X

  WSTĘP 9
  Rozdział I. WIRTUALNE ŁAŃCUCHY DOSTAW JAKO FORMA ORGANIZACJI 13
    1. Interpretacje i cechy organizacji wirtualnej 13
    2. Organizacyjna forma łańcuchów dostaw 18
    3. Rozwój koncepcji łańcucha dostaw 24
    4. Istota i funkcjonowanie wirtualnych łańcuchów dostaw 33
      4.1. Założenia koncepcyjne wirtualnych łańcuchów dostaw 33
      4.2. Rola technologii informacyjno-komunikacyjnej w wirtualnych łańcuchach dostaw 35
      4.3. Kompetencje przedsiębiorstw uczestniczących w wirtualnych łańcuchach dostaw 37
  Rozdział II. TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU WIRTUALNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW 43
    1. Istota i funkcje systemu informacyjnego logistyki w organizacji 43
    2. Rozwój informatyzacji łańcuchów dostaw 45
      2.1. Zakres i determinanty aplikacji rozwiązań informatycznych w łańcuchach dostaw 45
      2.2. Wewnątrzorganizacyjne systemy informacyjne logistyki 48
      2.3. Wykorzystanie Internetu w międzyorganizacyjnych systemach informacyjnych 51
      2.4. Aplikacja technologii informacyjno-komunikacyjnej w systemach informacyjnych łańcuchów dostaw 58
    3. Informatyzacja wirtualnego łańcucha dostaw 64
      3.1. Wymagania i koncepcja systemu informacyjnego wirtualnego łańcucha dostaw 64
      3.2. Technologia informacyjno-komunikacyjna w wirtualnym łańcuchu dostaw 72
  Rozdział III. KOMPETENCJE FIRM JAKO UCZESTNIKÓW WIRTUALNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW 77
    1. Nowy paradygmat zarządzania przepływami produktów w wirtualnych łańcuchach dostaw 77
      1.1. Przesłanki wprowadzania nowego paradygmatu zarządzania w łańcuchach dostaw 77
      1.2. Usługowy charakter wirtualnych łańcuchów dostaw 79
      1.3. Wirtualne łańcuchy dostaw jako „żywy” obiekt zarządzania 80
      1.4. Zasoby ludzkie jako istotny element wsparcia usługowych i adaptacyjnych wirtualnych łańcuchów dostaw 82
    2. Kompetencje logistyczne jako czynnik aktualnego przystosowania firm do uczestnictwa w wirtualnych łańcuchach dostaw 86
      2.1. Aspekty koordynacji działań logistycznych 86
      2.2. Czynnik czasu w kompetencjach badanych przedsiębiorstw 88
      2.3. Problemy zarządzania zdolnością przerobową jako podstawa wirtualizacji łańcuchów dostaw 92
    3. Aspekty integracyjno-rozwojowe w działalności firm różnych sektorów 96
      3.1. Stopień integracji operacji logistycznych 96
      3.2. Zamierzenia rozwojowe 101
      3.3. Kompetencje personelu 105
    4. Logistyka wirtualna jako podstawa funkcjonowania wirtualnych łańcuchów dostaw 108
  Rozdział IV. ODDZIAŁYWANIE SEKTORA TSL NA ROZWÓJ WIRTUALNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW 113
    1. Sektor transportu – spedycji – logistyki jako czynnik rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw 113
      1.1. Procesy integracyjne w sektorze transportu – spedycji – logistyki 113
      1.2. Czynniki warunkujące proces integracji polskiego systemu transportowego w wirtualnych łańcuchach dostaw 121
      1.3. Spójność procesu integracji polskiego systemu transportowego z polityką transportową UE w warunkach rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw 122
      1.4. Formy i zakres integracji systemu transportowego jako czynnika rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw 123
      1.5. Metodologia podejścia integracyjnego w badaniu systemu transportowego jako czynnika rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw 125
    2. Systemy informacyjno-komunikacyjne w sektorze TSL i ich zastosowanie 133
    3. Oddziaływanie sektora TSL na rozwój wirtualnych łańcuchów dostaw w wynikach badań 145
      3.1. Struktura działalności usługodawców logistycznych 145
      3.2. Perspektywy rozwoju działalności usługodawców logistycznych 149
      3.3. Przewidywana zmiana uwarunkowań działalności usługodawców logistycznych 154
  Rozdział V. WIELOWYMIAROWE MODELOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJU WIRTUALNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW 158
    1. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej 158
      1.1. Analiza skupień 159
      1.2. Analiza głównych składowych 160
      1.3. Drzewa klasyfikacyjne 162
    2. Model drzewa świadomości bezpieczeństwa danych IT 163
    3. Analiza skupień w klasyfikacji barier rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw 166
    4. Analiza głównych składowych w klasyfikacji działań logistycznych przedsiębiorstw 169
    5. Model drzewa (wzorców) działalności logistycznej 177
    6. Model drzewa działalności logistycznej wirtualnych łańcuchów dostaw 181
  PODSUMOWANIE 185
  BIBLIOGRAFIA 195
Czynniki rozwoju wirtualnych łańcuchów dostaw

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

203

Kategoria

Logistyka

ISBN-13

978-83-7246-493-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Danuta Kisperska-Moroń
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Problemy funkcjonowania wirtualnych łańcuchów dostaw nie doczekały się jeszcze dostatecznego naukowego opracowania. Uzasadnione wydaje się zatem dążenie do bardziej precyzyjnego poznania i zrozumienia mechanizmów rządzących ich działaniem. Celem pracy jest określenie determinant kształtowania wirtualnych łańcuchów dostaw oraz stwierdzenie, czy polskie przedsiębiorstwa są przygotowane do funkcjonowania w ramach takich łańcuchów, co ostatecznie może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarki.


Aby przeprowadzić diagnozę czynników kształtowania wirtualnych łańcuchów dostaw oraz określić potencjał wirtualnych łańcuchów dostaw w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki, podjęto działania badawcze. Przeprowadzono badania ankietowe wśród przedsiębiorstw województwa śląskiego. W analizowanej próbie znalazły się przedsiębiorstwa produkcyjne (46 przedsiębiorstw), handlowe (26 przedsiębiorstw) oraz usługodawcy logistyczni (40 przedsiębiorstw), do których skierowano pytania dotyczące rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej, kompetencji logistycznych oraz rozwoju branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!