Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,47  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

13,4722,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Logopedia to interdyscyplinarna dziedzina nauki, która bardzo szybko rozwinęła się w ostatnim dziesięcioleciu. Jej intensywny rozwój jest związany ze wzrostem zapotrzebowania społecznego wynikającego ze zwiększenia świadomości i wiedzy na temat zaburzeń mowy. W procesie diagnostyczno-terapeutycznym mowy najważniejsza jest rola logopedy, jednak najczęściej pełny sukces terapeutyczny osiąga się dopiero przy współpracy wielu specjalistów. Dlatego tak istotna w rozwoju myśli logopedycznej jest kooperacja wielu dziedzin nauki, świadcząca o interdyscyplinarności logopedii.
Tom zawiera teoretyczne rozważania oraz wyniki badań własnych naukowców i praktyków, którzy reprezentują ośrodki naukowe, placówki oświatowe oraz terapeutyczne z całej Polski. Ukazali oni logopedię jako dziedzinę o interdyscyplinarnych podstawach, a także przyczynili się do kontynuacji dyskusji oraz współpracy specjalistów zajmujących się pomocą dzieciom i dorosłym z zaburzeniami mowy i języka. W monografii znajdują się rozważania specjalistów z różnych dziedzin – logopedii, neurologopedii, surdologopedii, onkologopedii, oligofrenopedagogiki, psychologii, ortodoncji, językoznawstwa, glottodydaktyki – co umożliwia wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja.
Ze Słowa wstępnego


Liczba stron288
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-227-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SŁOWO WSTĘPNE (Ewelina Zając, Mateusz Szurek)    9
  
  CZĘŚĆ I. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ TERAPII ZABURZEŃ MOWY OSÓB DOROSŁYCH    13
  
  Justyna Antczak-Kujawin, O METODACH DIAGNOZOWANIA ANOMII W OTĘPIENIU ALZHEIMEROWSKIM / About methods of diagnosing anomy in Alzheimer’s dementia    15
  Renata Gliwa, OCENA KOMPETENCJI I SPRAWNOŚCI INTERAKCYJNYCH, KOMUNIKACYJNYCH I JĘZYKOWYCH PACJENTKI Z POSTĘPUJĄCĄ AFAZJĄ NIEPŁYNNĄ / Diagnosis of competences and interactive, communication and language skills of a patient with progressive nonfluent aphasia    29
  Agnieszka Hamerlińska, MOWA PRZETOKOWA – STANDARD POSTĘPOWANIA LOGOPEDYCZNEGO U OSÓB PO IMPLANTACJI ZASTAWKI TCHAWICZO­PRZEŁYKOWEJ / Speech with voice prosthesis after removal of the larynx – standard of speech therapy    53
  Magdalena Kokot, ZABURZENIA WIDZENIA U OSÓB PO UDARZE MÓZGU A MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI MATERIAŁÓW DRUKOWANYCH DLA OSÓB Z AFAZJĄ / Visual disturbances in people after stroke and the possibility of adaptation of printed materials for people with aphasia    63
  Justyna Żulewska, Karolina Pożoga, WYPALENIE ZAWODOWE JAKO ZAGROŻENIE W PRACY LOGOPEDY NA ODDZIAŁACH NEUROLOGII I REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ / Burnout as a threat at the speech therapist’s work in the departments of neurology and neurological rehabilitation    73
  
  CZĘŚĆ II. LOGOPEDIA I GLOTTODYDAKTYKA – WSPÓLNE CELE I METODY     89
  
  Michalina Biernacka, WIEDZA GLOTTODYDAKTYCZNA W SŁUŻBIE LOGOPEDII MIĘDZYKULTUROWEJ / Knowledge of teaching polish as a foreign language in the service of intercultural speech-language therapy    91
  Małgorzata Rocławska-Daniluk, Weronika Kisiel, PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA GLOTTODYDAKTYKI BRONISŁAWA ROCŁAWSKIEGO I JEJ INTERDYSCYPLINARNE ZASTOSOWANIE W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM I LOGOPEDII – PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTOWEJ / The basic assumptions of Bronisław Rocławski’s glottodidactics and its interdisciplinary application in primary education and speech therapy: a review of literature on the topic    105
  Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska, ROZPOZNAWANIE SYTUACJI JĘZYKOWEJ DZIECKA DWU­ I WIELOJĘZYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM LOGOPEDYCZNEGO KWESTIONARIUSZA ROZPOZNANIA SYTUACJI JĘZYKOWEJ DZIECKA W PERSPEKTYWIE WIELOJĘZYCZNOŚCI I WIELOKULTUROWOŚCI / Recognizing of the language situation of a bilingual and multilingual child using the speech therapy questionnaire for recognizing a child’s language situation in the perspective of multilingualism and multiculturalism    115
  
  CZĘŚĆ III. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W DIAGNOZIE I TERAPII ZABURZEŃ MOWY ZWIĄZANYCH Z NIEWYKSZTAŁCONĄ KOMPETENCJĄ JĘZYKOWĄ     127
  
  Alicja Chilińska-Pułkowska, SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA OSÓB Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ / The communication efficiency of persons with profound intellectual disabilities     129
  Renata Marciniak-Firadza, TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM – STYMULACJA DOTYKOWA / Logopaedic therapy of children with cerebral palsy – tactile stimulation    141
  Natalia Siudzińska, WIELOSPECJALISTYCZNE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DZIECKA Z ZESPOŁEM VAN DER WOUDE / Multispecialized proceedings in the case of a child with van der Waude syndrome    155
  Tomasz Wiech, TERAPIA ZABURZEŃ MOWY I JĘZYKA CHŁOPCÓW Z ZESPOŁEM KRUCHEGO CHROMOSOMU X. STUDIUM PRZYPADKU / Speech and language intervention for boys with fragile x syndrome. Case study    165
  
  CZĘŚĆ IV. INTERDYSCYPLINARNOŚĆ W DIAGNOZIE I TERAPII ZABURZEŃ MOWY DZIECI    179
  
  Izabela Ejsmunt-Wieczorek, POLISEMANTYZMY WERBALNE W ZASOBIE LEKSYKALNYM DZIECI PRZEDSZKOLNYCH / Verbal polisemanisms in the lexical resource of kindergarten-age children    181
  Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, ZASTOSOWANIE MODELU PODATNOŚĆ–STRES W TERAPII JĄKANIA U DZIECI / Application of the diathesis–stress model in therapy of children who stutter    189
  Justyna Kackieło-Tomulewicz, Karolina Milewska, ANALIZA WYPOWIEDZI NARRACYJNYCH DZIECI PIĘCIOLETNICH PO ZAPOZNANIU SIĘ Z MATERIAŁEM AUDIOWIZUALNYM / The narrative reports’ analysis of 5 year old children after getting aquaired with audiovisual material    195
  Anna Karowicz, KOMPLEKSOWA DIAGNOZA I TERAPIA JAKO WARUNKI SKUTECZNOŚCI TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY / Comprehensive diagnosis and therapy as a condition of speech therapy efficacy of child diagnosed with delayed speech development    211
  Ewa Arleta Kos, SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA DZIECKA Z MUTYZMEM WYBIÓRCZYM W ŚRODOWISKU POZARODZINNYM / The specificity of the functioning of a child with selective mutism in an educational environment    227
  Magdalena Olempska-Wysocka, WCZESNA DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z ALALIĄ I NIEDOKSZTAŁCENIEM MOWY O TYPIE AFAZJI / Early speech therapy diagnosis of a child with apraxia and childhood aphasia    245
  Aleksandra Szczygieł, CYWILIZACYJNE ZAGROŻENIA ROZWOJU SYSTEMU ODBIORU STYMULACJI PRZEDSIONKOWEJ I INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ORAZ ICH POTENCJALNY WPŁYW NA ZABURZENIA ROZWOJU MOWY / Civilization threats to vestibular stimulation reception and sensory integration system development and their potential impact on speech development disorders    253
  
  CZĘŚĆ V. VARIA     271
  
  Anna Herud, Grażyna Śmiech-Słomkowska, CZYNNOŚCI FIZJOLOGICZNE JAMY USTNEJ / Physiological functions of oral cavity    273
  Helena Liwo, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ JAKO KONIECZNOŚĆ W TEORII I PRAKTYCE SURDOLOGOPEDYCZNEJ / Interdisciplinarity as a necessity in theory and practice of surdologopaedics    277
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia