Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej

Ochrona praw uchodźców w Unii Europejskiej w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja przedstawia politykę Wspólnot Europejskich wobec uchodźców ze szczególnym uwzględnieniem systemu ochrony ich praw oraz analizę zgodności tej polityki z wytycznymi Stolicy Apostolskiej.


Liczba stron369
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISBN-13978-83-7072-640-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Wstęp    15
  ROZDZIAŁ I. Uchodźstwo – problem międzynarodowy    23
    1.1. Uchodźstwo jako specyficzna odmiana migracji    24
      1.1.1. Przyczyny i rodzaje migracji – rola czynników push migration i pull migration    27
    1.2. Uchodźcy – rys historyczny    31
      1.2.1. Okres Ligi Narodów    33
      1.2.2. Okres po zakończeniu II wojny światowej    41
    1.3. Kwestie terminologiczne    47
      1.3.1. Klauzule włączenia    50
        1.3.1.1. Miejsce pobytu    51
        1.3.1.2. Uzasadniona obawa przed prześladowaniem    52
        1.3.1.3. Brak ochrony państwa, którego osoba jest obywatelem    57
      1.3.2. Klauzule wyłączające    57
      1.3.3. Klauzule ustania    65
      1.3.4. Osoby znajdujące się pod opieką UNHCR    68
    1.4. Prawo do azylu a status uchodźcy    75
    1.5. Uchodźcy jako problem moralny    79
    1.6. Wnioski    85
  Rozdział II. Międzynarodowy system ochrony i gwarancji praw uchodźców ze szczególnym uwzględnieniem obszaru UE    89
    2.1. Napływ uchodźców do UE    90
      2.1.1. Przyczyny i dynamika zjawiska    90
      2.1.2. Skala zjawiska    99
    2.2. Sytuacja prawna uchodźców w świetle prawa międzynarodowego    109
      2.2.1. Uniwersalna koncepcja ochrony praw człowieka a stanowisko społecznej nauki Kościoła    109
      2.2.2. Ochrona praw uchodźców w uniwersalnym systemie ochrony praw człowieka    121
    2.3. Sytuacja prawna uchodźców w UE w świetle prawodawstwa unijnego    127
      2.3.1. System Rady Europy    127
      2.3.2. Unia Europejska – system in statu nascendi    134
    2.4. Wnioski    152
  Rozdział III. Wytyczne Stolicy Apostolskiej dotyczące uchodźców    155
    3.1. Stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie uchodźców    156
    3.2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej dotyczące uchodźców    167
      3.2.1. Konstytucja Apostolska: Exsul Familia (1952)    168
      3.2.2. Instrukcja De Pastorali Migratorum Cura (1969)    175
      3.2.3. Kodeks prawa kanonicznego (1983)    190
      3.2.4. Instrukcja Erga Migrantes Caritas Christi (2004)    194
    3.3. Wnioski    200
  Rozdział IV. Praktyka ochrony praw uchodźców w świetle prawa wspólnotowego    205
    4.1. Praktyczna realizacja ochrony praw uchodźców w systemie wspólnotowym    206
      4.1.1. Problematyka uchodźcza w aktach prawa wspólnotowego – ich interpretacja i stosowanie    206
      4.1.2. Próby ujednolicenia procedur uchodźczych na obszarze UE    212
    4.2. Praktyczna ochrona praw uchodźców w krajach nowo przyjętych na przykładzie Polski    222
      4.2.1. Przesłanki polityki wobec uchodźców    222
      4.2.2. Regulacje prawne a ochrona uchodźców    229
      4.2.3. Procedura uchodźcza    238
    4.3. Wnioski    251
  Rozdział V. Perspektywy rozwoju, ocena i skutki polityki UE wobec uchodźców a stanowisko Stolicy Apostolskiej    255
    5.1. Polityka UE wobec uchodźców w świetle stanowiska Stolicy Apostolskiej    256
      5.1.1. Uwarunkowania polityki imigracyjnej i uchodźczej Państw Członkowskich Unii Europejskiej    256
      5.1.2. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz uchodźców    273
      5.1.3. Przejawy rasizmu i ksenofobii oraz problem wykluczenia społecznego uchodźców w krajach UE    279
    5.2. Działania UE zapobiegające powstawaniu negatywnych skutków uchodźstwa a stanowisko Stolicy Apostolskiej    288
      5.2.1. Polityka krajów UE w zakresie przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji uchodźców ze względu na pochodzenie narodowe i kulturową odrębność    288
      5.2.2. Programy pomocowe skierowane do uchodźców    308
    5.3. Perspektywy rozwoju polityki UE wobec uchodźców    313
    5.4. Wnioski    316
  Zakończenie    319
  Bibliografia    329
  Źródła    329
  Literatura    338
  Materiały statystyczne    363
  Aneks    365
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia