Ludzkie działanie

Traktat o ekonomii

1 opinia

Format:

mp3

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

43,99  54,99

Format: mp3

43,9954,99

cena zawiera podatek VAT

"Instytut Misesa prezentuje Ludzkie działanie, polskie wydanie Human Action Ludwiga von Misesa. Jest to jedna z najważniejszych książek, jakie napisano w obronie cywilizacji, wolnego rynku i zdrowego rozsądku.


Na wydanie Human Action jako polskiego audiobooka czekalimy 70 lat. Teraz możemy wsłuchać się w opus magnum nestora austriackiej szkoły ekonomii Ludwiga von Misesa. Chłodna, rzeczowa rozprawa z socjalizmem, interwencjonizmem i wszelkimi odmianami pseudoekonomii; gruntowny wykład prakseologii i głęboka refleksja nad prawidłowościami i ograniczeniami, jakim podlega ludzkie działanie. Po 1989 roku stało się oczywiste, że socjalizm nie może się udać. Mises wiedział o tym już w latach czterdziestych, a więc wtedy, kiedy wielu intelektualistów wiązało z tym ustrojem wielkie nadzieje.


Ludzkie działanie miało 4 wydania amerykańskie i zostało przetłumaczone na kilkanaście języków, w tym chiński, japoński, rosyjski i czeski. Mamy je wreszcie po polsku. Ludwig von Mises był najwybitniejszym obrońcą kapitalizmu i krytykiem socjalizmu w XX wieku, najważniejszym przedstawicielem austriackiej szkoły ekonomii, nauczycielem Hayeka, Rothbarda oraz wielu innych ekonomistów i naukowców. Przez całe dorosłe życie pisał i wykładał w różnych krajach. Jest autorem kilkudziesięciu książek i ponad 250 artykułów. Po polsku ukazały się dotychczas: Interwencjonizm, Mentalność antykapitalistyczna, Liberalizm w tradycji klasycznej, Planowany chaos, Biurokracja, Ekonomia i polityka, Wspomnienia, Teoria a historia, Socjalizm, Teoria pieniądza i kredytu, Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie. Mimo to w naszym kraju jest wciąż prawie nieznany, choć nawet jego adwersarz Oskar Lange pisał, że Misesowi należy się pomnik. Ludzkie działanie to lektura obowiązkowa nie tylko dla wykładowców uczelni ekonomicznych i ich studentów, lecz także wszystkich, którzy chcą zrozumieć, czym jest na prawdę ekonomia."


WydawcaInstytut Ludwiga von Misesa
TłumaczenieWitold Falkowski
ISBN-13978-83-65086-25-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie
  
  1. Ekonomia i prakseologia
  
  2. Epistemologiczny problem ogólnej teorii ludzkiego działania
  
  3. Teoria ekonomiczna i praktyka ludzkiego działania
  
  4. Podsumowanie
  
  Część pierwsza
  
  Ludzkie działanie
  
  i. Działający człowiek
  
  1. Działanie celowe a reakcje zwierzęce
  
  2. Wstępne warunki ludzkiego działania
  
  O szczęściu
  
  O instynktach i odruchach
  
  3. Ludzkie działanie jako coś danego ostatecznie (as an ultimate given)
  
  4. Racjonalność i irracjonalność; subiektywizm i obiektywizm badań prakseologicznych
  
  5. Przyczynowość jako warunek działania
  
  6. Ja i inni
  
  O pożyteczności instynktów
  
  Cel ostateczny
  
  Człowiek wegetatywny
  
  ii. Epistemologiczne zagadnienia nauk o ludzkim działaniu
  
  1. Prakseologia a historia
  
  2. Formalny i aprioryczny charakter prakseologii
  
  Rzekoma odmienność logiki człowieka pierwotnego
  
  3. Podejście a priori a rzeczywistość
  
  4. Zasada indywidualizmu metodologicznego
  
  Ja i My
  
  5. Zasada metodologicznej pojedynczości (methodological singularism)
  
  6. Indywidualne i zmienne cechy ludzkiego działania
  
  7. Zakres i specyficzna metoda historii
  
  8. Konceptualizacja i rozumienie
  
  Historia naturalna i historia człowieka
  
  9. O typach idealnych
  
  10. Metoda ekonomii
  
  11. Ograniczenia pojęć prakseologicznych
  
  iii. Ekonomia i bunt przeciw rozumowi
  
  1. Bunt przeciw rozumowi
  
  2. Logiczny aspekt polilogizmu
  
  3. Prakseologiczny aspekt polilogizmu
  
  4. Polilogizm rasowy
  
  5. Polilogizm i rozumienie
  
  6. W obronie rozumu
  
  iv. Pierwsza analiza kategorii działania
  
  1. Cele i środki
  
  2. Skala wartości
  
  3. Skala potrzeb
  
  4. Działanie jako wymiana
  
  v. Czas
  
  1. Czas jako czynnik prakseologiczny
  
  2. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  
  3. Oszczędzanie czasu
  
  4. Związki czasowe między działaniami
  
  vi. Niepewność
  
  1. Niepewność i działanie
  
  2. Znaczenie prawdopodobieństwa
  
  3. Prawdopodobieństwo klas
  
  4. Prawdopodobieństwo zdarzeń jednostkowych
  
  5. Liczbowe przedstawienie prawdopodobieństwa zdarzeń jednostkowych
  
  6. Zakład, hazard, gra
  
  7. Przewidywanie prakseologiczne
  
  vii. Działanie w świecie
  
  1. Prawo użyteczności krańcowej
  
  2. Prawo przychodów
  
  3. Praca jako środek
  
  Praca dająca gratyfikację bezpośrednią i praca dająca gratyfikację pośrednią
  
  Twórczy geniusz
  
  4. Produkcja
  
  Część druga
  
  Działanie w społeczeństwie
  
  viii. Społeczeństwo
  
  1. Współpraca między ludźmi
  
  2. Krytyka holistycznej i metafizycznej koncepcji społeczeństwa
  
  Prakseologia i liberalizm
  
  Liberalizm i religia
  
  3. Podział pracy
  
  4. Prawo asocjacji Ricarda
  
  Częste błędy wiążące się z prawem asocjacji
  
  5. Skutki podziału pracy
  
  6. Jednostka w społeczeństwie
  
  Bajka o mistycznej wspólnocie
  
  7. Wielkie Społeczeństwo
  
  8. Instynkt agresji i niszczenia
  
  Błędy popełniane we współczesnych naukach przyrodniczych, zwłaszcza przez darwinizm
  
  ix. Rola idei
  
  1. Ludzki rozum
  
  2. Światopogląd i ideologia
  
  Walka z błędami
  
  3. Ideologia, władza, przemoc, rządzenie
  
  Tradycjonalizm jako ideologia
  
  4. Melioryzm i idea postępu
  
  x. Wymiana w społeczeństwie
  
  1. Wymiana autystyczna i wymiana między ludźmi
  
  2. Związki oparte na kontrakcie i związki oparte na hegemonii
  
  3. Działanie oparte na kalkulacji
  
  Część trzecia
  
  Kalkulacja ekonomiczna
  
  xi. Ocena wartości bez kalkulacji
  
  1. Gradacja środków
  
  2. Fikcja barteru w elementarnej teorii wartości i cen
  
  Teoria wartości i socjalizm
  
  3. Problem kalkulacji ekonomicznej
  
  4. Kalkulacja ekonomiczna i rynek
  
  xii. Sfera kalkulacji ekonomicznej
  
  1. Charakter zapisów księgowych
  
  2. Granice kalkulacji ekonomicznej
  
  3. Zmienność cen
  
  4. Stabilizacja
  
  5. Korzenie idei stabilizacji
  
  xiii. Kalkulacja pieniężna jako narzędzie działania
  
  1. Kalkulacja pieniężna jako metoda myślenia
  
  2. Kalkulacja ekonomiczna i nauka o ludzkim działaniu
  
  Część czwarta
  
  Katalaktyka lub ekonomia społeczeństwa rynkowego
  
  xiv. Przedmiot i metoda katalaktyki
  
  1. Określenie granic problematyki katalaktycznej
  
  Negowanie ekonomii
  
  2. Metoda konstrukcji myślowych
  
  3. Czysta gospodarka rynkowa
  
  Maksymalizacja zysków
  
  4. Gospodarka autystyczna
  
  5. Stan spoczynku i gospodarka jednostajnie funkcjonująca
  
  6. Gospodarka stacjonarna
  
  7. Integracja funkcji katalaktycznych
  
  Funkcja przedsiębiorcy w gospodarce stacjonarnej
  
  xv. Rynek
  
  1. Charakterystyka gospodarki rynkowej
  
  2. Dobra kapitałowe i kapitał
  
  3. Kapitalizm
  
  4. Suwerenność konsumentów
  
  Metaforyczne zastosowanie słownictwa związanego z władzą polityczną
  
  5. Konkurencja
  
  6. Wolność
  
  7. Nierówność zamożności i dochodów
  
  8. Zysk i strata przedsiębiorcy
  
  9. Zyski i straty przedsiębiorcy w rozwijającej się gospodarce
  
  Moralne potępienie zysku
  
  Kilka uwag na temat rzekomej zmory podkonsumpcji oraz tezy o sile nabywczej
  
  10. Organizatorzy, menedżerowie, technicy i biurokraci
  
  11. Proces selekcji
  
  12. Jednostka i rynek
  
  13. Propaganda komercyjna
  
  14. „Volkswirtschaft” (Gospodarka narodowa)
  
  xvi. Ceny
  
  1. Proces kształtowania się cen
  
  2. Ocena wartości i wycena
  
  3. Ceny dóbr wyższych rzędów
  
  Ograniczenia wyceny czynników produkcji
  
  4. Rachunek kosztów
  
  5. Katalaktyka logiczna a katalaktyka matematyczna
  
  6. Ceny monopolowe
  
  Matematyczne ujęcie teorii cen monopolowych
  
  7. Reputacja firmy
  
  8. Monopol po stronie popytu
  
  9. Wpływ cen monopolowych na konsumpcję
  
  10. Dyskryminacja cenowa stosowana przez sprzedawcę
  
  11. Dyskryminacja cenowa stosowana przez nabywcę
  
  12. Związki cenowe
  
  13. Ceny i dochód
  
  14. Ceny i produkcja
  
  15. Mrzonka cen nierynkowych
  
  xvii. Wymiana pośrednia
  
  1. Środki wymiany i pieniądz
  
  2. Uwagi na temat niektórych rozpowszechnionych błędów
  
  3. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza
  
  Epistemologiczne znaczenie teorii pochodzenia pieniądza Carla Mengera
  
  4. Określenie siły nabywczej pieniądza
  
  5. Problem Hume’a i Milla a siła napędowa pieniądza
  
  6. Zmiany siły nabywczej pieniądza wywołane czynnikami pieniężnymi oraz sytuacją na rynku dóbr
  
  Inflacja i deflacja; inflacjonizm i deflacjonizm
  
  7. Kalkulacja pieniężna a zmiany siły nabywczej pieniądza
  
  8. Przewidywanie oczekiwanych zmian siły nabywczej pieniądza
  
  9. Specyficzna wartość pieniądza
  
  10. Znaczenie relacji pieniężnej
  
  11. Substytuty pieniądza
  
  12. Ograniczenia emisji fiducjarnych środków płatniczych
  
  Uwagi na temat dyskusji o wolnej bankowości
  
  13. Wielkość i struktura zasobów gotówkowych
  
  14. Bilans płatniczy
  
  15. Kursy dewizowe
  
  16. Stopy procentowe i relacja pieniężna
  
  17. Wtórne środki wymiany
  
  18. Inflacjonistyczna interpretacja historii
  
  19. Standard złota
  
  Międzynarodowa współpraca monetarna
  
  xviii. Działanie w czasie
  
  1. Perspektywa w ocenie okresów czasowych
  
  2. Preferencja czasowa jako istotny czynnik działania
  
  Uwagi na temat rozwoju teorii preferencji czasowej
  
  3. Dobra kapitałowe
  
  4. Okres produkcji, czas oczekiwania i okres zabezpieczenia
  
  Wydłużenie okresu zabezpieczenia poza spodziewaną długość życia działającego człowieka
  
  Przykłady zastosowania teorii preferencji czasowej
  
  5. Zamienność dóbr kapitałowych
  
  6. Wpływ przeszłości na działanie
  
  7. Akumulacja, utrzymanie i konsumpcja kapitału
  
  8. Mobilność inwestora
  
  9. Pieniądz i kapitał; oszczędności i inwestycje
  
  xix. Procent
  
  1. Zjawisko procentu
  
  2. Procent pierwotny
  
  3. Wysokość stóp procentowych
  
  4. Procent pierwotny w zmieniającej się gospodarce
  
  5. Obliczanie procentu
  
  xx. Procent, ekspansja kredytowa i cykl koniunkturalny
  
  1. Problemy
  
  2. Składnik rynkowej stopy procentowej związany z przedsiębiorczością
  
  3. Ażio cenowe jako składnik rynkowej stopy procentowej brutto
  
  4. Rynek kredytowy
  
  5. Wpływ zmian w relacji pieniężnej na procent pierwotny
  
  6. Wpływ inflacji i ekspansji kredytowej na rynkową stopę procentową brutto
  
  Rzekoma możliwość wyeliminowania depresji przez wprowadzenie rządów totalitarnych
  
  7. Wpływ deflacji i ograniczenia kredytu na rynkową stopę procentową brutto
  
  Różnica między ekspansją kredytową a zwykłą inflacją
  
  8. Pieniężna (oparta na kredycie fiducjarnym) teoria cyklu koniunkturalnego
  
  9. Wpływ cyklu koniunkturalnego na gospodarkę rynkową
  
  Rola niewykorzystanych czynników produkcji w pierwszych etapach boomu
  
  Błędy niepieniężnych wyjaśnień cyklu koniunkturalnego
  
  xxi. Praca i płace
  
  1. Praca introwersyjna i ekstrawersyjna
  
  2. Radość i znużenie związane z pracą
  
  3. Płace
  
  4. Bezrobocie katalaktyczne
  
  5. Płace brutto i płace netto
  
  6. Płace i środki utrzymania
  
  Porównanie historycznego wyjaśnienia stawek płac i teorematu regresji
  
  7. Wpływ przykrości pracy na podaż pracy
  
  Uwagi na temat rozpowszechnionej interpretacji „rewolucji przemysłowej”
  
  8. Wpływ zmienności rynku na stawki płac 5299. Rynek pracy
  
  Praca zwierząt i niewolników
  
  xxii. Pozaludzkie pierwotne czynniki produkcji
  
  1. Ogólne uwagi dotyczące teorii renty
  
  2. Czynnik czasu w wykorzystaniu ziemi
  
  3. Ziemia submarginalna
  
  4. Ziemia jako przestrzeń działania
  
  5. Ceny ziemi
  
  Mit ziemi
  
  xxiii. Dane rynku
  
  1. Teoria i dane
  
  2. Rola władzy
  
  3. Historyczna rola wojny i podboju
  
  4. Realny człowiek jako datum
  
  5. Okres dostosowania
  
  6. Granice praw własności oraz zagadnienie kosztów zewnętrznych i korzyści zewnętrznych
  
  Korzyści zewnętrzne związane z twórczością intelektualną
  
  Przywileje i quasi-przywileje
  
  xxiv. Zgodność i konflikt interesów
  
  1. Ostateczne źródło zysku i straty na rynku
  
  2. Ograniczenie liczby dzieci
  
  3. Harmonia „dobrze pojętych” interesów
  
  4. Własność prywatna
  
  5. Konflikty naszych czasów
  
  Część piąta
  
  Współpraca społeczna bez rynku
  
  xxv. Konstrukcja myślowa społeczeństwa socjalistycznego
  
  1. Historyczne pochodzenie idei socjalizmu
  
  2. Doktryna socjalizmu
  
  3. Prakseologiczny charakter socjalizmu
  
  xxvi. Niemożność kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie
  
  1. Problem
  
  2. Dawne, nieudane próby zrozumienia problemu
  
  3. Najnowsze propozycje dotyczące kalkulacji ekonomicznej w socjalizmie
  
  4. Metoda prób i błędów
  
  5. Quasi-rynek
  
  6. Równania różniczkowe ekonomii matematycznej
  
  Część szósta
  
  Skrępowana gospodarka rynkowa
  
  xxvii. Rząd i rynek
  
  1. Koncepcja trzeciego systemu
  
  2. Interwencja
  
  3. Wytyczenie granic funkcji rządu
  
  4. Prawość jako podstawowa norma w działaniach jednostki
  
  5. Znaczenie „laissez faire”
  
  6. Bezpośrednia ingerencja rządu w konsumpcję
  
  Korupcja
  
  xxviii. Ingerencja przez opodatkowanie
  
  1. Podatek neutralny
  
  2. Podatek totalny
  
  3. Fiskalne i niefiskalne cele opodatkowania
  
  4. Trzy rodzaje interwencjonizmu podatkowego
  
  xxix. Restrykcje dotyczące produkcji
  
  1. Natura restrykcji
  
  2. Cena restrykcji
  
  3. Restrykcje jako przywilej
  
  4. Restrykcje jako system gospodarczy
  
  xxx. Ingerencja w strukturę cen
  
  1. Rząd i autonomia rynku
  
  2. Reakcja rynku na ingerencję rządu
  
  Uwagi na temat przyczyn upadku starożytnych cywilizacji
  
  3. Płace minimalne
  
  Katalaktyczne aspekty ruchu związkowego
  
  xxxi. Manipulacja pieniądzem i kredytem
  
  1. Rząd i obieg pieniężny
  
  2. Interwencjonistyczny aspekt przepisów o prawnym środku płatniczym
  
  3. Ewolucja współczesnych metod manipulacji obrotem pieniężnym
  
  4. Cele dewaluacji
  
  5. Ekspansja kredytowa
  
  Mrzonka polityki antycyklicznej
  
  6. Kontrola kursów walutowych i dwustronne umowy handlowe
  
  xxxii. Konfiskata i redystrybucja
  
  1. Filozofia konfiskaty
  
  2. Reforma rolna
  
  3. Opodatkowanie jako konfiskata
  
  Opodatkowanie konfiskacyjne i ryzyko
  
  xxxiii. Syndykalizm i korporacjonizm
  
  1. Idea syndykalizmu
  
  2. Błędy syndykalizmu
  
  3. Elementy syndykalistyczne w modnych koncepcjach polityki gospodarczej
  
  4. Socjalizm gildyjny i korporacjonizm
  
  xxxiv. Ekonomia wojny
  
  1. Wojna totalna
  
  2. Wojna i gospodarka rynkowa
  
  3. Wojna i autarkia
  
  4. Bezsens wojny
  
  xxxv. Zasada dobrobytu przeciw zasadzie rynku
  
  1. Argumenty przeciw gospodarce rynkowej
  
  2. Ubóstwo
  
  3. Nierówność
  
  4. Brak bezpieczeństwa
  
  5. Sprawiedliwość społeczna
  
  xxxvi. Kryzys interwencjonizmu
  
  1. Skutki interwencjonizmu
  
  2. Wyczerpanie funduszu rezerwowego
  
  3. Koniec interwencjonizmu
  
  Część siódma
  
  Miejsce ekonomii w społeczeństwie
  
  xxxvii. Nieokreślony charakter ekonomii
  
  1. Wyjątkowość ekonomii
  
  2. Ekonomia i opinia publiczna
  
  3. Złudzenia dawnych liberałów
  
  xxxviii. Miejsce ekonomii w edukacji
  
  1. Studia ekonomiczne
  
  2. Ekonomia jako zawód
  
  3. Prognozowanie jako zawód
  
  4. Ekonomia i uniwersytety
  
  5. Szkolnictwo powszechne i ekonomia
  
  6. Ekonomia i obywatel
  
  7. Ekonomia i wolność
  
  xxxix. Ekonomia i podstawowe zagadnienia ludzkiej egzystencji
  
  1. Nauka i życie
  
  2. Ekonomia i sądy wartościujące
  
  3. Poznanie ekonomiczne i ludzkie działanie
  
  Indeks nazwisk
  
  Indeks rzeczowy
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia