.4.4. Cięgnowe układy linowe do napinania    699
      9.4.5. Konstrukcje niestateczne mocowane linami stalowymi     700
    9.5. Platformy wiertnicze i eksploatacyjne     703
    9.6. Obciążenia lin odciągowych i wantowych     706
    9.7. Nietypowe zastosowania lin stalowych     709
  Literatura     711
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia