BIM w cyklu życia mostów

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wielu inżynierów utożsamia BIM wyłącznie z rozwinięciem technik CAD do trzeciego wymiaru i atrakcyjnymi wizualizacjami architektów, które w praktyce faktycznie mają ograniczoną przydatność przy opisywaniu prętów zbrojeniowych i spoin albo nadzorowaniu brygad robotników na budowie. Tymczasem doświadczenia krajów, które mają najwyższy poziom implementacji BIM, pokazują, że ta metodyka jest pierwszym i koniecznym krokiem w kierunku cyfryzacji procesów budowlanych, a w dalszych etapach również automatyzacji i robotyzacji całej branży. Tego rozwoju nie da się już zatrzymać.
Niniejsza publikacja porusza zagadnienia związane z projektowaniem, budową i zarządzaniem obiektami mostowymi w kontekście metodyki BIM. Przedstawiono w niej obiektowe podejście do modelowania mostów, które w przyszłości będzie polegać m.in. na tworzeniu ich cyfrowych bliźniaków (digital twins). Autor prowadzi czytelnika przez kolejne etapy cyklu życia mostów, pokazując, jak ich wirtualne modele i powiązane z nimi cyfrowe technologie będą wpływać na procesy planowania, realizacji i utrzymania mostów. Książka zilustrowana została wieloma praktycznymi przykładami, które pochodzą z inżynierskiej i naukowo-badawczej aktywności autora oraz jego zespołu.


Liczba stron522
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21369-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa     11
  1. Wprowadzenie    15
    1.1. Wstęp     15
    1.2. Ograniczenia tradycyjnego budownictwa     16
    1.3. Cyfryzacja branży budowlanej     21
    1.4. Rola BIM w cyfryzacji budownictwa     23
    1.5. Odniesienia do strategii rozwoju Przemysł 4.0    25
    1.6. Modele informatyczne i cyfrowe bliźniaki     30
    1.7. BIM w infrastrukturze w innych krajach     32
    1.8. Inspiracje i zakres monografii     35
  2. Zarządzanie cyklem życia mostu 41
    2.1. Filozofia zrównoważonego rozwoju     41
    2.2. Zintegrowana analiza cyklu życia obiektów    44
      2.2.1. Składowe analizy zintegrowanej     44
      2.2.2. Analiza ekonomiczna, LCC     46
      2.2.3. Analiza środowiskowa, LCA     51
      2.2.4. Analiza społeczna, S-LCA     53
      2.2.5. Integracja analiz cyklu życia     54
    2.3. Analiza kosztów cyklu życia obiektów mostowych     56
      2.3.1. Cykle życia obiektu mostowego    56
      2.3.2. Ogólne założenia metodyki LCC     62
      2.3.3. Modele degradacji mostu i okres analizy     64
      2.3.4. Wskaźnikowa ocena efektywności ekonomicznej     66
      2.3.5. Koszty jednostkowe przedsięwzięć mostowych     68
      2.3.6. Podejście deterministyczne i probabilistyczne     70
    2.4. Analiza środowiskowa obiektów mostowych, LCA     72
    2.5. Przykłady analizy cyklu życia obiektów mostowych     74
      2.5.1. Oprogramowanie wspomagające analizy cyklu życia obiektów mostowych     74
      2.5.2. Analiza zintegrowana w ocenie wariantów rozwiązań projektowych     75
      2.5.3. Analiza wielu obiektów     82
    2.6. Modele BIM w zarządzaniu cyklem życia     97
  3. Metodyka BIM i zagadnienia pokrewne     103
    3.1. Ewolucja technik CAD w kierunku BIM     103
    3.2. Wprowadzenie do metodyki BIM     106
      3.2.1. Definicje BIM    106
      3.2.2. Poziomy dojrzałości BIM    111
      3.2.3. Wielowymiarowość BIM     113
      3.2.4. Poziomy szczegółowości modelu BIM    115
    3.3. Standardy i platformy wymiany danych BIM     119
      3.3.1. Interoperacyjność narzędzi BIM     119
      3.3.2. Koncepcja otwartych standardów BIM     120
        3.3.2.1. Standaryzacja związana z BIM     120
        3.3.2.2. Dane – Industry Foundation Classes, IFC     122
        3.3.2.3. Procesy – Information Delivery Manual, IDM     128
        3.3.2.4. Nazwy – Information Framework Dictionary, IFD     129
      3.3.3. Procesy informacyjne i zarządcze BIM     130
        3.3.3.1. Kluczowe dokumenty kontraktowe BIM     130
        3.3.3.2. Wymagania informacyjne     132
        3.3.3.3. Plany wykonania oraz dostarczania informacji    135
        3.3.3.4. Role osób w metodyce BIM    136
      3.3.4. Arkusze danych niegraficznych typu COBie     138
      3.3.5. Platforma wymiany danych, CDE     139
      3.3.6. Klasyfikacja budowlana zgodna z BIM     143
    3.4. Zagadnienia i technologie powiązane z BIM    146
      3.4.1. Szczupłe budownictwo (Lean Construction)     146
      3.4.2. Zintegrowany proces inwestycyjny, IPD    148
      3.4.3. Rzeczywistość wirtualna, poszerzona i mieszana, VR, AR i MR    151
      3.4.4. Graficzne języki programowania, VPL     156
      3.4.5. Projektowanie obliczeniowe i generatywne    161
      3.4.6. Sztuczna inteligencja, AI     167
      3.4.7. Monitoring stanu technicznego, SHM    172
      3.4.8. Cyfrowe bliźniaki (Digital Twins)     175
      3.4.9. Systemy informacji o terenie, GIS     180
      3.4.10. Rekonstrukcja 3D i pojazdy UAV     186
      3.4.11. Automatyzacja i robotyzacja     192
        3.4.11.1. Mechanizacja robót budowlanych    192
        3.4.11.2. Automatyzacja i roboty na budowie     194
        3.4.11.3. Automatyzacja poza placem budowy     197
        3.4.11.4. Techniki druku 3D     199
      3.4.12. Zarządzanie zasobami (Asset Management)     202
    3.5. Korzyści z użycia metodyki BIM     210
      3.5.1. Poprawa dostępu i usprawnienie zarządzania informacjami    210
      3.5.2. Zalety metodyki BIM w pracy zespołowej    212
      3.5.3. Korzyści powiązane z cyklem życia mostu    214
      3.5.4. Etap planowania i projektowania     216
      3.5.5. Etap prac budowlanych    217
      3.5.6. Etap użytkowania i utrzymania    218
      3.5.7. Korzyści pośrednie – innowacje, procesy, ludzie    219
  4. Mosty jako element infrastruktury liniowej     221
    4.1. Metodyka BIM w budowlach kubaturowych i liniowych     221
    4.2. Klasyfikacja mostów w kontekście BIM     225
    4.3. Opis strukturalny mostu     228
      4.3.1. Zasadnicze elementy składowe mostu    228
      4.3.2. Hierarchiczna struktura danych w opisie mostu     232
      4.3.3. Istniejące standardy opisu mostów     235
      4.3.4. Propozycja hierarchicznej struktury danych opisujących most     238
    4.4. Biblioteka elementów mostowych w formie parametrycznych modeli 3D     242
    4.5. Technologie budowy mostów     247
      4.5.1. Ewolucja metod budowy mostów     247
      4.5.2. Prefabrykacja dźwigarów    248
      4.5.3. Nasuwanie podłużne    248
      4.5.4. Metody nawisowe (wspornikowe)     251
      4.5.5. Metody budowy całych przęseł (przęsło po przęśle)     254
      4.5.6. Mosty rozporowe z dźwigarami łukowymi i ramowymi     255
    4.6. Wymagania dotyczące modelu BIM obiektu inżynierskiego    256
      4.6.1. Proces modelowania i odpowiedzialność za model     256
      4.6.2. Zawartość modelu i dane projektu     257
      4.6.3. Poziom szczegółowości, LOD     259
      4.6.4. Standaryzacja nazewnictwa plików     263
  5. BIM w planowaniu i projektowaniu mostów     265
    5.1. Podejście obiektowe w projektowaniu mostów    265
    5.2. Praca zespołowa przy modelowaniu mostów    268
    5.3. Planowanie wstępne i modele koncepcyjne    274
    5.4. Narzędzia do tworzenia i analizy modeli mostów    279
    5.5. Modelowanie geometrii mostów BIM 3D     291
      5.5.1. Powiązanie geometrii mostu i drogi w projektach koncepcyjnych    291
      5.5.2. Modelowanie podpór mostowych     295
      5.5.3. Parametryzacja wybranych elementów ustroju nośnego     303
      5.5.4. Generowanie dokumentacji 2D    312
    5.6. Przykłady mostowych modeli BIM 3D     315
      5.6.1. Obiekty drogowe o przekroju skrzynkowym z betonu sprężonego     315
      5.6.2. Dwuprzęsłowe wiadukty drogowe z betonu sprężonego     320
      5.6.3. Przebudowa i wymiana obiektów mostowych     320
      5.6.4. Naprawa uszkodzonego przez pojazd stalowego wiaduktu dla pieszych     325
      5.6.5. Obiekty kolejowe ze stalowymi przęsłami     330
  6. BIM na budowie mostów    332
  6.1. Wprowadzenie     332
      6.2. Harmonogramy BIM 4D     334
      6.2.1. Ograniczenia tradycyjnego podejścia do harmonogramów     334
      6.2.2. Zalety metodyki BIM w planowaniu robót    336
    6.3. Przedmiary i kosztorysy BIM 5D     340
      6.3.1. Tradycyjne sposoby tworzenia przedmiarów i kosztorysów    340
      6.3.2. Korzyści z wykorzystania modelu BIM     341
    6.4. Cyfryzacja procesów budowy mostów    344
      6.4.1. Urządzenia cyber-fizyczne na budowie     344
      6.4.2. Wirtualne projektowanie i budowa, VDC     346
      6.4.3. Koncepcja cyfrowej budowy infrastrukturalnej     352
      6.4.4. Uwzględnienie technologii budowy mostów     353
    6.5. Odbiór robót budowlanych i modele powykonawcze     358
      6.5.1. Aktualne podejście do odbioru robót i dokumentacji powykonawczej     358
      6.5.2. Modele powykonawcze związane z procesami BIM     361
  7. Modele BIM w użytkowaniu infrastruktury mostowej     364
    7.1. Wprowadzenie     364
    7.2. Konieczność poprawy bezpieczeństwa obiektów i jakości inspekcji     367
    7.3. Systemy gospodarowania mostami, SGM     370
      7.3.1. Ewolucja narzędzi komputerowego wspomagania systemów SGM     370
      7.3.2. Model BIM jako graficzna baza wiedzy o obiekcie     375
      7.3.3. Przejrzysty proces zarządzania obiektem     378
    7.4. Modelowanie uszkodzeń mostów     382
      7.4.1. Stosowane metody opisu uszkodzeń mostów     382
      7.4.2. Koncepcja hierarchicznej klasyfikacji uszkodzeń     389
      7.4.3. Propozycja sposobu modelowania uszkodzeń w środowisku BIM    392
      7.4.4. Poziomy szczegółowości modelu uszkodzenia klasy BIM     393
    7.5. Ocena stanu technicznego mostów     400
      7.5.1. Rola diagnostyki mostów w systemach SGM     400
      7.5.2. Aktualne praktyki w inspekcji stanu technicznego mostów    404
      7.5.3. Ewidencjonowanie wyników inspekcji     406
      7.5.4. Nowe scenariusze pracy inspektorów mostowych     409
    7.6. Wykorzystanie BIM w inspekcji mostów     411
      7.6.1. Cyfryzacja procesu i wyników inspekcji     411
      7.6.2. Aplikacje wspomagające inspekcje mostów     416
      7.6.3. Propozycja polskiej aplikacji dla inspektorów mostowych     422
        7.6.3.1. Ogólna prezentacja systemu Smart Bridge Inspector     422
        7.6.3.2. Aplikacja stacjonarna     426
        7.6.3.3. Aplikacja mobilna     427
        7.6.3.4. Wyświetlanie modelu BIM i poszerzona rzeczywistość     429
      7.6.4. Przykłady inspekcji mostów z użyciem cyfrowych technologii     431
        7.6.4.1. Inspekcje mostów z użyciem mobilnej aplikacji    431
        7.6.4.2. Identyfikacja uszkodzeń mostu z użyciem narzędzi do rekonstrukcji 3D    435
        7.6.4.3. Wykorzystanie robotów inspekcyjnych    443
    7.7. Innowacje i projekty badawcze w infrastrukturze    446
  8. Zakończenie     452
    8.1. Nowe regulacje związane z BIM    452
      8.1.1. Powiązanie przepisów mostowych z metodyką BIM     452
      8.1.2. Zagadnienia związane z prawami autorskimi     457
      8.1.3. Cyfryzacja procesów i decyzji budowlanych     458
      8.1.4. Cyfryzacja rynku zamówień publicznych    459
    8.2. Elementy wdrożenia BIM w mostownictwie    460
      8.2.1. Inicjatywy i promocja metodyki BIM w Polsce     460
      8.2.2. Strategie wdrażania BIM     465
      8.2.3. Budowanie świadomości w instytucjach infrastruktury     466
      8.2.4. Oczekiwane cele wynikające z wdrożenia metodyki BIM     468
      8.2.5. Propozycja najważniejszych działań    471
      8.2.6. Edukacja i szkolenia z metodyki BIM    473
      8.2.7. Rola projektów pilotażowych     477
      8.2.8. Pierwszy projekt pilotażowy BIM w GDDKiA     479
    8.3. Podsumowanie     483
  Wykaz ważniejszych skrótów, pojęć i ich definicje    485
  Bibliografia     501
  Spis rycin, w których wykorzystano inne źródła niż własne    522
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia