Język kultura technologia

Język kultura technologia

Rozwój polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej

1 opinia

Wydawca:

Oficyna Naukowa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

32,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka wpisuje się w nurt prac poświęconych terminologiom różnych dziedzin. Przedmiotem badań są wybrane działy polskiej i francuskiej terminologii inżynierii biomedycznej. Przyjmując szeroką perspektywę badań, autorka analizuje terminologię biomedyczną z różnych punktów widzenia: słowotwórczego, terminologicznego i ontologicznego, semantycznego, kognitywnego, analizy tekstu oraz socjoterminologicznego. Ukazuje, jakie mechanizmy terminotwórcze są wykorzystywane – w sposób świadomy lub nie – przez użytkowników danego języka specjalistycznego, i porównuje tendencje panujące w językach należących do dwóch odmiennych obszarów kulturowych i cywilizacyjnych. Analiza zgromadzonych terminów pozwoliła również autorce na ukazanie pewnych nowych i ciekawych zjawisk językowych zachodzących we współczesnej nauce, związanych m.in. z interdyscyplinarnością inżynierii biomedycznej.


Kaja Gostkowska – absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Translatologii na wrocławskiej Romanistyce. Jej zainteresowania naukowe obejmują terminologię pojmowaną jako odrębna dyscyplina naukowa oraz terminologie różnych dziedzin nauki.


Liczba stron272
WydawcaOficyna Naukowa
ISBN-13978-83-66056-45-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp /    9
  1. Terminologia jako dyscyplina badawcza /    9
  2. Badania nad terminologią w języku polskim i francuskim /    11
  2.1. Status polszczyzny i francuszczyzny /    11
  2.2. Stan badań terminologicznych w zarysie /    12
  3. Inżynieria biomedyczna /    15
  3.1. Zakres badań inżynierii biomedycznej /    15
  3.2. Biomechanika i biomateriały /    17
  4. Interdyscyplinarny charakter inżynierii biomedycznej /    20
  4.1. Kształtowanie się języka interdyscyplinarnego obszaru badań /    20
  4.2. Zagadnienie dziedziny w badaniach terminologicznych /    23
  4.3. Interdyscyplinarny obszar badań /    23
  5. Cel pracy. Struktura pracy. Materiał badawczy /    25
  
  
  I. Terminologia biomedyczna. Ujęcie formalne /    29
  1. Wstęp /    29
  2. Przegląd wybranych klasyfikacji mechanizmów tworzenia nowych słów /    31
  2.1. Wybrane klasyfikacje z literatury polskojęzycznej /    32
  2.2. Wybrane klasyfikacje z literatury francuskojęzycznej /    43
  2.3. Podział mechanizmów tworzenia nowych słów przyjęty do analizy terminologii biomedycznej /    61
  3. Analiza formalna polskiej i francuskiej terminologii biomedycznej /    64
  3.1. Matryce zewnątrzjęzykowe /    64
  3.2. Matryce wewnątrzjęzykowe /    74
  4. Podsumowanie /    104
  
  
  
  II. Terminologia biomedyczna. Ujęcie pojęciowe i semantyczne /    106
  1. Wstęp /    106
  2. Przegląd wybranych opracowań teoretycznych dotyczących pojęciowego i semantycznego wymiaru terminów /    108
  2.1. Wusterowska koncepcja pojęcia /    109
  2.2. Termin jako rodzaj znaku według Marii Teresy Cabré /    110
  2.3. Pojęcie i archipojęcie /    111
  2.4. Pojęcie a signifié /    113
  2.5. System pojęciowy /    115
  3. Mikrosystemy pojęciowe w badanej terminologii /    116
  3.1. Mikrosystem pojęciowy rodzajów urządzeń ortopedycznych /    116
  3.2. Mikrosystem pojęciowy właściwości biomateriałów /    135
  4. Pojęcia nazwane w języku /    146
  4.1. Jedno pojęcie a kilka nazw. Synonimia w terminologii /    146
  4.2. Jedno nazwanie a kilka pojęć. Polisemia w terminologii /    152
  4.3. Rożne sposoby konceptualizacji tego samego pojęcia w języku polskim i francuskim /    156
  5. Punkt widzenia w terminologii. Termin — pojęcie — ładunek znaczeniowy /    159
  5.1. Punkt widzenia wyrażony expressis verbis /    161
  5.2. Definicje /    162
  5.3. Specjalistyczny kontekst użycia /    163
  5.4. Porównania /    164
  6. Podsumowanie /    167
  
  
  III. Terminologia biomedyczna. Ujęcie socjoterminologiczne /    169
  1. Wstęp /    169
  1.1. Uzasadnienie socjolingwistycznego podejścia do terminologii /    169
  1.2. Cele badania socjoterminologicznego /    171
  1.3. Polityka językowa w teorii /    173
  1.4. Badanie ankietowe /    175
  2. Polityka językowa w Polsce i we Francji /    180
  2.1. Polskie i francuskie ustawodawstwo dotyczące kwestii językowych /    181
  2.2. Nadzór terminologiczny w Polsce i we Francji /    186
  2.3. Wnioski płynące z porównania polityki językowej prowadzonej w Polsce i we Francji /    195
  3. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród polskich i francuskich specjalistów inżynierii biomedycznej /    197
  3.1. Naukowiec wobec wyboru języka /    197
  3.2. Wokół nowych terminów /    206
  3.3. Podsumowanie ankiety /    217
  4. Podsumowanie /    218
  
  
  Zakończenie /    220
  
  Resumé /    224
  
  Indeks osób /    226
  
  
  
  Bibliografia /    228
  1. Teksty źródłowe /    228
  2. Opracowania /    229
  3. Słowniki /    234
  4. Inne źródła /    234
  
  
  Aneksy /    237
  1. Klasyfikacje słowotwórcze /    238
  1.1. Klasyfikacje słowotwórcze w literaturze polskojęzycznej /    238
  1.2. Klasyfikacje słowotwórcze w literaturze francuskojęzycznej /    240
  1.3. Podział mechanizmów tworzenia nowych słów przyjęty do analizy terminologii biomedycznej /    242
  2. Indeksy terminów wraz ze źródłami /    243
  2.1. Indeks polskich terminów biomedycznych (porządek alfabetyczny) /    243
  2.2. Indeks francuskich terminów biomedycznych (porządek alfabetyczny) /    250
  3. Glosariusz polskich i francuskich terminów biomedycznych /    257
  3.1. Glosariusz polskich terminów biomedycznych /    257
  3.2. Glosariusz francuskich terminów biomedycznych /    263
  
  Table des matières /    270
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia